You are here

FAQ - affaldsordning i Roskilde Kommune

Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål om affald, sortering, affaldsordningen og meget mere.

Hvordan er det nu lige, jeg sorterer syltetøjsglasset med metallåg? Og hvad koster det at få hentet sit affald? Og hvad sker der egentligt med mine brugte batterier, når jeg afleverer dem til genbrug? 

Svarene giver ikke altid sig selv. I FAQ'en herunder har vi derfor samlet en række svar på de spørgsmål, vi ofte bliver stillet.

Har du en idé til et svar, der mangler, er du mere end velkommen til at skrive til os på affaldoggenbrug@roskilde.dk

FAQ

 • Hvorfor skal vi have en ny affaldsordning?

  Verdens ressourcer er begrænsede, og vi bliver nødt til at tænke anderledes for at skåne miljøet. Hvert år producerer vi samlet ca. 15,5 millioner tons affald i Danmark. Det svarer til, at hver dansker smider 2-3 tons affald i skraldespanden om året. Det er 8 gange så meget, som et menneske i Afrika smider ud.

  Derfor er målet, at Roskilde Kommune skal genbruge 50 % af alt husholdningsaffald i år 2022. Samtidig vil kommunen være førende ressourcecykluskommune, hvor man i højere grad genbruger frem for at fremstille. Det kan du læse mere om i Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Affalds- og ressourceplanen beskriver kommunens ambitiøse strategi for at nå målet om mere genanvendelse og har fokus på både private husstande, erhvervsvirksomheder og kommunale institutioner.

  Ressourcer frem for affald
  I de kommende år skal du ikke længere tænke ’affald’, men i stedet tænke ’ressourcer’ hver gang du vil smide noget væk. Langt størstedelen af det affald, vi producerer, kan faktisk genanvendes. Det gælder både ting fra den helt almindelige husholdning som fx plast, madaffald, møbler og elektronik, men også mange byggematerialer som fx træ, mursten og vinduer kan genanvendes. Men det kræver, at affaldet bliver håndteret korrekt, før det bliver en genanvendelig ressource.

  Vi har også brug for din hjælp
  Roskilde Kommune kan tilbyde de tekniske løsninger, der understøtter visionen. Men en omstilling af affaldshåndteringen kræver, at alle borgere i Roskilde Kommune bærer en del af læsset. Til gengæld er det kommunens opgave, at gøre det så nemt som muligt for dig at sortere dit affald. Vi tror på, at Roskilde Kommune kan nå i mål, når vi hjælper hinanden.

  Vidste du, at genanvendelsen af aluminium kun kræver 5 % af den energi, det kræver at udvinde nyt aluminium?

 • Hvad koster det?

  Der er en prisforskel alt efter, hvilken affaldsløsning du har hjemme hos dig. Vi har herunder opstillet to eksempler for typiske familier på henholdsvis enfamiliebolig og etagebolig. Har du en anden løsning end beskrevet, betaler du en andet beløb. Priserne er derfor vejledende.

  Du kan finde din løsning og pris i takstbladet "Affaldsgebyr for private husstande 2019". "Takstkatalog 2019" indeholder en mere detaljeret oversigt. Kig under punktet 'Klima- og Miljøudvalget'. Du er også velkommen til at kontakte affaldoggenbrug@roskilde.dk og få oplyst, hvad du betaler for din løsning.

  Enfamiliebolig

  Affaldsordning med følgende løsning:

  • 2-delt 240 liter beholder til rest/mad med 2 ugers tømning

  • 2-delt 240 liter beholder til glas/metal med 8 ugers tømning

  • 140 liter beholder til papir med 6 ugers tømning

  Årligt gebyr: 3.011,23 kr. inkl. moms.

  Gebyret dækker ovenstående eksempel og muligheden for frit at benytte genbrugspladserne i Roskilde Kommune.

  Du har desuden mulighed for at ændre størrelsen på din beholder til rest- og madaffald, og hvor ofte den bliver tømt. Det kan du gøre mod en begrænset merpris. Hør mere om dine specifikke muligheder ved at kontakte affaldoggenbrug@roskilde.dk

  Etagebolig, hvor 8 husstande deler minicontainere

  Fælles affaldsordning med følgende løsning:

  • 1 stk. 660 liter til restaffald med 2 ugers tømning

  • 1 stk. 400 liter til madaffald med 2 ugers tømning

  • 1 stk. 240 liter til glas med 8 ugers tømning

  • 1 stk. 240 liter til metal med 8 ugers tømning

  • 1 stk. 660 liter til papir med 3 ugers tømning

  Samlet årligt gebyr: 13.231,81 kr. inkl. moms.

  Det svarer til, at hver bolig betaler et årligt gebyr på 1.653,98 kr. inkl. moms.

  Gebyret dækker ovenstående eksempel og muligheden for frit at benytte genbrugspladserne i Roskilde Kommune.

  Mulighed for ændringer

  Du har mulighed for at ændre størrelsen på din beholder til rest- og madaffald, og hvor ofte den bliver tømt. Det kan du gøre mod en begrænset merpris. Hør mere om dine specifikke muligheder ved at kontakte affaldoggenbrug@roskilde.dk. Bor du i etagebolig, skal du kontakte viceværten eller den affaldsansvarlige. 

 • Hvad gør jeg, hvis jeg har ekstra affald?

  Det kan ske, at du har mere affald, end der kan være i din affaldsbeholder. Alt efter hvilken ordning du er på, at der forskellige muligheder for at komme af med dit affald.

  • Du kan tilkøbe et affaldsmærkat med teksten ”ekstra sæk til dagrenovation/restaffald”. Mærkatet er et klistermærke, du sætter på en affaldssæk. Affaldssækken stiller du sammen med din beholder - så tager skraldemanden den med ved næste tømning. Sækken må maksimalt veje 15 kg.

  Bemærk: Du kan kun bruge den ekstra sæk til dit restaffald. Du kan ikke anvende mærkatet til dit madaffald eller andet genanvendeligt affald. Læs mere og bestil dit mærkat her.

  Hvis du har overskydende madaffald, der ikke kan være i din beholder, er du nødsaget til at tilkøbe en ekstra tømning af din beholder.

 • Kan jeg ændre størrelsen på min affaldsbeholder, og hvor ofte den bliver tømt?

  Du har mulighed for at ændre størrelsen på din beholder til rest- og madaffald, og hvor ofte den bliver tømt. Det kan du gøre mod en begrænset merpris. Hør mere om dine specifikke muligheder ved at sende en mail til affaldoggenbrug@roskilde.dk. Så hjælper vi med at finde en løsning, der passer til dine behov. 

 • Hvad sker der med mit affald bagefter?

  Når dine nye affaldsbeholdere bliver tømt, sker det i specialdesignede skraldebiler med to kamre, som passer til den opdeling, der er i dine nye beholdere.

  Skraldebilen tømmes efterfølgende ad to omgange. Først aflæsses den ene type affald og derefter den anden type affald. På denne måde kan restaffald, madaffald, glas og metal blive afleveret til særskilt behandling og omdannet til henholdsvis el, varme, biogas, kompost og nye genbrugsmaterialer.

 • Hvad skal jeg vide om mine affaldsbeholdere?

  Dine affaldsbeholdere er forskellige alt efter om du bor i villa/rækkehus eller i etagebolig.

  Bor du i villa/rækkehus med egen affaldsløsning?

  Affaldsbeholderne er betalt og ejet af kommunen, men det er dit ansvar at renholde dem. Beholderne er designet til at gøre det let at sortere flere typer affald derhjemme. Beholderne har en praktisk indretning, og de har desuden et dobbelt låg, så du let kan åbne dem, og skraldemanden let kan tømme dem.

  Affaldsbeholdere til restaffald/madaffald og metal/glas

  Alle borgere har fået udleveret beholdere på 240 liter; en til rest-/madaffald og en til metal/glas. Beholderen måler 58 cm i bredden, 78 cm i dybden og 108 cm i højden. Hvis din familie har behov for en større affaldsbeholder, kan du efter aftale med kommunen få en affaldsbeholder på 370 liter. Denne beholder måler 74 cm i bredden, 84 cm i dybden og 110 cm i højden.

   

                   370 L                                  240 L

  Billede af affaldsbeholdere: Beholderen måler 58 cm i bredden, 78 cm i dybden og 108 cm i højden. Hvis din familie har et ekstraordinært behov for en større affaldsbeholder får du en 370 liter beholder. Den måler 74 cm i bredden, 84 cm i dybden og 110 cm i højden 

   

  Bor du i etagebolig og har fælles affaldsløsning?

  I boligområder, hvor der er fælles opsamling af affald, kommer der ekstra, fælles beholdere til madaffald, metalaffald og evt. glasaffald. Beholderne har varierende størrelser alt efter behovet i din forening. Alle beholdere har overskuelige klistermærker, så det er nemt for dig at sortere korrekt.

  Du skal fortsætte den fælles sortering af papir, restaffald og glas. Beholderne står så vidt muligt opstillet samlet, så du kun skal gå et sted hen med dit genanvendelige affald. Skraldemanden skal altid sætte beholderen tilbage på samme sted.

  Affaldsbeholdernes placering afhænger af de konkrete forhold, der hvor du bor.

  Hvis du er affaldsansvarlig, kan du kontakte Affald og Genbrug på affaldoggenbrug@roskilde.dk for en dialog om, hvordan du bedst placerer dine beholdere.


  Hvad med mit køkken?

  Uanset om du bor i villa, rækkehus eller etagebolig har du fået en bio-spand og bioposer, du skal bruge i dit køkken til dit madaffald. Biospanden er 23 cm høj, 25 cm bred, og 23 cm dyb. Den kan rumme 7 liter madaffald.

  Ikke to køkkener er ens, og nogle vælger at sortere affald på én måde - andre på en anden. Derfor udleverer vi ikke yderligere køkkenløsninger. Det er vigtigt, at en indendørsløsning til affaldssortering passer præcis til dig og dine behov. Vi opfordrer derfor til, at du gør dig nogle tanker om, hvordan din indendørs affaldssortering bedst kan indrettes.

   

 • Hvor ofte bliver min beholder tømt?

  I perioden 1. september til 31. maj tømmes beholderen med rest-/madaffald hver 14. dag.
  I de varme måneder; juni, juli og august tømmes beholderen med rest-/madaffald hver uge.

  Glas/metalbeholderen tømmes hver 8. uge.

  Papir/kartonbeholderen tømmes hver 6. uge.

  Se hvornår du får tømt din beholder.

  Du kan også tilmelde dig vores SMS-Service. Så får du en påmindelse dagen før skraldemanden kommer forbi. Tilmeld dig SMS-service.

  Ændring af beholderstørrelse og tømmefrekvens
  Du har mulighed for at ændre størrelsen på din beholder til rest- og madaffald, og hvor ofte den bliver tømt. Det kan du gøre mod en begrænset merpris. Hør mere om dine specifikke muligheder ved at kontakte affaldoggenbrug@roskilde.dk

 • Hvordan sorterer jeg mit affald?

  Der gemmer sig mange vigtige ressourcer i dit affald, som med fordel kan genanvendes til stor gavn for miljøet. Derfor er det vigtigt, at du sorterer dit affald rigtigt, så det kan bruges til genanvendelse. Hvis du sorterer dit affald forkert, risikerer du at ”forurene” det andet affald, så det ikke kan genanvendes.

  Vi har lavet en overskuelig sorteringsguide, som du kan downloade og printe ud. Guiden er en god hjælp til, hvordan dit affald skal sorteres:

  Du kan også hente en mere enkel udgave af sorteringsoversigten. Du kan med fordel printe den ud (A4) og hænge op på køleskabet, eller der hvor du sorterer affald:

   

 • Bioposer - hvordan får jeg flere?

  Når du starter på den nye affaldsordning, får du udleveret 200 bioposer. Du vil hvert halve år får du udleveret 200 nye poser.
  Vi anbefaler, at du skifter din biopose mindst hver 2. dag. Det er vigtigt, at du altid lukker dine poser grundigt og ikke overfylder dem. Det hjælper til, at du holder din affaldsbeholder ren.

  Løber du tør for poser, kan du kontakte os på affaldoggenbrug@roskilde.dk.
  Har du egen affaldsløsning, kan du også binde en pose rundt om håndtaget på beholderen til rest- og madaffald. Så lægger skraldemanden en rulle bioposer til dig. 

 • Hvad gør jeg, hvis mine bioposer sidder fast i beholderen?

  Bioposerne er fremstillet af materiale, der nedbrydes organisk. Derfor kan det nogle gange ske, at de fyldte bioposer i bunden af din beholder går lidt i opløsning og sætter sig fast. Især i vintermånederne, når det fryser. De kommer derfor ikke med ud, når beholderen bliver tømt ned i skraldebilen. 

  Det kan du gøre:

  • Brug en ekstra biopose til dit madaffald.
  • Smid et par brugte aviser i bunden af din beholder. 
 • Må jeg bruge bioposerne til restaffald?

  Nej. Bioposerne er kun beregnet til dit madaffald. De er ikke udviklet til at kunne håndtere ”skarpe” kanter fra restaffald m.m.

  Du skal altid emballere dit restaffald i almindelige plastposer, som du finder i dit supermarked.

 • Bliver mit affald blandet i skraldebilen?

  Nej. Når dine affaldsbeholdere bliver tømt, sker det i specialdesignede skraldebiler med to kamre, som passer til den opdeling, der er i dine beholdere.

  Skraldebilen tømmes efterfølgende ad to omgange. Først aflæsses den ene type affald og derefter den anden type affald. På denne måde kan restaffald, madaffald, glas og metal blive afleveret til særskilt behandling og omdannet til henholdsvis el, varme, biogas, kompost og nye genbrugsmaterialer.

 • Skal jeg emballere mit glas-, metal- og papiraffald?

  Nej. Dit glas-, metal- og papiraffald kan du bare lægge direkte i din beholder.

  Husk: Du må gerne lade metallåget sidde på dit glasaffald, dette minimerer risikoen for, at glasset slås i stykker, og at madrester løber ud i din beholder.

 • Må jeg flytte på rumdeleren i min to-delte beholder?

  Nej. Du må ikke flytte på rumdeleren i din affaldsbeholder.

  Rumdeleren er indstillet, så den passer præcis til vores skraldebiler, som jo netop har to kamre for at kunne håndtere dit sorterede affald.

 • Hvad gør jeg med min gamle beholder?

  Du ejer selv din gamle beholder, og du er meget velkommen til at bruge den til noget andet, når den nye affaldsordning går i gang.

  Hvis du gerne vil af med din gamle beholder, så kan du betale for at få den hentet. Skriv til affaldoggenbrug@roskilde.dk og hør nærmere.  

  Husk: Du skal beholde din gamle beholder til papir.

  Hvad sker der med din gamle beholder?

  Alle gamle beholdere bliver samlet på en plads, hvor de bliver skilt ad i henholdsvis plast, metal og evt. glasfiber. Alt bliver sendt til oparbejdning, så materialerne kan blive genbrugt.

  F.eks. bliver plastbeholderne neddelt og transporteret til Tyskland og Sverige for at indgå i produktionen af nye affaldsbeholdere.

  Vidste du, at 50% af plasten i de nye affaldsbeholdere er genbrugt plast?

 • Hvilke krav er der til min adgangsvej?

  Hvis du bor i et hus med egne affaldsbeholdere, er der en række krav til afstand, adgangsforhold, belysning og belægning, du skal opfylde for at få hentet affald inde på din grund.

  Kravene skal opfyldes, for at skraldemanden nemt kan komme til dine beholdere.

  Hvis du ikke kan overholde disse krav, skal du køre dine affaldsbeholdere ud til skel, inden vi kommer og henter dit affald.

  Krav:

  • Der må maksimalt være 40 meter fra det sted, hvor skraldebilen kan holde, og hen til dine nye affaldsbeholdere. Når skraldemanden har tømt dine beholdere, stiller ham dem på plads igen på din grund.
  • Der skal minimum være en frihøjde på 2,2 meter.
  • Der skal være en passage til affaldsbeholderne på mindst 1 meter. Hvis der holder biler ved adgangsvejen, skal der være en passage på minimum 2 meter, så skraldemanden ikke kommer for tæt på bilerne.
  • Adgangsvejen må ikke stige med mere end 1 meter pr. 10 meter.
  • Underlaget skal være jævnt og fast, f.eks. fliser eller asfalt.
  • Har du en låge eller dør, skal denne kunne stå åben af sig selv.
  • Adgangsvejen skal være oplyst og fri for cykler m.m.
  • I vinterhalvåret skal adgangsvejen ryddes for sne og is.

   (kig under bilag 2 for at læse om adgangsforhold).

   

 • Hvilke krav er der til placering af mine beholdere?

  Hvis du bor i et hus med egne affaldsbeholdere, er der en række krav til, hvordan du placerer dine affaldsbeholdere.

  Kravene skal opfyldes, for at skraldemanden nemt kan komme til dit affald.

  Krav:

  • Beholderne skal stå med håndtagene og hjulene ud mod skraldemanden, når han kommer og henter dem ved tømning. Derfor er beholderne monteret med et dobbelt låg, så du nemt kan komme af med affaldet, når beholderne vender den "rigtige" vej for skraldemanden.
  • Afstanden mellem beholderne skal være mindst 10 cm.

  Husk: Skraldemanden sætter altid din affaldsbeholder tilbage, hvor den stod.

  Læs mere om kravene til adgangsforhold her.

  Vidste du, at én skraldemand i gennemsnit tømmer 250 skraldespande pr. dag?

 • Må jeg bruge en køkkenkværn?

  Nej. Roskilde Kommune tillader ikke køkkenkværne.

  Dette skyldes målsætningen om, at kommunen i år 2022 skal genanvende 50% af alt husholdningsaffald. 

  Læs mere i Roskilde Kommunes Affalds- og ressourceplan for 2015-2024.

 • Retningslinier for nedgravede affaldsløsninger

  Boligforeninger har mulighed for at købe og installere nedgravede affaldsløsninger.
  Kommunen skal godkende disse, derfor er det en god ide at sætte sig grundigt ind i retningslinerne for nedgravede løsninger.  

  Læs mere om nedgravede affaldsløsninger her

  I taktskataloget herunder finder du priserne for nedgravede løsninger. De ligger under "Klima- og miljøudvalget" - "Øvrige gebyerer".

  Se takstkatalog for nedgravede løsninger her

  Se skema til brug ved ansøgning om nedgravede affaldsløsninger her

  Du er altid velkommen til at kontakte Roskilde Kommune på: affaldoggenbrug@roskilde.dk for yderligere informationer.

Senest opdateret

21.01.2019