You are here

Fælles affaldsløsning

Hvad betyder affaldsordningen for dig, hvis du bor i en husstand med fælles affaldsløsning - fx i etagebolig eller rækkehus?

Når du bor i etagebolig eller rækkehus, er du med i en fælles affaldsløsning. Det betyder, at du skal dele affaldsbeholdere med dine naboer. Derfor er der opsat en række beholdere og containere, hvor du bor. Her skal du aflevere restaffald, madaffald, papir/karton, pap, glas og metal. Beholderne er forsynet med klistermærker, så du ikke er i tvivl om, hvilken beholder du skal bruge til de forskellige typer affald.

Derudover får du udleveret grønne bioposer hvert halve år. Du skal selv anskaffe en spand/beholder til din indendørs sortering af madaffald. 

Batterier og småt elektronik kan du aflevere i batteribokse eller på genbrugspladsen.

Hvad koster et at være med i en fælles affaldsløsning?

Der er en prisforskel alt efter, hvilken affaldsløsning du har hjemme hos dig. Vi har herunder opstillet et typisk eksempel for 8 husstande med en fælles affaldsløsning. Har du en anden løsning end beskrevet, betaler du et andet beløb. Priserne er derfor vejledende. 

Du kan se, hvad du betaler i takstbladet "Affaldsgebyr for private husstande 2019". "Takstkatalog 2019" indeholder en mere detaljeret oversigt. Du er også velkommen til at kontakte affaldoggenbrug@roskilde.dk og få oplyst, hvad du betaler for din løsning.

PDF icon Affaldsgebyrer for private husstande 2019

Etagebolig, hvor 8 husstande deler minicontainere:

  • 1 stk. 660 liter til restaffald med 2 ugers tømning

  • 1 stk. 400 liter til madaffald med 2 ugers tømning

  • 1 stk. 240 liter til glas med 8 ugers tømning

  • 1 stk. 240 liter til metal med 8 ugers tømning

  • 1 stk. 660 liter til papir med 3 ugers tømning

Samlet årligt gebyr: 13.231,81 kr. inkl. moms.

Det svarer til, at hver bolig betaler et årligt gebyr på 1.653,98 kr. inkl. moms.

Gebyret dækker ovenstående eksempel og muligheden for frit at benytte genbrugspladserne i Roskilde Kommune.

Kan vi ændre størrelse på beholderne?

Hvis du ønsker at ændre størrelse på en eller flere affaldsbeholdere, skal du kontakte den affaldsansvarlige, hvor du bor. Han eller hun skal da kontakte Affald og Genbrug. 

Hvor kan jeg læse mere?

Du kan læse mere i vores FAQ. Her har vi samlet række svar på de spørgsmål, vi ofte bliver stillet. 

Følg os gerne på Facebook-siden "Skidt er godt". Her opdaterer vi løbende med aktuelle emner, drift og gode tips om genbrug og sortering. 

Kontakt

Affald og Genbrug
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Affald og Genbrug
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 36 21

Senest opdateret

19.11.2019