You are here

Muligheder for genoptræning

Alt om genoptræningstilbud til forskellige diagnoser, hvad vi kan tilbyde dig, og hvor træningen foregår

Genoptræningen foregår på Træningsafsnittets 6 træningssteder. Det er dit genoptræningsbehov, der afgør, hvilket træningssted du bliver tilbudt. Du kan derfor godt skulle modtage din træning i Viby, selvom du bor i Jyllinge.

Før træningsstart bliver du inviteret til en forundersøgelse, hvor du sammen med fysioterapeuten/ergoterapeuten planlægger det videre forløb.

Få mere information om træningsstederne

Læs mere om, hvordan du bliver henvist til genoptræning.

Muligheder for genoptræning

 • Alment funktionstab

  Hvis du har behov for genoptræning, fordi du er alment svækket efter sygdom, eller du har tabt fysisk funktion over tid, vil du som oftest blive tilbudt genoptræning på det træningssted, som ligger tættest på, hvor du bor.

  Formålet med træningsforløbet er, at du kan vende tilbage til et så højt funktionsniveau som muligt, så du kan klare dig bedst muligt i din hverdag.

  Træningen foregår som udgangspunkt på hold 2 gange om ugen i op til 12 uger.

  I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at vi tilrettelægger træningen som individuel træning.

  Efter behov kan træningen også foregå i og omkring dit eget hjem.

  Find vej til træningsstederne

  Hvis du har behov for kørsel til genoptræning, sørger træningsstedet for det. Læs mere om kørsel og befordringsgodtgørelse.

 • Amputation

  Hvis du har behov for genoptræning efter en benamputation, vil du blive tilbudt træning i Sundheds- og omsorgscenter Syd i Viby. Find vej til Sundheds- og Omsorgscenter Syd.

  Formålet med træningsforløbet er, at du skal opnå højst muligt funktionsniveau med eller uden protese, så du kan klare dig bedst muligt i hverdagen.

  Træningen foregår som udgangspunkt på hold 2 gange om ugen.

  I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at vi tilrettelægger træningen som individuel træning.

  Når du nærmer dig afslutningen af træningsforløbet, lægger fysioterapeuten sammen med dig en plan for, hvordan du bedst vedligeholder dit funktionsniveau i hverdagen.

  Træningsafsnittet samarbejder med bandagister, så hvis du skal have benprotese, kan afprøvningerne foregå som en del af træningen.

  Hvis du har behov for kørsel til genoptræning, sørger træningsstedet for det. Læs mere om kørsel og befordringsgodtgørelse.

 • Balancehold

  Hvis du har behov for genoptræning, fordi du har problemer med balance og svimmelhed eller fald, vil du blive tilbudt træning i Sundheds- og Omsorgscenter Syd i Viby.  Find vej til Sundheds- og Omsorgscenter Syd.

  Formålet med træningsforløbet er, at du kan vende tilbage til et så højt funktionsniveau som muligt, så du kan klare dig bedst muligt i din hverdag.

  Træningen foregår som udgangspunkt på hold 2 gange om ugen i op til 12 uger.

  I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at vi tilrettelægger træningen som individuel træning.

  Efter behov kan træningen også foregå i og omkring dit eget hjem.

  Hvis du har behov for kørsel til genoptræning, sørger træningsstedet for det. Læs mere om kørsel og befordringsgodtgørelse.

 • Bassintræning

  Vi tilbyder genoptræning i varmtvandsbassin som supplement til træning på land, hvis:

  • Træning ikke kan gennemføres på land pga. smerter
  • Du ikke har muligheder for at bevæge dig på land pga. kraftigt nedsat funktionsevne eller kroniske sygdomme i udvikling
  • Fysioterapeuten eller ergoterapeuten vurderer, at du skal træne i bassin, som supplement til din visiterede træning

  Forundersøgelsen vil altid foregå på land. Her afgør fysioterapeuten sammen med dig, om bassintræning er det rette for dig.

  Varmtvandsbassinet er placeret på Plejecenter Bernadottegården i Himmelev.

 • Bækkenbund og inkontinens

  Hvis du er henvist til genoptræning

  Hvis du har behov for genoptræning af bækkenbunden grundet inkontinens eller efter operation, vil du blive tilbudt træning i enten Sundheds- og Omsorgscenter Midt i Æblehaven eller Sundheds- og Omsorgscenter Nord i Jyllinge.

  Find vej til Sundheds- og Omsorgscenter Midt 
  Find vej til Sundheds- og Omsorgscenter Nord

  Formålet med træningsforløbet er:

  • At øge din bevidsthed om bækkenbundens funktioner
  • At forbedre din muskelstyrke og udholdenhed i bækkenbundsmuskulaturen
  • At gøre dig i stand til at kunne bruge bækkenbundstræning i dagligdagens aktiviteter

  Træningen foregår som udgangspunkt på hold 6 gange og indeholder både undervisning og genoptræning.

  Se små film med bækkenbundsøvelser
  Hent lydfiler med bækkenbundsøvelser
  Hent Danske Fysioterapeuters pjece med bækkenbundsøvelser 

  Få mere viden om bækkenbunden.

  Hvis du ikke er henvist til genoptræning

  Du kan henvende dig i dit nærmeste Sundheds- og Omsorgscenter. Læs mere om kommunens åbne inkontinenstilbud.

 • Fod og underben

  Hvis du har behov for genoptræning efter smerter eller en operation i fod, ankel eller underben, vil du blive tilbudt træning i Træningsafsnittet Hyrdehøj eller i Sundheds- og Omsorgscenter Syd i Viby.

  Find vej til Træningsafsnittet Hyrdehøj
  Find vej til Sundheds- og Omsorgscenter Syd

  Træningsafsnittet Kristiansminde er praktiksted for fysioterapeutstuderende, og du kan derfor møde studerende i dit træningsforløb.

  Formålet med træningsforløbet er, at du skal opnå højst muligt funktionsniveau, så du kan klare dig bedst muligt i hverdagen.

  Træningen foregår som udgangspunkt på hold 1 gange om ugen i op til 8 uger.

  I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at vi tilrettelægger træningen som individuel træning.

  Når du nærmer dig afslutningen af træningsforløbet, lægger fysioterapeuten sammen med dig en plan for, hvordan du bedst vedligeholder dit funktionsniveau i hverdagen.

  Hvis du har behov for kørsel til genoptræning, sørger træningsstedet for det. Læs mere om kørsel og befordringsgodtgørelse.

 • Hjerneskade og neurologi

  Hvis du har behov for genoptræning, fordi du har en hjerneskade eller en neurologisk sygdom, vil du blive tilbudt træning i Træningsafsnittet Trekroner.

  Find vej til Træningsafsnittet Trekroner.

  Formålet med træningsforløbet er, at du kan vende tilbage til et så højt funktionsniveau som muligt, så du kan klare dig bedst muligt i din hverdag.

  Træningen foregår både individuelt og på hold. Efter behov vil du blive tilbudt forløb hos både fysioterapeut og ergoterapeut. Træningen kan foregå på træningsstedet og i og omkring dit hjem.

  Hvis du har behov for kørsel til genoptræning, sørger træningsstedet for det. Læs mere om kørsel og befordringsgodtgørelse.

  Roskilde Kommune har en hjerneskadekoordinator, som kan hjælpe dig med råd og vejledning. Læs mere om hjerneskadekoordinatoren.

 • Hofte

  Hvis du har behov for genoptræning grundet hoftesmerter eller efter operation med kunstig hofte, vil du blive tilbudt træning i Træningsafsnittet Hyrdehøj. Træningsafsnittet Hyrdehøj er praktiksted for fysioterapeutstuderende, og du kan derfor møde studerende i dit træningsforløb.

  Find vej til Træningsafsnittet Hyrdehøj.

  Hvis du har behov for genoptræning efter et hoftebrud, vil du som oftest blive tilbudt genoptræning i Sundheds- og Omsorgscenter Nord i Jyllinge.

  Find vej til Sundheds- og Omsorgscenter Nord

  Formålet med træningsforløbet er, at du skal opnå højst muligt funktionsniveau, så du kan klare dig bedst muligt i hverdagen.

  Træningen foregår som udgangspunkt på hold 2 gange om ugen i op til 8 uger.

  I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at vi tilrettelægger træningen som individuel træning.

  Når du nærmer dig afslutningen af træningsforløbet, lægger fysioterapeuten sammen med dig en plan for, hvordan du bedst vedligeholder dit funktionsniveau i hverdagen.

  Hvis du har behov for kørsel til genoptræning, sørger træningsstedet for det. Læs mere om kørsel og befordringsgodtgørelse.

 • Hånd og albue

  Hvis du har behov for genoptræning efter et brækket håndled eller andre problemer med hænder og albue, vil du blive tilbudt træning hos ergoterapeuterne i Sundheds- og Omsorgscenter Midt i Æblehaven.

  Find vej til Sundheds- og Omsorgscenter Midt.

  Formålet med træningsforløbet er, at du skal opnå højst muligt funktionsniveau, så du kan klare dig bedst muligt i hverdagen.

  Træningen foregår som udgangspunkt på hold 1-2 gange om ugen.

  I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at vi tilrettelægger træningen som individuel træning.

  Når du nærmer dig afslutningen af træningsforløbet, lægger ergoterapeuten sammen med dig en plan for, hvordan du bedst vedligeholder dit funktionsniveau i hverdagen.

  Hvis du har behov for kørsel til genoptræning, sørger træningsstedet for det. Læs mere om kørsel og befordringsgodtgørelse.

 • Knæ

  Hvis du har behov for genoptræning efter operation med et kunstigt knæ, vil du blive tilbudt træning i Sundheds- og Omsorgscenter Syd i Viby.

  Find vej til Sundheds- og Omsorgscenter Syd.

  Hvis du har behov for genoptræning efter andre problemer i knæet, vil du blive tilbudt træning i Sundheds- og Omsorgscenter Midt i Æblehaven.

  Find vej til Sundheds- og Omsorgscenter Midt.

  Formålet med træningsforløbet er, at du skal opnå højst muligt funktionsniveau, så du kan klare dig bedst muligt i hverdagen.

  Træningen foregår som udgangspunkt på hold 1-2 gange om ugen.

  I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at vi tilrettelægger træningen som individuel træning.

  Når du nærmer dig afslutningen af træningsforløbet, lægger fysioterapeuten sammen med dig en plan for, hvordan du bedst vedligeholder dit funktionsniveau i hverdagen.

  Hvis du har behov for kørsel til genoptræning, sørger træningsstedet for det. Læs mere om kørsel og befordringsgodtgørelse.

 • KOL og lungesygdomme

  Hvis du har behov for genoptræning grundet KOL eller andre lungesygdomme, vil du blive tilbudt træning i et af kommunens tre Sundheds- og Omsorgscentre.

  Find vej til træningsstederne.

  Formålet med træningsforløbet er, at du skal opnå højst muligt funktionsniveau, så du kan klare dig bedst muligt i hverdagen.

  Træningen foregår som udgangspunkt på hold 2 gange om ugen i op til 12 uger.

  I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at vi tilrettelægger træningen som individuel træning. Efter behov kan vi også tilbyde dig et ergoterapeutisk forløb med fokus på at udnytte din energi bedst muligt i din hverdag.

  Når du nærmer dig afslutningen af træningsforløbet, lægger ergoterapeuten eller fysioterapeuten sammen med dig en plan for, hvordan du bedst vedligeholder dit funktionsniveau i hverdagen.

  Hvis du har behov for kørsel til genoptræning, sørger træningsstedet for det. Læs mere om kørsel og befordringsgodtgørelse.

 • Kræft

  Hvis du har behov for genoptræning efter en kræftsygdom, vil du blive tilbudt træning i Træningsafsnittet Hyrdehøj. Træningsafsnittet Hyrdehøj er praktiksted for fysioterapeutstuderende, og du kan derfor møde studerende i dit træningsforløb.

  Find vej til Træningsafsnittet Hyrdehøj

  Formålet med træningsforløbet er, at du skal opnå højst muligt funktionsniveau, så du kan klare dig bedst muligt i hverdagen.

  Træningen foregår som udgangspunkt på hold 2 gange om ugen i op til 12 uger.

  I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at vi tilrettelægger træningen som individuel træning.

  Når du nærmer dig afslutningen af træningsforløbet, lægger fysioterapeuten sammen med dig en plan for, hvordan du bedst vedligeholder dit funktionsniveau i hverdagen.

  Hvis du har behov for kørsel til genoptræning, sørger træningsstedet for det. Læs mere om kørsel og befordringsgodtgørelse.

  Roskilde Kommune har en kræftkoordinator, der kan hjælpe dig med råd og vejledning. Læs mere om kræftkoordinatoren.

 • Ryg

  Hvis du har behov for genoptræning efter en rygoperation eller rygsmerter, vil du blive tilbudt træning i Sundheds- og Omsorgscenter Midt i Æblehaven.

  Find vej til Sundheds- og Omsorgscenter Midt.

  Formålet med træningsforløbet er, at du skal opnå højst muligt funktionsniveau, så du kan klare dig bedst muligt i hverdagen.

  Træningen foregår som udgangspunkt på hold 2 gange om ugen i op til 8 uger.

  I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at vi tilrettelægger træningen som individuel træning.

  Når du nærmer dig afslutningen af træningsforløbet, lægger fysioterapeuten sammen med dig en plan for, hvordan du bedst vedligeholder dit funktionsniveau i hverdagen.

  Hvis du har behov for kørsel til genoptræning, sørger træningsstedet for det. Læs mere om kørsel og befordringsgodtgørelse.

 • Skulder

  Hvis du har behov for genoptræning efter en skulderoperation eller skuldersmerter, vil du blive tilbudt træning i Sundheds- og Omsorgscenter Midt i Æblehaven.

  Find vej til Sundheds- og Omsorgscenter Midt.

  Formålet med træningsforløbet er, at du skal opnå højst muligt funktionsniveau, så du kan klare dig bedst muligt i hverdagen.

  Træningen foregår som udgangspunkt på hold 2 gange om ugen i op til 8 uger.

  I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at vi tilrettelægger træningen som individuel træning.

  Når du nærmer dig afslutningen af træningsforløbet, lægger fysioterapeuten sammen med dig en plan for, hvordan du bedst vedligeholder dit funktionsniveau i hverdagen.

  Hvis du har behov for kørsel til genoptræning, sørger træningsstedet for det. Læs mere om kørsel og befordringsgodtgørelse.

 • GLAD (slidgigt i hofte og knæ)

  GLAD (Godt liv med artrose i Danmark) er et tilbud til dig, der har slidgigt (artrose) i knæ og/eller hofter, og som har lyst til at få viden om slidgigt (artrose), og om hvordan du selv kan påvirke den i en positiv retning.

  Du kan ikke indgå i GLA:D hvis:

  • du har fået indsat en hel- eller delvis ny hofte/knæ i det slidgigtramte led.
  • der er anden årsag til dine gener (f.eks. tumor, leddegigt, følger efter hoftebrud).
  • du har andre symptomer, der er mere udtalte end slidgigtsgenerne (f.eks. fibromyalgi).

  Tilbuddet kræver henvisning fra lægen og en telefonisk visiterende samtale med en GLA:D-fysioterapeut.

  Læs mere om GLAD på Sundhedscentrets hjemmeside.

  Kontakt Sundhedscentret på tlf. 46 31 77 02 eller på mail: sundhedforalle@roskilde.dk

 • Kompenserende specialundervisning i bassin

  Tilbuddet er målrettet borgere med handicap, f.eks. svær gigt, amputation eller apopleksi, som skal lære at bevæge sig i vand med et nyt handicap. Tilbuddet indeholder ikke genoptræning.

  Du bliver introduceret til øvelser, og målet er, at du kan klare motion og bevægelse på egen hånd i et af kommunens offentlige svømmebassiner.

  Ring til Træningsafsnittet på 46 31 84 52 og tal med fysioterapeut Lisbeth Hansen, som kan bevilge forløbet.

  Tilbuddet er gratis, og der er mulighed for at få dækket udgifter til transport.

  Varmtvandsbassinet er placeret på Plejecenter Bernadottegården i Himmelev.

  Roskilde kommune tilbyder kompenserende specialundervisning i bassin under lov om specialundervisning for voksne.

Senest opdateret

25.11.2020