You are here

Fælles affaldsløsning

Hvad betyder affaldsordningen for dig, hvis du bor i en husstand med fælles affaldsløsning - fx i etagebolig eller rækkehus?

Når du bor i etagebolig eller rækkehus, er du med i en fælles affaldsløsning. Det betyder, at du skal dele affaldsbeholdere med dine naboer. Derfor er der opsat en række beholdere og containere, hvor du bor. Her skal du aflevere restaffald, madaffald, papir/karton, pap, glas og metal. Beholderne er forsynet med klistermærker, så du ikke er i tvivl om, hvilken beholder du skal bruge til de forskellige typer affald.

Derudover får du udleveret grønne bioposer hvert halve år. Du skal selv anskaffe en spand/beholder til din indendørs sortering af madaffald. 

Batterier og småt elektronik kan du aflevere i batteribokse eller på genbrugspladsen.

Kan vi ændre størrelse på beholderne?

Hvis du ønsker at ændre størrelse på en eller flere affaldsbeholdere, skal du kontakte den affaldsansvarlige, hvor du bor. Han eller hun skal da kontakte Affald og Genbrug. 

Hvor kan jeg læse mere?

Du kan læse mere i vores FAQ. Her har vi samlet række svar på de spørgsmål, vi ofte bliver stillet. 

Følg os gerne på Facebook-siden "Skidt er godt". Her opdaterer vi løbende med aktuelle emner, drift og gode tips om genbrug og sortering. 

Kontakt

Affald og Genbrug
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

05.12.2019