You are here

Egen affaldsløsning

Hvad betyder affaldsordningen for dig, som har dine egne affaldsbeholdere?

Alle, der bor i enfamiliebolig med egen affaldsløsning, sorterer affald fra til mad, glas, papir/karton og metal. Resten er enten restaffald eller affald, der skal afleveres til storskrald, haveaffald eller på genbrugspladsen. Du har tre affaldsbeholdere til din husstand:

  • 1 stk. todelt beholder til rest-/madaffald
  • 1 stk. todelt beholder til glas-/metalaffald
  • 1 stk. beholder med ét rum til papir og karton

Du kan få udleveret grønne bionedbrydelige poser til dit madaffald. Du skal blot binde en grøn pose fast på din beholder til mad- og restaffald. Så tager skraldemanden et par nye ruller bioposer med, når han henter dit affald.

Du skal selv anskaffe en spand/beholder til din indendørs sortering af madaffald. 

Mål og størrelser på beholderne.

Du finder flere informationer om affaldsordningen i regulativet for husholdningsaffald

Hvem ejer beholderne?

Beholderne er ejet af Roskilde Kommune og er derfor kun til låns. Vi genanvender beholderne, når du ikke længere har brug for dem. Derfor skal du passe godt på dem, så andre borgere også kan få glæde af dem. Du må fx ikke male på dem, sætte klistermærker på eller på andre måder ændre på beholderne.

Har alle en beholder til glas og metal?

På nogle adresser er det nødvendigt, at beboerne deler containere til deres glas- og metalaffald. Det er oftest, hvis du bor i rækkehus, eller der er begrænset adgangsvej til din bolig. I disse tilfælde har du derfor ikke din egen beholder til glas- og metalaffald, men skal dele med din nabo.

Vil du ændre din beholderstørrelse?

Du har mulighed for at ændre størrelsen på din beholder til rest- og madaffald, og hvor ofte den bliver tømt. Det kan du gøre mod en begrænset merpris.

Hør mere om dine specifikke muligheder ved at kontakte affaldoggenbrug@roskilde.dk

Hvad skal jeg selv sørge for?

Hvis du bor i et hus med egne affaldsbeholdere, er der en række krav til afstand, adgangsforhold, belysning og belægning, du skal opfylde for at få hentet affald inde på din grund.

Kravene skal opfyldes, for at skraldemanden nemt kan komme til dine beholdere, så du får hentet dit affald som planlagt. Hvis du ikke kan overholde disse krav, skal du køre dine affaldsbeholdere ud til skel, senest kl. 05.00 på dagen vi henter dit affald.

Læs mere om, hvordan du sikrer en korrekt adgangsvej til din beholder.

Hvor kan jeg læse mere?

Du kan læse mere i vores FAQ. Her har vi samlet række svar på de spørgsmål, vi ofte bliver stillet. 

Følg os gerne på Facebook-siden "Skidt er godt". Her opdaterer vi løbende med aktuelle emner, drift og gode tips om genbrug og sortering. 

Kontakt

Affald og Genbrug
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

04.02.2020