You are here

Fælles læringsgrundlag

Roskilde Kommune har fokus på at styrke overgangen mellem dagtilbud og skole og mellem skole, SFO, klub og andre fritidstilbud og mellem udskoling og ungdomsuddannelser.

Det fælles læringsgrundlag for Roskilde Kommunes dagtilbud, skoler og fritidstilbud skal sammen med de øvrige rammer bidrage til at skabe fælles retning og fælles sprog om det gode arbejde med at sikre vellykkede overgange for alle kommunens børn og unge.

PDF icon Læs det fælles læringsgrundlag (pjece)

Læs mere om 2020-perspektiverne på lærings- og udviklingsportalen LUP (primært til medarbejdere og ledere)

Senest opdateret

27.02.2018