You are here

Lektiehjælp, dansk og undervisning i modersmål

Lektiehjælpen er målrettet både de fagligt stærke og de mindre stærke elever. Er dit barn tosproget, er der mulighed for modersmålsundervisning.

Nye fag

Hjemkundskab har ændret navn til Madkundskab, og faget har øget fokus på viden og færdigheder inden for mad og madlavning. Derudover er de tidligere fag Sløjd og Håndarbejde slået sammen under navnet Håndværk og Design.

Lektiehjælp for alle

Det er den enkelte skole, der har ansvaret for lektiehjælpen og den faglige fordybelse. Det er derfor en god idé at forhøre dig på skolen, hvor og hvordan det er indrettet og tilrettelagt. Selve lektiehjælpen bliver varetaget af lærere eller pædagoger afhængig af niveau og den faglige fordybelse.

Målet med lektiehjælpen og den faglige fordybelse er, at alle elever får lige muligheder for at få hjælp til lektierne og få udviklet deres faglige kompetencer. Fagligt stærke elever kan således blive udfordret yderligere, og de mindre stærke elever kan få den hjælp og støtte, de behøver. Ingen elever skal miste lysten til at lære.

Helt konkret kan tiden bruges til, at eleverne får tid til at afslutte opgaver fra dagens undervisning eller køre turboforløb i fx tegnsætningsregler, engelsk grammatik eller emner fra fysikkens verden.

Tosprogede elever

Dansk som andetsprog

Roskilde Kommune tilbyder flere forskellige former for undervisning, der tilgodeser tosprogede elevers behov.

Tosprogede elever kan modtage undervisning i dansk som andetsprog, hvis skolen vurderer, at de har behov for det. Undervisningen kan tilbydes som basisundervisning i modtageklasser eller som supplerende undervisning i eller uden for den normale skoletid.

Taler dit barn ikke dansk, så begynder skolegangen i et modtagelsestilbud. Når dit barn har lært nok dansk til at få udbytte af undervisningen i en almindelig klasse, fortsætter skolegangen i en af folkeskolerne.

Der er modtageklasser (0.–9. klasse) på Hedegårdenes Skole og Østervangsskolen og modtagelseshold på Sct. Jørgens Skole.

Unge mellem 15 og 17 år får tilbudt undervisning i ungetilbuddet på Clavis Sprog og Kompetence.

Modersmålsundervisning

Tosprogede elever kan modtage modersmålsundervisning under forudsætning af, at der er 12 elever med samme sprog samt en egnet lærer.

Spørgsmål og svar om tosprogede elever

 • Hvordan indskriver jeg mit barn i en modtageklasse?

  Taler dit barn ikke dansk, og vil du gerne have dit barn i en modtageklasse, så skal du henvende dig til tosprogskonsulent Mette Lene Madsen på tlf. 46 31 41 30 eller mettelm@roskilde.dk.

 • Hvordan får mit barn supplerende undervisning i dansk som andetsprog?

  Vurderer skolen, at dit barn har behov for undervisning i dansk som andetsprog, bliver det tilbudt støtte i eller uden for den normale skoletid.

   

 • Hvordan tilmelder jeg mit barn til modersmålsundervisning?

  Tosprogede elever, der bor i Roskilde Kommune, kan modtage modersmålsundervisning, hvis der er 12 elever med samme sprog på et hold samt en egnet lærer.

  Tilmelding og henvendelser: tosprogskonsulent Mette Lene Madsen på 46 31 41 30 eller mettelm@roskilde.dk

 • Hvilke sprog undervises der i?

  Der bliver pt. undervist i sprogene:

  • Arabisk
  • Farsi/dari
  • Fransk
  • Kinesisk
  • Portugisisk
  • Russisk
  • Spansk
  • Tigrinya
  • Tyrkisk
  • Tysk

Senest opdateret

26.10.2020