You are here

FAQ om affaldsordningen

Find svar på ofte stillede spørgsmål om Roskilde Kommunes affaldsordning.

Hvordan er det nu lige, jeg sorterer syltetøjsglasset med metallåg? Og hvad koster det at få hentet mit affald? Og hvad sker der egentligt med mine brugte batterier, når jeg afleverer dem til genbrug? 

Svarene giver ikke altid sig selv. I FAQ'en herunder har vi derfor samlet en række svar på de spørgsmål, vi ofte bliver stillet.

Har du en idé til et svar, der mangler, er du mere end velkommen til at skrive til os på affaldoggenbrug@roskilde.dk

FAQ om affald og genbrug

 • Hvorfor skal jeg sortere affald?

  Hvert år producerer vi samlet i Danmark mere end 15 millioner tons affald. Det svarer til, at hver dansker smider 2-3 tons affald i skraldespanden om året. Det er 8 gange så meget, som et menneske i Afrika smider ud.

  Roskilde Kommune har et mål om, at vi skal genbruge 50 procent af alt husholdningsaffald i år 2022. Samtidig vil kommunen være førende ressourcecykluskommune, hvor vi i højere grad genbruger frem for at fremstille. Det kan du læse mere om i affalds- og ressourceplanen.

  Affalds- og ressourceplan 2015-2024.

  Affalds- og ressourceplanen beskriver kommunens ambitiøse strategi for at nå målet om mere genanvendelse. Den har både fokus på private husstande, erhvervsvirksomheder og kommunale institutioner.

  Ressourcer frem for affald

  Vi kan genanvende størstedelen af det affald, vi producerer. Det gælder både ting fra den helt almindelige husholdning som fx plast, madaffald, møbler og elektronik, men også mange byggematerialer som fx træ, mursten og vinduer kan genanvendes. Men det kræver, at affaldet bliver håndteret korrekt, før det bliver en genanvendelig ressource. Og vi får med tiden bedre og bedre muligheder for både at indsamle og efterbehandle affaldet.

  Vi har brug for din hjælp

  Roskilde Kommune kan tilbyde de tekniske løsninger, der understøtter visionen. Men en omstilling af affaldshåndteringen kræver, at alle borgere i Roskilde Kommune tager en del af skraldet. Til gengæld er det kommunens opgave, at gøre det så nemt som muligt for dig at sortere dit affald. Vi tror på, at Roskilde Kommune kan nå i mål, når vi hjælper hinanden.

 • Hvad koster det?

  Der er en prisforskel alt efter, hvilken affaldsløsning du har hjemme hos dig. Vi har herunder opstillet to eksempler for typiske familier på henholdsvis enfamiliebolig og etagebolig. Har du en anden løsning end beskrevet, betaler du et andet beløb. Priserne er derfor vejledende.

  Du kan se, hvad du betaler i takstbladet "Affaldsgebyr for private husstande 2019". "Takstkatalog 2019" indeholder en mere detaljeret oversigt. Du er også velkommen til at kontakte affaldoggenbrug@roskilde.dk og få oplyst, hvad du betaler for din løsning.

  Enfamiliebolig

  Affaldsordning med følgende løsning:

  • 2-delt 240 liter beholder til rest/mad med 2 ugers tømning

  • 2-delt 240 liter beholder til glas/metal med 8 ugers tømning

  • 140 liter beholder til papir med 6 ugers tømning

  Årligt gebyr: 3.011,23 kr. inkl. moms.

  Gebyret dækker ovenstående eksempel og muligheden for frit at benytte genbrugspladserne i Roskilde Kommune.

  Du har desuden mulighed for at ændre størrelsen på din beholder til rest- og madaffald, og hvor ofte den bliver tømt. Det kan du gøre mod en begrænset merpris. Hør mere om dine specifikke muligheder ved at kontakte affaldoggenbrug@roskilde.dk

  Etagebolig, hvor 8 husstande deler minicontainere

  Fælles affaldsordning med følgende løsning:

  • 1 stk. 660 liter til restaffald med 2 ugers tømning

  • 1 stk. 400 liter til madaffald med 2 ugers tømning

  • 1 stk. 240 liter til glas med 8 ugers tømning

  • 1 stk. 240 liter til metal med 8 ugers tømning

  • 1 stk. 660 liter til papir med 3 ugers tømning

  Samlet årligt gebyr: 13.231,81 kr. inkl. moms.

  Det svarer til, at hver bolig betaler et årligt gebyr på 1.653,98 kr. inkl. moms.

  Gebyret dækker ovenstående eksempel og muligheden for frit at benytte genbrugspladserne i Roskilde Kommune.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg har ekstra affald?

  Har du nogle gange mere restaffald, end der kan være i din sæk eller beholder, kan du købe et affaldsmærkat med teksten "Ekstra sæk til restaffald".

  Affaldsmærkatet koster kr. 36 inklusiv moms (prisen i 2019) og er et klistermærke, du sætter på en sæk i klar plast. Du skal selv anskaffe sækken, som skal være af en kvalitet og styrke, der gør den anvendelig til restaffald. Den klare sæk må maksimum være 100 liter (standard-størrelse).

  Sækken med affaldsmærkatet stiller du ved siden af dit affaldsstativ eller affaldsbeholder. Så tager skraldemanden sækken med næste gang, han henter dit affald. 

  Bemærk: Sækken må kun indeholde sorteret restaffald og må maksimalt veje 15 kg. 

  Bestil et ekstra mærkat til restaffald

 • Kan jeg ændre størrelsen på min beholder?

  Ja. Du har mulighed for at ændre størrelsen på din beholder til rest- og madaffald. Det kan du gøre mod en begrænset merpris. Hør mere om dine specifikke muligheder ved at sende en mail til affaldoggenbrug@roskilde.dk. Så hjælper vi med at finde en løsning, der passer til dine behov. 

 • Hvor ofte bliver min beholder tømt?

  I perioden 1. september til 31. maj tømmes beholderen med rest-/madaffald hver 14. dag.
  I juni, juli og august tømmes beholderen med rest-/madaffald hver uge for at undgå, at det kommer til at lugte.

  Glas-/metalbeholderen tømmes hver 8. uge.

  Papir-/kartonbeholderen tømmes hver 6. uge.

  Se, hvornår du får tømt din beholder

  Du kan tilmelde dig vores SMS-service. Så får du en påmindelse dagen før, skraldemanden henter dit affald. 

  Tilmeld dig SMS-service

  Ændring af beholderstørrelse og tømmefrekvens

  Du har mulighed for at ændre størrelsen på din beholder til rest- og madaffald, og hvor ofte den bliver tømt. Det kan du gøre mod en begrænset merpris. Hør mere om dine specifikke muligheder ved at kontakte affaldoggenbrug@roskilde.dk

 • Kan jeg få hentet mit rest- og madaffald hver uge?

  Som udgangspunkt henter vi dit rest- og madaffald hver 14. dag. Erfaringer viser, at det ikke er nødvendigt at hente affaldet hver uge, når dagrenovationen bliver sorteret korrekt. Skulle du mod forventning have mere sorteret affald, end der er plads til i beholderen, kan du mod en merbetaling få hentet affaldet hver uge.

  Hør mere om dine specifikke muligheder ved at sende en mail til affaldoggenbrug@roskilde.dk. Så hjælper vi med at finde en løsning, der passer til dine behov. 

 • Bioposer - hvordan får jeg flere?

  Løber du tør for bioposer kan du binde en biopose rundt om håndtaget på din beholder til rest- og madaffald. Så lægger skraldemanden en rulle poser til dig, næste gang han kigger forbi.

  Bor du i etageejendom skal du kontakte din vicevært eller den affaldsansvarlige.

  Vi anbefaler, at du skifter din biopose mindst hver 2. dag - også selvom den ikke er fyldt. Det er vigtigt, at du altid lukker dine poser grundigt og ikke overfylder dem. Brug gerne en "ballonknude" for at mindske risikoen for, at poserne lækker. 

 • Hvad gør jeg, hvis mine bioposer sidder fast i beholderen?

  Bioposerne er fremstillet af materiale, der nedbrydes organisk. Derfor kan det nogle gange ske, at de fyldte bioposer i bunden af din beholder går lidt i opløsning og sætter sig fast. Især i vintermånederne, når det fryser. De kommer derfor ikke med ud, når beholderen bliver tømt ned i skraldebilen. 

  Undgå, at bioposerne sidder fast i beholderen

  1. Smid et par aviser i bunden af din beholder. Så opsuger de det meste af det kondensvand, der samler sig nederst i beholderen.
  2. Sørg for, at posen er lukket med en tæt knude. Brug fx den knude, du binder på en ballon. Så lækker posen ikke. Brug også gerne en ekstra pose.
  3. Vask og tør din beholder, efter den er blevet tømt. Så mindsker du posernes mulighed for at fryse fast i gamle rester.

  Følg med på vores Facebook-side, Skidt er godt, og få flere gode tips om affald, genbrug og sortering

   

 • Bliver mit affald blandet i skraldebilen?

  Nej. Når dine affaldsbeholdere bliver tømt, sker det i specialdesignede skraldebiler med to kamre. De passer til den opdeling, der er i dine beholdere.

  Skraldebilen tømmes efterfølgende ad to omgange. Først aflæsses den ene type affald og derefter den anden type affald. På denne måde kan restaffald, madaffald, glas og metal blive afleveret til særskilt behandlin.

 • Må jeg flytte på rumdeleren i min to-delte beholder?

  Nej. Du må ikke flytte på rumdeleren i din affaldsbeholder.

  Rumdeleren er indstillet, så den passer præcis til vores skraldebiler, der jo netop har to kamre for at kunne håndtere dit sorterede affald.

 • Hvad gør jeg, hvis min beholder er gået i stykker?

  Hvis din beholder er gået i stykker, er blevet beskadiget eller på anden måde er ødelagt, skal du anmelde det på vores selvbetjeningsløsning. 

  Anmeld en ødelagt beholder 

  Du kan også skrive en mail til affaldoggenbrug@roskilde.dk. Oplys, hvilken beholder det drejer sig om, og beskriv, hvad der er galt. Vedhæft gerne et billede af beholderen. Så vurderer vi, om beholderen kan repareres, eller om du skal have en ny. Det er kommunen, der betaler for reparation eller en ny beholder.

 • Hvordan tilmelder/afmelder jeg mig SMS-service?

  Er du i tvivl om, hvornår du får hentet dit affald? Så kan du tilmelde dig vores SMS-service og få en påmindelse på SMS eller e-mail.

  Hvis du ikke længere ønsker at modtage påmindelser, kan du let afmelde servicen igen. Du skal blot logge ind og slette din e-mail og/eller telefonnummer.

  Læs mere om, hvordan du tilmelder/afmelder dig vores SMS-service

 • Retningslinier for nedgravede affaldsløsninger

  Boligforeninger har mulighed for at købe og installere nedgravede affaldsløsninger. Kommunen skal godkende disse. Derfor er det en god ide at sætte sig grundigt ind i retningslinerne for nedgravede løsninger.  

  Læs mere om nedgravede affaldsløsninger her

  I takstkataloget herunder finder du priserne for nedgravede løsninger. De ligger under "Øvrige gebyrer".

  Se skema til brug ved ansøgning om nedgravede affaldsløsninger her

  Du er altid velkommen til at kontakte Roskilde Kommune på affaldoggenbrug@roskilde.dk for yderligere informationer.

Senest opdateret

18.09.2019