You are here

Bor du i villa eller rækkehus?

Hvad betyder affaldsordningen for dig, som har dine egne affaldsbeholdere?

Alle, der bor i enfamiliebolig med egne affaldsbeholdere, sorterer affald fra til mad, papir/karton, glas og metal. Resten er enten restaffald eller affald, der skal afleveres til storskrald, haveaffald eller på genbrugspladsen.

Du har tre affaldsbeholdere til din husstand:

  • 1 stk. todelt beholder til rest-/madaffald
  • 1 stk. todelt beholder til glas-/metalaffald
  • 1 stk. beholder med ét rum til papir og karton

Find mål og størrelser på beholderne.

På nogle adresser er det nødvendigt, at beboerne deler containere til deres glas- og metalaffald. Det er oftest, hvis du bor i rækkehus, eller der er begrænset adgangsvej til din bolig. I disse tilfælde har du derfor ikke din egen beholder til glas- og metalaffald, men skal dele med din nabo.

Læs mere om affaldsordningen i regulativet for husholdningsaffald

Brug de grønne bioposer til dit madaffald

Du kan få udleveret nye ruller med grønne bionedbrydelige poser til dit madaffald helt gratis:

  1. Bind en grøn pose fast på håndtaget af din beholder til mad- og restaffald, når du er ved at løbe tør.
  2. Så tager skraldemanden et par nye ruller bioposer med, når han henter dit affald.

Læs mere om madaffald og de grønne bioposer.

Hvad skal jeg selv sørge for?

Hvis du bor i et hus med egne affaldsbeholdere, er der en række krav til afstand, adgangsforhold, belysning og belægning, du skal opfylde for at få hentet affald inde på din grund.

Kravene skal opfyldes, for at skraldemanden nemt kan komme til dine beholdere, så du får hentet dit affald som planlagt. Hvis du ikke kan overholde disse krav, skal du køre dine affaldsbeholdere ud til skel, senest kl. 05.00 på dagen vi henter dit affald.

Sådan sikrer du en korrekt adgangsvej til din beholder.

Hvem ejer beholderne?

Beholderne er ejet af Roskilde Kommune. Vi genanvender beholderne, når du ikke længere har brug for dem. Derfor skal du passe godt på dem, så andre borgere også kan få glæde af dem.

Du må fx ikke male på dem, sætte klistermærker på eller på andre måder ændre på beholderne.

Vil du ændre størrelse på din beholder?

Hvis du er grundejer, har du mulighed for at ændre størrelsen på din beholder til rest- og madaffald, og hvor ofte den bliver tømt. Det kan du gøre mod en begrænset merpris.

Kontakt Affald og Genbrug på affaldoggenbrug@roskilde.dk – så finder vi sammen en løsning.

Følg med på Facebook 

Følg os gerne på "Skidt er godt". Her opdaterer vi løbende med aktuelle emner, drift og gode tips om genbrug og sortering. 

Kontakt

Affald og Genbrug
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

11.01.2021