You are here

Har du en hjerneskade?

Få råd og vejledning hos Hjerneskadekoordinator

Hjerneskadekoordinator kan hjælpe dig, hvis du er mellem 18 og 65 år og har en erhvervet hjerneskade, eller hvis du er pårørende til en person med erhvervet hjerneskade.

Hjerneskadekoordinator

 • Hvad er en erhvervet hjerneskade?

  En erhvervet hjerneskade er en skade på hjernen, som ikke er medfødt. De hyppigste årsager til hjerneskader er blodprop og hjerneblødning (apopleksi) eller slag mod hovedet (traumatisk skade) f.eks. i forbindelse med trafikulykke, vold eller ved fald.

  Følgerne kan være større eller mindre og kan ramme vidt forskellige funktioner i hjernen og kan deles op i synlige og usynlige skader:

  Synlige skader er f.eks.:

  • lammelser
  • talebesvær

  Usynlige skader er f.eks.:

  • træthed
  • hukommelsesproblemer
  • nedsat koncentration
  • problemer med at planlægge og strukturere hverdagen.

  Disse usynlige skader er ofte dem, der giver de største vanskeligheder i dagligdagen. De kan også medvirke til, at det kan være svært at indgå og bevare kontakten i sociale sammenhænge.

  Mange gange opdages de usynlige skader først senere i et sygdomsforløb, når man igen bliver udsat for nogle af de ting i hverdagen, man tidligere tog for givet at kunne udføre.

 • Hvad kan hjerneskadekoordinator hjælpe med?

  Hjerneskadekoordinator

  • skaber så tidligt i forløbet som muligt overblik over den aktuelle indsats
  • skaber sammenhæng mellem eksempelvis hospital og kommune
  • koordinerer rehabiliteringsforløbet ved at tage kontakt til relevante fagfolk

  Hjerneskadekoordinator koordinere kontakten mellem kommunens afdelinger, f.eks.:

  • Myndighedsservice
  • Jobcenter
  • Voksenservice
  • Rehabiliteringscenter Trekroner
  • Træning og Sundhed
 • Genoptræning

  Hvis sygehuset vurderer, at du har behov for genoptræning, laver de en genoptræningsplan. Du vil blive tilknyttet terapeuter i Trekroner. Enten på Rehabilitering Trekroner (døgnrehabilitering) eller i Træningsafsnittet (ambulant genoptræning)

  Læs mere om Rehabilitering Trekroner

  Læs mere om genoptræning i Træningsafsnittet

 • Tilbud til pårørende

  Når en hjerneskade rammer ændres livet - ikke kun for den hjerneskaderamte, men også for de pårørende.

  Pårørende til borgere, som er ramt af apopleksi eller anden erhvervet hjerneskade, er ofte meget belastede. Der sker ofte store forandringer i den hjerneskade ramtes familie og netværk. Forandringer, som kan have store konsekvenser for borgerens og de pårørendes livskvalitet.

  Kursus for pårørende

  I Roskilde Kommune kan du som pårørende til en borger med erhvervet hjerneskade deltage i et undervisningsforløb, der giver dig indsigt i nogle af de forhold, man som pårørende til en hjerneskaderamt typisk oplever. På kurset er det muligt at møde andre pårørende, og der lægges op til både undervisning, dialog og netværksdannelse.

  Tilbuddet kan rumme deltagere med forskelligt erfaringsniveau i forhold til at være pårørende til en hjerneskaderamt.

  Hvis du vil vide mere om kurset, kan du finde pjecen længere nede på siden.

  Hvis du vil tilmelde dig kurset, skal du kontakte Hjerneskadekoordinator på telefon 46 31 66 56.

 • Er du over 65 år?

  Hjerneskadekoordinator kan tilbyde råd og vejledning over telefonen til dig, hvis du har fået en hjerneskade og er over 65 år.

  Hjerneskadekoordinator kan også tilbyde hjælp til koordinering i forløbet i sager, hvor sygehuset har lavet en genoptræningsplan på specialiseret niveau, fordi hjerneskaden er særligt kompleks.

  Ellers vil det være din vanlige visitator, der kan hjælpe dig med at skabe sammenhæng i dit forløb i kommunen.

  Find din visitator her

 • Hjernerystelse

  Hvis du lider af følger efter en hjernerystelse (commotio cerebri), kan du få råd og vejledning hos Hjerneskadekoordinator.

  Det kan være, hvis du kæmper med:

   

  • Træthed
  • Vanskeligheder med koncentration og hukommelse
  • Følsomhed over for lys og lyd
  • Kvalme og svimmelhed

  Du kan også søge hjælp hos Specialcenter Roskilde (SCR), som har forskellige tilbud, der kan være relevante for dig.

   

  Specialcenter Roskildes hjemmeside

   

 • Kontakt Hjerneskadekoordinator

  Du kan kontakte Hjerneskadekoordinator, Louise Bøgh Madsen på:

  Hvis du har brug for at sende følsomme oplysninger, f.eks. om dit helbred, så anbefaler vi, at du sender dem sikkert via Borger.dk. Hav dit Nem-ID parat.

  Du finder et link til den sikre løsning 'Send sikker post' allernederst på siden i den mørke bjælke med billederne af Roskildes bygninger.

Kontakt

Voksenservice
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

15.09.2020