You are here

Få kørsel til genoptræning

Alt om kørsel til genoptræning, befordringsgodtgørelse, priser, afbud mm.

Du skal selv klare transporten til og fra træningsstedet, hvis du er i stand til det. F.eks. i bil, med Flextur, med offentlige transportmidler eller gående.

Hvis du ikke er i stand til at klare transporten på egen hånd, kan vi tilbyde dig kørsel til og fra træningsstedet.

Det er træningsstedet, der bestiller kørslen.

Det er DitoBus Servicetrafik, der kører for Træningsafsnittet. Du skal være klar til at blive hentet 5 kvarter før træningsstart. Du vil blive kørt hjem igen indenfor 5 kvarter efter din træning er afsluttet.

Kørsel til genoptræning

 • Hvem kan få kørsel til genoptræning?

  Hvis du har en genoptræningsplan fra sygehuset kan du få kørsel til genoptræning, hvis du ikke selv kan køre eller benytte f.eks. Flextur eller andre offentlige transportmidler. Ring til træningsstedet, som vil bestille kørslen til dig, hvis din fysio- eller ergoterapeut har vurderet, at du er berettiget til det. Kørslen er gratis. Hvis du selv kan gå ud til kantstenen, skal du bestille Flextur gennem Movia.

  Hvis du er henvist til træning gennem Myndighedsservice er det din visitator, der bevilger kørsel til og fra træningsstedet. Der er en egenbetaling. Du kan finde din visitator her.

 • Hvordan melder jeg afbud til kørslen?

  Hvis du er forhindret i komme til træning, skal du melde afbud så hurtigt som muligt. Du kan melde afbud til DitoBus på telefon 46 49 21 90.

  HUSK også at melde afbud til Træningsstedet.

 • Hvordan får jeg befordringsgodtgørelse for offentlig transport?

  Du kan i nogle tilfælde få refunderet dine udgifter til offentlig transport, hvis du kan tage bus, tog eller Flextur, når du går til genoptræning efter en genoptræningsplan fra sygehuset.

  Hvis du er pensionist (folkepensionist eller førtidspensionist), kan du få befordringsgodtgørelse, hvis transportudgiften overstiger 42 kr. i alt med det billigste forsvarlige transportmiddel.

  Hvis du ikke er pensionist, kan du kun få befordringsgodtgørelse, hvis der er over 50 km. til træningsstedet OG din udgift overstiger 100 kr. retur. Det vil kun være relevant, hvis du selv klarer transport med det offentlige til specialiseret genoptræning på f.eks. Slagelse Sygehus.

  For at få udbetalt godtgørelsen, skal du udfylde blanketten nederst på siden og enten printe din rejseoversigt fra Flextur, eller samle kvitteringer som dokumentation, hver gang du rejser. Dokumentation sendes til Træningsafsnittet på Digital Post eller på almindeligt brev til Att. sekretær Jette Kristiansen, Træning og Sundhed, Trekroner Centervej 41, 4000 Roskilde.

 • Hvordan får jeg befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil?

  Du kan i nogle tilfælde få refunderet dine udgifter til kørsel i egen bil, når du går til genoptræning efter en genoptræningsplan fra sygehuset.

  Hvis du er pensionist (folkepensionist eller førtidspensionist), kan du få kørselsgodtgørelse, hvis din udgift overstiger 42 kr. retur svarende til over 21 km. retur mellem din bopæl og træningsstedet.

  Hvis du ikke er pensionist, kan du kun få kørselsgodtgørelse

  • hvis du ikke kan benytte offentlige transportmidler inkl. Flextur, og din udgift overstiger 100 kr. retur svarende til over 52 km. retur mellem din bopæl og træningsstedet - Dvs. at du bliver kørt til træning i bil af en anden person.
  • eller hvis afstanden er over 50 km. til træningsstedet (kun relevant for dig, hvis du kører eller bliver kørt til specialiseret genoptræning)

  For at få udbetalt godtgørelsen, skal du udfylde blanketten nederst på siden og sende den til Træningsafsnittet på Digital Post eller på almindeligt brev til Att. sekretær Jette Kristiansen, Træning og Sundhed, Trekroner Centervej 41, 4000 Roskilde

   

  Km. retur

  (1,98kr./km.)*

  Pris for returkørsel

  Godtgørelse i egen bil pensionist
  (>42 kr. i alt)

  Godtgørelse i egen bil ikke-pensionist (>100 kr. i alt)

  0-20,9 km.

  < 42 kr.

  -

  -

  21-49,9 km.

  42-99 kr.

  X

  -

  > 50 km.

  > 100 kr.

  X

  X

  *Takst for kørsel i egen bil:

  Taksten beregnes ud fra SKATs lave takst for befordringsgodtgørelse på 1,98 kr./km. i 2019.

  Jf. § 4, nr. 2 i Bekendtgørelse om Skatterådets satser for 2019 vedrørende fradrag for befordring mellem hjem og arbejdsplads og udbetaling af skattefri godtgørelse for erhvervsmæssig befordring.

 • Kørsel til specialiseret genoptræning på sygehuset

  Du kan få kørsel eller kørselsgodtgørelse gennem kommunen, hvis du går til genoptræning på sygehuset, og du er pensionist (folkepensionist eller førtidspensionist).

  Hvis du ikke er pensionist, kan du få kørsel eller kørselsgodtgørelse, hvis du ikke kan transportere dig selv til sygehuset, eller hvis afstanden til sygehuset er over 50 km.

  Sygehuset skal sende bestillingen senest hverdagen før inden kl 12.00 på en sikker mail til kommunens genoptræningskoordinator på traening@roskilde.dk

  Se i øvrigt afsnittene om befordringsgodtgørelse.

  Hvis du skal køres til behandling, undersøgelser eller kontrol på syghuset, skal sygehuset bestille kørslen hos regionens kørselskontor i Slagelse, Telefon: 70 15 35 15

  Befordringsservice Region Sjælland

 • Hvis du har valgt en anden udbyder af genoptræning

  Hvis du har valgt at benytte dig af ordningen om frit valg til en anden kommune eller til en privatleverandør, så har du ikke ret til kørsel.

  Du har ret til kørselsgodtgørelse svarende til det, du ville have fået, hvis du havde valgt at modtage din genoptræning hos Roskilde kommunes træningsafsnit.

  Læs i øvrigt afsnittene om befordringsgodtgørelse.

Senest opdateret

20.08.2019