You are here

Haveaffald og kompost

Mange husejere får i løbet af året en del affald fra haven, men hvordan håndterer du det bedst?

Hvis du har en have, får du i løbet af året en del affald, som du skal af med. Du må ikke aflevere dit haveaffald i din affaldsbeholder, men hvad gør du så?
Hvis du gerne vil af med dit haveaffald, har du tre muligheder:

Vi anbefaler ikke, at du komposterer dit grønne køkkenaffald. Dette skyldes, at de værdifulde ressourcer i dit madaffald går til spilde, hvis madaffaldet bare ender på din kompost.

Hvordan gør jeg?

 • Kompost af haveaffald

  Haveaffald betegnes som organisk affald.

  Organisk affald betyder, at affaldet kan omsættes naturligt, idet mikroorganismer i naturen nedbryder haveaffaldet, og omsætter det til jord, vand, varme og CO2. Dette er den samme proces, der sker i naturen, når blade og frugt falder af træerne om efteråret og langsomt opløses.

  Fordelen ved at kompostere haveaffaldet i hjemmet er, at du ikke skal bruge tid og energi på at transportere det til genbrugspladsen. Samtidig får du en god og næringsrig kompostjord, der kan bruges som gødning i haven og spare den dyre kunstgødning.

  Du kan med fordele anvende kompostorme. Det er en særlig regnorm, som kan spise store mængder grønt affald på kort tid. Ormene graver gange i mulden, som giver luft i komposten, og det resulterer i en bedre og hurtigere kompostering.
  Du skal dog være opmærksom på, at kompostorme trives ved en temperatur på 15-25 grader. Du kan derfor ikke være sikker på, at dine orme kan overleve om vinteren.
  Kompostorme kan købes på de fleste større planteskoler.

  Hvis du vil kompostere, er her et par gode råd:

  • Hak grene i små stykker, inden du lægger dem i komposten
  • Vend bunken med jævne mellemrum
  • Vand komposten i tørre perioder
 • Kompostering af grønt madaffald

  Vi anbefaler ikke, at du komposterer dit grønne madaffald. Dette skyldes, at der er mange ressourcer forbundet med genanvendelse af madaffald. Disse går til spilde, hvis madaffaldet bare ender i din kompost.

  Madaffald kan udnyttes som biogas, der er en grøn energi. Denne grønne energi kan bl.a. bruges som drivmiddel til busser og lastbiler.
   

 • Nedfaldsfrugt

  Når sommeren går på hæld, bugner mange haver med nedfaldsfrugt.

  Der findes mange gode muligheder til, hvordan du kan bruge æbler, blommer og andre frugter fra din have. De er yderst velegnet i kager, most, grød, kompot osv. - kun fantasien sætter grænser.

  Du kan også samle nedfaldsfrugt og stille en kasse på fortovet, så kan forbipasserende selv tage et æble. Sker det alligevel, at du ender med alt for meget nedfaldsfrugt, kan du aflevere det på genbrugspladsen. Nedfaldsfrugten afleveres som haveaffald uden emballage.

  Efter modtagelse køres haveaffald og nedfaldsfrugt til neddeling, hvorefter det bliver til jordforbedring på landbrugsjord.

  OBS: Det er ikke tilladt at smide nedfaldsfrugt i din skraldespand, da beholderen hurtigt bliver for tung.

 • Hyggebål i haven

  Et mindre ’hyggebål’ til at varme sig ved er tilladt i egen have, så længe det ikke er til væsentlig gene for dine naboer. Ved afbrænding af hygge- og lejrbål skal der anvendes rent, tørt træ el. lignende. I hård vind (10,8-13,8 m/sek.) eller ved højere vindhastigheder må du ikke tænde bål.

  Husk: Det er ikke tilladt at afbrænde haveaffald eller rest-/madaffald.

  Beredskabsstyrelsen har desuden nogle anbefalinger til afstande til bygninger m.v., der skal overholdes ved afbrænding af hygge- og lejrbål:

  • Min. 10 m fra alle bygninger med hårdt tag
  • Min. 30 m fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale
  • Min. 30 m fra stakke af træ og brændbar emballage
  • Min. 30 m fra oplag af brandfarlige væsker.
  • Min. 30 m fra trykbeholdere med brandfarlige gasser
  • Min. 30 m fra overjordiske naturgasinstallationer
  • Min. 30 m fra nåletræsbevoksninger, lyngklædte arealer
  • Min. 30 m fra anden brandbar vegetation, herunder brændbare markafgrøder

  Det er altid en god ide at have vand i nærheden, f.eks. en fyldt vandkande

  Afbrænding af Sankt Hans bål

  Afbrænding skal ske i en afstand af mindst:

  • 30 m fra alle bygninger med hårdt tag
  • 60 m fra brændbare markafgrøder
  • 200 m fra bygninger med tag af strå eller andet let antændeligt materiale
  • 200 m fra stakke af træ og brændbar emballage
  • 200 m fra oplag af brandfarlige væsker
  • 200 m fra trykbeholdere med brandfarlige gasser
  • 200 m fra overjordiske naturgasinstallationer
  • 200 m fra nåletræsbevoksninger og lyngklædte arealer
  • 200 m fra anden brandbar vegetation

  Hvis Sankt Hans bålet ikke er brændt af senest d. 1. juli, skal det fjernes igen.

 • Jord fra haven eller bebyggelse

  Det er vigtigt, at jorden håndteres korrekt, så den enten kan genanvendes eller bortskaffes på forsvarlig vis. 

  Du kan aflevere jord fra haven eller bebyggelse på genbrugspladsen, hvis du har under 1 kubikmeter (m³). 

  Har du mere end 1 kubikmeter (m³), skal du fortælle det til os her. Så vurderer vi, hvordan du skal aflevere eller bortskaffe jorden.

  Læs mere om jord og flytning af jord her.

   

Kontakt

Affald og Genbrug
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Affald og Genbrug
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 36 21

Senest opdateret

22.02.2019