You are here

Fælles læringsgrundlag

Roskilde Kommune har fokus på, at dit barn skal have en vellykket overgang mellem dagtilbud og skole, SFO og klub og udskoling og ungdomsuddannelser.

De fælles læringsgrundlag er for Roskilde Kommunes dagtilbud, skoler og fritidstilbud. De fælles læringsgrundlag skal sammen med øvrige rammer bidrage til at skabe en fælles retning og fælles sprog og dermed sikre at dit barn får en vellykket overgang.

De fælles læringsgrundlag tager udgangspunkt i at:

  • Læring er erfaringsdannelse og meningsskabelse
  • Læring skaber personlig udvikling
  • Læring sker i sociale samspil

Hvis du vil vide mere, kan du læse mere om de fælles læringsgrundlag her.

Senest opdateret

05.05.2020