You are here

Erhvervet hjerneskade

Borgere med erhvervet hjerneskade kan få råd og vejledning

Hvis du har en fået en erhvervet hjerneskade, kan du kontakte Hjerneskadekoordinatoren på mail hjerneskadekoordinator@roskilde.dk , tlf. 46 31 66 56. Hjerneskadekoordinatoren er indgangen til kommunen for alle nye borgere med erhvervet hjerneskade mellem 18 og 65 år.

Hjerneskadekoordinatoren skaber så tidligt i forløbet som muligt et overblik over den aktuelle indsats og skaber sammenhæng mellem eksempelvis hospital og kommune, samt koordinerer genoptræningsforløbet ved at tage kontakt til relevante fagfolk f.eks. Myndighedsservice, Voksenservice, Jobcenter, Rehabiliteringscenter Trekroner og Træningsafsnittet.

Hent pjece om tilbud til borgere med erhvervet hjerneskade og hent pjece om tilbud til pårørende.

Læs mere om genoptræning i Træningsafsnittet efter hjerneskade.

Spørgsmål og svar

 • Hvem er målgruppen?

  Målgruppen er senhjerneskadede borgere i den er erhvervsaktive alder, samt pårørende og familie.

  Der kan endvidere i enkelte komplekse sager ydes koordinering, hvor borgere i den erhvervsaktive alder har en middelsvær/svær hjerneskade.

 • Hvad er en hjerneskade?

  De hyppigste årsager til hjerneskader er blodprop og hjerneblødning (apopleksi) eller slag mod hovedet (traumatisk skade) f.eks. i forbindelse med trafikulykke, vold eller ved fald.

  Følgerne kan være større eller mindre og kan ramme vidt forskellige funktioner i hjernen.

  Følgerne af en hjerneskade kan være synlige såsom lammelser og talebesvær.

  Andre følger efter en hjerneskade kan være usynlige, blandt andet træthed, hukommelsesproblemer, nedsat koncentration, samt problemer med at planlægge og strukturere hverdagen.

  Disse "usynlige" skader er ofte dem, der giver de største vanskeligheder i dagligdagen, ligesom de kan være medvirkende til, at det kan være svært at indgå og bevare kontakten i sociale sammenhænge.

  Mange gange opdages de usynlige skader først senere i et sygdomsforløb, når man igen bliver udsat for nogle af de ting i hverdagen, man tidligere tog for givet at kunne udføre.

 • Tilbud til pårørende

  Når en hjerneskade rammer ændres livet - ikke kun for den hjerneskaderamte, men også for de pårørende. Pårørende til borgere, som er ramt af apopleksi eller anden erhvervet hjerneskade, er ofte meget belastede. Der sker ofte store forandringer i den hjerneskade ramtes familie og netværk. Forandringer, som kan have store konsekvenser for borgerens og de pårørendes livskvalitet.

  I Roskilde Kommune kan du som pårørende til en borger med erhvervet hjerneskade deltage i et undervisningsforløb, der giver dig indsigt i nogle af de forhold man som pårørende til en hjerneskaderamt typisk oplever.

  På kurset er det muligt at møde andre pårørende og der lægges op til både undervisning og dialog, samt netværksdannelse.

  Tilbuddet kan rumme deltagere med forskelligt erfaringsniveau i forhold til at være pårørende til en hjerneskaderamt.

  Hent pjece om tilbud til pårørende.

Kontakt

Voksenservice
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

21.09.2017