You are here

Hvordan bliver jeg henvist til genoptræning?

Alt om henvisning, ventetid, Frit Valg, planlægning af genoptræningsforløbet, klagemulighed mm.

Genoptræning i Roskilde Kommune foregår i Træningsafsnittet.

Træningsstederne varetager forskellige specialer. Det er dit genoptræningsbehov der afgør, hvilket træningssted du bliver tilbudt genoptræning på. Du kan derfor godt skulle modtage din træning i Viby, selvom du bor i Jyllinge.

Få mere information om træningsstederne

Læs om kommunens åbne tilbud i Sundhedscenteret

Vær opmærksom på at vi sender alle breve til din digitale postkasse.
Læs mere om læseadgang for andre og fritagelse for Digital post

Dit træningsforløb

 • Har du været på sygehuset?

  Har du været på sygehuset, vil din genoptræningsplan blive sendt elektronisk til Træningsafsnittet.

  Når kommunen har modtaget din genoptræningsplan, vil du indenfor 4 hverdage modtage besked på Digital Post om det videre forløb. Er du fritaget fra Digital Post, vil du modtage et brev i din almindelige postkasse.

  Du kan kontakte Genoptræningskoordinator på telefon 46 31 77 37 eller på Digital Post. Klik på banneret 'Send digital post til os'.

  Træningen leveres efter Sundhedslovens § 140.

 • Har du ikke været på sygehuset?

  Har du ikke været på sygehuset, og har du brug for genoptræning, skal du kontakte Myndighedsservice, som kan fortælle dig om dine muligheder.
  Kontakt Myndighedsservice

  Din egen læge kan anmode om et træningsforløb på dine vegne. Lægen kan kontakte Myndighedsservice på sikker mail eller via MEDCOM.

  Træningsforløbet bevilges efter Servicelovens § 86.

 • Er der ventetid på genoptræning?

  Som udgangspunkt er der ikke ventetid på genoptræning i Roskilde Kommune.

  I følge loven skal kommunen tilbyde dig opstart af træning senest 7 dage efter, du er udskrevet fra sygehuset, hvis du er henvist med en genoptræningsplan. I nogle tilfælde har sygehuset noteret i din genoptræningsplan, at du først må påbegynde træning senere (f.eks. grundet heling efter operation).

  Hvis du er bevilget genoptræning af din visitator, gælder kommunens kvalitetsstandarder. Her er der krav om, at du skal være i gang med din genoptræning indenfor 14 hverdage, efter bevillingen er givet.

  Vi arbejder altid på at gøre ventetiden så kort som mulig.

  Læs bekendtgørelsen om genoptræningsplaner

  Læs kommunens kvalitetsstandard for Træning

 • Kan jeg få min genoptræning i Roskilde Kommune, selvom jeg bor i en anden kommune?

  Hvis du bor i en anden kommune, kan du vælge at få din genoptræning i Roskilde Kommune, hvis vi har plads.

  Det er derfor nødvendigt, at du kontakter Genoptræningskoordinator på
  telefon 46 31 77 37 og sikrer dig, at vi har mulighed for at modtage dig.

  Det er meget sjældent, at Træningsafsnittet i Roskilde Kommune afviser borgere fra andre kommuner.

  Hvis din træning skal foregå hos os, skal vi bruge en kopi af din genoptræningsplan og et betalingstilsagn fra din egen kommune.

  Vær opmærksom på, at din kommune kun er forpligtet til at dække omkostninger til kørsel eller befordringsgodtgørelse svarende til det, du ville have været berettiget til, hvis du havde modtaget træningsforløbet i din egen kommune.

  Læs mere om kørsel til genoptræning

 • Jeg bor i Roskilde Kommune. Kan jeg få min genoptræning i en anden kommune?

  Du kan flytte din træning til en anden kommune, hvis de har plads. Det gælder kun til den anden kommunes egne tilbud.

  Du skal kontakte den anden kommune og sikre dig, at de har mulighed for at modtage dig.
  Hvis kommunen siger ja, skal du kontakte Genoptræningskoordinator på telefon 46 31 77 37, så vi kan sende din genoptræningsplan og et betalingstilsagn til den anden kommune.

  Vær opmærksom på, at Roskilde Kommune kun er forpligtet til at dække omkostninger til kørsel og befordringsgodtgørelse svarende til det, du ville have været berettiget til i Træningsafsnittet i Roskilde Kommune.

  Læs mere om kørsel til genoptræning

 • Kan jeg få min genoptræning på en privatklinik for fysioterapi?

  Det er kun muligt at flytte dit kommunale tilbud om genoptræning til en privatklinik, hvis kommunen ikke kan tilbyde dig opstart af genoptræning senest 7 dage, efter du er blevet udskrevet fra sygehuset med en genoptræningsplan.

  Du kan læse mere om denne ordning på www.mingenoptræning.dk, eller du kan ringe og tale med Genoptræningskoordinator i kommunen på telefonnummer 46 31 77 37.

 • Hvad er vederlagsfri fysioterapi?

  Din læge kan henvise dig til vederlagsfri (gratis) fysioterapi, hvis du opfylder kriterierne. Du skal enten have et svært fysisk handicap eller en progressiv (fremadskridende) lidelse.

  Sundhedsstyrelsen har lavet en oversigt over, hvilke lidelser der falder indenfor målgruppen, f.eks. hjerneblødning (apopleksi), parkinsons, sclerose og CP (cerebral parese).
  Du kan f.eks. ikke få vederlagsfri fysioterapi på baggrund af slidgigt, diskusprolaps, fibromyalgi, KOL eller smerter.

  Vederlagsfri fysioterapi foregår hos de privatpraktiserende fysioterapeuter.
  Du kan ikke få kørsel til vederlagsfri fysioterapi.

  Læs Vejledning om adgang til vederlagsfri fysioterapi (2019)

 • Hvad sker der til den afklarende samtale?

  Før træningsstart bliver du inviteret til en afklarende samtale, hvor dit genoptræningsbehov bliver vurderet.
  Sammen med fysioterapeuten/ergoterapeuten lægger du en plan for, hvad målene med din træning skal være.

  Det en fordel, hvis du har tøj på, som du kan bevæge dig i, da det både er samtale og undersøgelse. Det er også vigtigt at have fodtøj på, der sidder godt fast på foden.

  Hvis du har behov for kørsel til den afklarende samtale, skal du aftale dette med træningsstedet.

  Læs mere om kørsel til genoptræning

  Kontakt træningsstedet

 • Hvor foregår træningen?

  Genoptræningen foregår på et af Træningsafsnittets 6 træningssteder i kommunen.

  Læs mere om træningsstederne

  Vi tilbyder primært holdtræning. Ved behov tilbyder vi også individuel træning. Træningen kan også foregå i og omkring dit eget hjem. Fysioterapeuten/ergoterapeuten vurderer dit træningsbehov sammen med dig.

  Det er vigtigt, at du melder afbud til træning, hvis du ikke kan komme.

  Meld afbud til træning

 • Hvad sker der, når træningsforløbet slutter?

  Når du nærmer dig afslutningen af dit træningsforløb, lægger fysioterapeuten/ergoterapeuten sammen med dig en plan for, hvordan du bedst vedligeholder dit funktionsniveau i hverdagen.

  Du bliver vejledt i videre selvtræning og i motionstilbud i dit nærområde.

  Læs mere om Sundhedscentrets åbne tilbud

  Læs mere om aktiviteter for ældre i lokalområdet

 • Hvordan kan jeg klage?

  I Træningsafsnittet vil vi altid gerne høre fra dig, hvis du er tilfreds eller utilfreds med den træning, du modtager, eller hvis du har forslag til, hvordan vi kan hjælpe dig bedre.

  Du kan henvende dig til din fysio- eller ergoterapeut eller til dennes nærmeste leder.
  Du kan også ringe på telefon 46 31 77 37 til Genoptræningskoordinatoren, som kan hjælpe dig med at få fat i den rigtige person.

  Se de officielle klagevejledninger

   

 • Særligt om kompenserende specialundervisning

  Roskilde kommune tilbyder kompenserende specialundervisning i bassin til dig, der skal lære at bevæge dig i vand med et nyt handicap.

  Læs mere om kompenserende specialundervisning i bassin

 • Vi beskytter dine oplysninger

  For at kunne give dig et fagligt veltilrettelagt træningsforløb, opretter vi en elektronisk patientjournal på dig.
  Vi gemmer almindelige oplysninger som navn, bopæl og telefonnummer. Derudover gemmer vi helbredsoplysninger om dit træningsforløb i form af løbende notater om fremgang mv.

  Vi har ifølge Sundhedsloven pligt til at gemme oplysningerne i mindst 5 år.

  Oplysningerne bliver delt med andre afdelinger i kommunen, når det er relevant f.eks. hjemmeplejen. Hvis vi ønsker at dele oplysningerne med andre f.eks. din læge, vil vi altid bede dig om lov først.

  Læs mere om vores behandling af personoplysninger og dine rettigheder i dokumentet 'Sådan behandler vi dine oplysninger i Træning og Sundhed' her på siden.

   

Kontakt

Træningsafsnittet, Træning og Sundhed
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 77 37

Senest opdateret

12.02.2021