You are here

Guide til mad og måltider i skole og SFO

Guider inspirerer skoler og SFO til, hvordan de sikrer, at alle elever kan få stillet sult og tørst dagen igennem - til gavn for både deres trivsel og læring.

Alle børn har brug for mad og drikke dagen igennem i skolen. Det skal vi voksne, altså forældre og skole, hjælpe dem med. Det handler om, at der er tid og rum til at spise, og at de har let adgang til god mad hele dagen, enten fra en madpakke eller skolens kantine eller madtilbud i SFO.

Roskilde Kommune har fokus på måltidernes afgørende betydning for en god skoledag og støtter op om, at der bliver lavet velsmagende og varieret mad ude i skolernes kantiner og SFO´er, der kan supplere madpakkerne.

Derfor har Roskilde Kommune i samarbejde med Madkulturen og tre af kommunens skoler udarbejdet guiderne ”Mad og måltider i skolen” og ”Mellemmåltider i SFO´en. Guiderne skal inspirere den enkelte skole til, hvordan man sikrer sig, at alle elever kan få stillet sult og tørst dagen igennem, til gavn for både deres trivsel og læring.

Guiden til skolen indeholder blandet andet fem grundlæggende anbefalinger:

  1. Velsmagende og sund mad. Maden, der tilbydes på skolerne, følger den gældende kostpolitik, kvalitetskriterierne i denne guide og i øvrigt Fødevarestyrelsens officielle principper for sund mad i skolen.
  2. Måltidet på skemaet. Der er skemalagt minimum tre tidsrum om dagen, som er afsat til måltider.
  3. Spiseplads til alle. Der er defineret fysiske rum for alle klassetrin, hvor der er gode rammer til at skabe et måltid og spise.
  4. Voksendeltagelse i måltidet. En voksen sætter rammen og deltager så vidt muligt i måltidet.
  5. Elevinddragelse. Elever deltager så vidt muligt i produktion, salg og distribution af maden.

Senest opdateret

08.07.2019