You are here

Bor du i lejlighed?

Når du bor i lejlighed, deler du affaldsbeholdere med dine naboer.

Der står en række affaldsbeholdere og -containere, hvor du bor. Her skal du aflevere restaffald, madaffald, papir/karton, glas og metal. I nogle boligforeninger er der også containere til pap.

Batterier og småt elektronik kan du aflevere i batteribokse eller på genbrugspladsen.

Grønne bioposer til madaffald

Det er den affaldsansvarlige, hvor du bor, der deler grønne bioposer ud til dit madaffald. Har du brug for nye bioposer, skal du duerfor kontakte den affaldsansvarlige. 

Du skal selv anskaffe en spand/beholder til din indendørs sortering af madaffald. 

Kan vi ændre størrelse på beholderne?

Hvis du ønsker at ændre størrelse på en eller flere affaldsbeholdere, skal du kontakte den affaldsansvarlige, hvor du bor. Han eller hun skal da kontakte Affald og Genbrug. 

Hvor kan jeg læse mere?

Du kan læse mere i vores FAQ. Her har vi samlet række svar på de spørgsmål, vi ofte bliver stillet. 

Følg os gerne på Facebook-siden "Skidt er godt". Her opdaterer vi løbende med aktuelle emner, drift og gode tips om genbrug og sortering. 

Kontakt

Affald og Genbrug
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

15.12.2020