You are here

Få kørsel til genoptræning

Alt om kørsel til genoptræning, befordringsgodtgørelse, priser, afbud mm.

Du skal selv klare transporten til og fra træningsstedet, hvis du er i stand til det. F.eks. i bil, med Flextur, med offentlige transportmidler eller gående.

Hvis du ikke er i stand til at klare transporten på egen hånd, kan vi tilbyde dig kørsel til og fra træningsstedet. Det er træningsstedet, der bestiller kørslen.

Find telefonnummer til træningsstederne

Det er DitoBus Servicetrafik, der kører for Træningsafsnittet. Du skal være klar til at blive hentet 5 kvarter før træningsstart. Du vil blive kørt hjem igen indenfor 5 kvarter efter din træning er afsluttet.

Kørsel til genoptræning

 • Hvem kan få kørsel til genoptræning?

  Hvis du har en genoptræningsplan fra sygehuset

  Du kan få kørsel til genoptræning, hvis du ikke selv kan køre eller benytte f.eks. Flextur eller andre offentlige transportmidler. Ring til træningsstedet, som vil bestille kørslen til dig, hvis din fysio- eller ergoterapeut har vurderet, at du er berettiget til det. Kørslen er gratis.

  Hvis du selv kan gå ud til kantstenen, skal du selv bestille transport hos Movia.

  Bestil en Flextur hos Movia.

  Hvis du er henvist til træning gennem Myndighedsservice

  Din visitator bevilger kørsel til og fra træningsstedet. Der er en egenbetaling. Se de aktuelle takster

  Find telefonnummer til din visitator

 • Hvordan melder jeg afbud til kørslen?

  Hvis du er forhindret i komme til træning, skal du melde afbud så hurtigt som muligt.

  Du kan melde afbud til DitoBus på telefon 46 49 21 90.

  HUSK også at melde afbud til Træningsstedet.

 • Hvordan får jeg befordringsgodtgørelse for offentlig transport?

  Du kan i nogle tilfælde få refunderet dine udgifter til offentlig transport, hvis du kan tage bus, tog eller Flextur, når du går til genoptræning efter en genoptræningsplan fra sygehuset.

  For at få udbetalt godtgørelsen, skal du udfylde blanketten nederst på siden og enten printe din rejseoversigt fra Flextur, eller samle kvitteringer som dokumentation, hver gang du rejser.

  Dokumentation sendes til Træningsafsnittet på Digital Post eller på almindeligt brev til Att. sekretær Jette Kristiansen, Træning og Sundhed, Trekroner Centervej 41, 4000 Roskilde.

  Hvis du er pensionist

  Er du folkepensionist eller førtidspensionist, kan du få befordringsgodtgørelse, hvis transportudgiften overstiger 43 kr. i alt med det billigste forsvarlige transportmiddel.

  Hvis du ikke er pensionist

  Du kan kun få befordringsgodtgørelse, hvis der er over 50 km. til træningsstedet OG din udgift overstiger 103 kr. retur. Det vil kun være relevant, hvis du selv klarer transport med det offentlige til specialiseret genoptræning på f.eks. Slagelse Sygehus.

  Taksterne er hentet fra retsinformation.dk. Læs cirkulæreskrivelsen om beløbsgrænser for befordring

 • Hvordan får jeg befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil?

  Du kan i nogle tilfælde få refunderet dine udgifter til kørsel i egen bil, når du går til genoptræning efter en genoptræningsplan fra sygehuset.

  For at få udbetalt godtgørelsen, skal du udfylde blanketten her på siden og sende den til Træningsafsnittet på Digital Post eller på almindeligt brev til Att. sekretær Jette Kristiansen, Træning og Sundhed, Trekroner Centervej 41, 4000 Roskilde

  Hvis du er pensionist

  Hvis du er folkepensionist eller førtidspensionist, kan du få kørselsgodtgørelse, hvis din udgift overstiger 43 kr. retur svarende til over 23 km. retur mellem din bopæl og træningsstedet.

  Hvis du ikke er pensionist

  kan du kun få kørselsgodtgørelse, hvis:

  • du ikke kan benytte offentlige transportmidler inkl. Flextur, og din udgift overstiger 103 kr. retur svarende til over 55 km. retur mellem din bopæl og træningsstedet - Dvs. at du bliver kørt til træning i bil af en anden person.
  • afstanden er over 50 km. til træningsstedet (kun relevant for dig, hvis du kører eller bliver kørt til specialiseret genoptræning på f.eks. Slagelse Sygehus)

  Takst for kørsel i egen bil beregnes ud fra SKATs lave takst for befordringsgodtgørelse på 1,90 kr./km. i 2021.

  Læs mere i § 4 nr. 2 i Bekendtgørelse om Skatterådets satser for 2021

 • Kørsel til specialiseret genoptræning på sygehuset

  Hvis du er pensionist

  Du kan få kørsel eller kørselsgodtgørelse gennem kommunen, hvis du går til genoptræning på sygehuset, og du er pensionist (folkepensionist eller førtidspensionist).

  Hvis du ikke er pensionist

  kan du få kørsel eller kørselsgodtgørelse, hvis du ikke kan transportere dig selv til sygehuset, eller hvis afstanden til sygehuset er over 50 km.

  Sygehuset bestiller kørslen

  Sygehuset skal sende bestillingen på sikker mail senest hverdagen før inden kl 12.00 til kommunens genoptræningskoordinator på traening@roskilde.dk

  Lægeundersøgelser

  Hvis du skal køres til behandling, undersøgelser eller kontrol på syghuset, skal sygehuset bestille kørslen hos regionens kørselskontor i Slagelse, Telefon: 70 15 35 15. Gå til Befordringsservice Region Sjælland

 • Hvis du har valgt en anden udbyder af genoptræning

  Hvis du har valgt at benytte dig af ordningen om frit valg til en anden kommune eller til en privatleverandør, så har du ikke ret til kørsel.

  Du har ret til kørselsgodtgørelse svarende til det, du ville have fået, hvis du havde valgt at modtage din genoptræning hos Roskilde kommunes træningsafsnit.

  Læs de øvrige afsnit om befordringsgodtgørelse her på siden.

Senest opdateret

30.12.2020