You are here

FAQ om affaldsordningen

Find svar på ofte stillede spørgsmål om Roskilde Kommunes affaldsordning.

Hvordan er det nu lige, jeg sorterer syltetøjsglasset med metallåg? Og hvad koster det at få hentet sit affald? Og hvad sker der egentligt med mine brugte batterier, når jeg afleverer dem til genbrug? 

Svarene giver ikke altid sig selv. I FAQ'en herunder har vi derfor samlet en række svar på de spørgsmål, vi ofte bliver stillet.

Har du en idé til et svar, der mangler, er du mere end velkommen til at skrive til os på affaldoggenbrug@roskilde.dk

FAQ

 • Hvorfor skal jeg sortere affald?

  Hvert år producerer vi samlet i Danmark mere end 15 millioner tons affald. Det svarer til, at hver dansker smider 2-3 tons affald i skraldespanden om året. Det er 8 gange så meget, som et menneske i Afrika smider ud.

  Roskilde Kommune har et mål om, at vi skal genbruge 50 procent af alt husholdningsaffald i år 2022. Samtidig vil kommunen være førende ressourcecykluskommune, hvor vi i højere grad genbruger frem for at fremstille. Det kan du læse mere om i Affalds- og ressourceplan 2015-2024.

  Affalds- og ressourceplanen beskriver kommunens ambitiøse strategi for at nå målet om mere genanvendelse. Den har både fokus på private husstande, erhvervsvirksomheder og kommunale institutioner.

  Ressourcer frem for affald
  Vi kan genanvende størstedelen af det affald, vi producerer. Det gælder både ting fra den helt almindelige husholdning som fx plast, madaffald, møbler og elektronik, men også mange byggematerialer som fx træ, mursten og vinduer kan genanvendes. Men det kræver, at affaldet bliver håndteret korrekt, før det bliver en genanvendelig ressource. Og vi får med tiden bedre og bedre muligheder for både at indsamle og efterbehandle affaldet.

  Vi har brug for din hjælp
  Roskilde Kommune kan tilbyde de tekniske løsninger, der understøtter visionen. Men en omstilling af affaldshåndteringen kræver, at alle borgere i Roskilde Kommune tager en del af skraldet. Til gengæld er det kommunens opgave, at gøre det så nemt som muligt for dig at sortere dit affald. Vi tror på, at Roskilde Kommune kan nå i mål, når vi hjælper hinanden.

 • Hvad koster det?

  Der er en prisforskel alt efter, hvilken affaldsløsning du har hjemme hos dig. Vi har herunder opstillet to eksempler for typiske familier på henholdsvis enfamiliebolig og etagebolig. Har du en anden løsning end beskrevet, betaler du et andet beløb. Priserne er derfor vejledende.

  Du kan se, hvad du betaler i takstbladet "Affaldsgebyr for private husstande 2019". "Takstkatalog 2019" indeholder en mere detaljeret oversigt. Du er også velkommen til at kontakte affaldoggenbrug@roskilde.dk og få oplyst, hvad du betaler for din løsning.

  Enfamiliebolig

  Affaldsordning med følgende løsning:

  • 2-delt 240 liter beholder til rest/mad med 2 ugers tømning

  • 2-delt 240 liter beholder til glas/metal med 8 ugers tømning

  • 140 liter beholder til papir med 6 ugers tømning

  Årligt gebyr: 3.011,23 kr. inkl. moms.

  Gebyret dækker ovenstående eksempel og muligheden for frit at benytte genbrugspladserne i Roskilde Kommune.

  Du har desuden mulighed for at ændre størrelsen på din beholder til rest- og madaffald, og hvor ofte den bliver tømt. Det kan du gøre mod en begrænset merpris. Hør mere om dine specifikke muligheder ved at kontakte affaldoggenbrug@roskilde.dk

  Etagebolig, hvor 8 husstande deler minicontainere

  Fælles affaldsordning med følgende løsning:

  • 1 stk. 660 liter til restaffald med 2 ugers tømning

  • 1 stk. 400 liter til madaffald med 2 ugers tømning

  • 1 stk. 240 liter til glas med 8 ugers tømning

  • 1 stk. 240 liter til metal med 8 ugers tømning

  • 1 stk. 660 liter til papir med 3 ugers tømning

  Samlet årligt gebyr: 13.231,81 kr. inkl. moms.

  Det svarer til, at hver bolig betaler et årligt gebyr på 1.653,98 kr. inkl. moms.

  Gebyret dækker ovenstående eksempel og muligheden for frit at benytte genbrugspladserne i Roskilde Kommune.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg har ekstra affald?

  Har du nogle gange mere restaffald, end der kan være i din sæk eller beholder, kan du købe et affaldsmærkat med teksten "Ekstra sæk til restaffald".

  Affaldsmærkatet koster kr. 36 inklusiv moms (prisen i 2019) og er et klistermærke, du sætter på en sæk i klar plast. Du skal selv anskaffe sækken, som skal være af en kvalitet og styrke, der gør den anvendelig til restaffald. Den klare sæk må maksimum være 100 liter (standard-størrelse).

  Sækken med affaldsmærkatet stiller du ved siden af dit affaldsstativ eller affaldsbeholder. Så tager skraldemanden sækken med næste gang, han henter dit affald. 

  Bemærk: Sækken må kun indeholde sorteret restaffald og må maksimalt veje 15 kg. 

  Bestil et ekstra mærkat her.

 • Kan jeg ændre størrelsen på min beholder?

  Ja. Du har mulighed for at ændre størrelsen på din beholder til rest- og madaffald. Det kan du gøre mod en begrænset merpris. Hør mere om dine specifikke muligheder ved at sende en mail til affaldoggenbrug@roskilde.dk. Så hjælper vi med at finde en løsning, der passer til dine behov. 

 • Hvad sker der med mit affald bagefter?

  Når dine nye affaldsbeholdere bliver tømt, sker det i specialdesignede skraldebiler med to kamre, som passer til den opdeling, der er i dine nye beholdere. Derfor nytter din indsats, når du sorterer affaldet.

  Skraldebilen tømmes efterfølgende ad to omgange. Først aflæsses den ene type affald og derefter den anden type affald. På denne måde kan restaffald, madaffald, glas og metal blive afleveret til særskilt behandling og omdannet til henholdsvis el, varme, biogas, kompost og nye genbrugsmaterialer.

 • Hvad skal jeg vide om mine affaldsbeholdere?

  Dine affaldsbeholdere er forskellige, alt efter om du bor i villa/rækkehus eller i etagebolig.

  Bor du i villa/rækkehus med egen affaldsløsning?

  Affaldsbeholderne er betalt og ejet af kommunen, men det er dit ansvar at renholde dem. Beholderne er designet til at gøre det let at sortere flere typer affald derhjemme. Beholderne har en praktisk indretning, og de har desuden et dobbelt låg, så du let kan åbne dem, og skraldemanden let kan tømme dem.

  Affaldsbeholdere til restaffald/madaffald og metal/glas

  Alle borgere har fået udleveret beholdere på 240 liter; en til rest-/madaffald og en til metal/glas. Beholderen måler 58 cm i bredden, 78 cm i dybden og 108 cm i højden. Hvis din familie har behov for en større affaldsbeholder, kan du efter aftale med kommunen få en affaldsbeholder på 370 liter. Denne beholder måler 74 cm i bredden, 84 cm i dybden og 110 cm i højden.

   

                   370 L                                  240 L

  Billede af affaldsbeholdere: Beholderen måler 58 cm i bredden, 78 cm i dybden og 108 cm i højden. Hvis din familie har et ekstraordinært behov for en større affaldsbeholder får du en 370 liter beholder. Den måler 74 cm i bredden, 84 cm i dybden og 110 cm i højden 

   

  Bor du i etagebolig og har fælles affaldsløsning?

  I boligområder, hvor der er fælles opsamling af affald, kommer der ekstra, fælles beholdere til madaffald, metalaffald og evt. glasaffald. Beholderne har varierende størrelser alt efter behovet i din forening. Alle beholdere har overskuelige klistermærker, så det er nemt for dig at sortere korrekt.

  Du skal fortsætte den fælles sortering af papir, restaffald og glas. Beholderne står så vidt muligt opstillet samlet, så du kun skal gå et sted hen med dit genanvendelige affald. Skraldemanden skal altid sætte beholderen tilbage på samme sted.

  Affaldsbeholdernes placering afhænger af de konkrete forhold, der hvor du bor.

  Hvis du er affaldsansvarlig, kan du kontakte Affald og Genbrug på affaldoggenbrug@roskilde.dk for en dialog om, hvordan du bedst placerer dine beholdere.


  Hvad med mit køkken?

  Uanset om du bor i villa, rækkehus eller etagebolig har du fået en bio-spand og bioposer, du skal bruge i dit køkken til dit madaffald. Biospanden er 23 cm høj, 25 cm bred, og 23 cm dyb. Den kan rumme 7 liter madaffald.

  Ikke to køkkener er ens, og nogle vælger at sortere affald på én måde - andre på en anden. Derfor udleverer vi ikke yderligere køkkenløsninger. Det er vigtigt, at en indendørsløsning til affaldssortering passer præcis til dig og dine behov. Vi opfordrer derfor til, at du gør dig nogle tanker om, hvordan din indendørs affaldssortering bedst kan indrettes.

   

 • Hvor ofte bliver min beholder tømt?

  I perioden 1. september til 31. maj tømmes beholderen med rest-/madaffald hver 14. dag.
  I juni, juli og august tømmes beholderen med rest-/madaffald hver uge for at undgå, at det kommer til at lugte.

  Glas-/metalbeholderen tømmes hver 8. uge.

  Papir-/kartonbeholderen tømmes hver 6. uge.

  Se, hvornår du får tømt din beholder.

  Du kan tilmelde dig vores SMS-service. Så får du en påmindelse dagen før, skraldemanden kommer forbi. Tilmeld dig SMS-service her..

  Ændring af beholderstørrelse og tømmefrekvens
  Du har mulighed for at ændre størrelsen på din beholder til rest- og madaffald, og hvor ofte den bliver tømt. Det kan du gøre mod en begrænset merpris. Hør mere om dine specifikke muligheder ved at kontakte affaldoggenbrug@roskilde.dk

 • Kan jeg få hentet mit rest- og madaffald hver uge?

  Som udgangspunkt henter vi dit rest- og madaffald hver 14. dag. Erfaringer viser, at det ikke er nødvendigt at hente affaldet hver uge, når dagrenovationen bliver sorteret korrekt. Skulle du mod forventning have mere sorteret affald, end der er plads til i beholderen, kan du mod en merbetaling få hentet affaldet hver uge.

  Hør mere om dine specifikke muligheder ved at sende en mail til affaldoggenbrug@roskilde.dk. Så hjælper vi med at finde en løsning, der passer til dine behov. 

 • Bioposer - hvordan får jeg flere?

  Du får udleveret 200 nye poser 2 gange om året. Vi anbefaler, at du skifter din biopose mindst hver 2. dag - også selvom den ikke er fyldt. Det er vigtigt, at du altid lukker dine poser grundigt og ikke overfylder dem. Brug gerne en ballonknude for at mindske risikoen for, at poserne lækker. 

  Løber du tør for poser og har egen affaldsløsning, kan du binde en pose rundt om håndtaget på beholderen til rest- og madaffald. Så lægger skraldemanden en rulle bioposer til dig, næste gang han kigger forbi. Bor du i etageejendom skal du kontakte din vicevært/affaldsansvarlige. Har du prøvet de nævnte metoder, eller er de ikke relevante for dig, så kan du kontakte os på affaldoggenbrug@roskilde.dk

 • Hvad gør jeg, hvis mine bioposer sidder fast i beholderen?

  Bioposerne er fremstillet af materiale, der nedbrydes organisk. Derfor kan det nogle gange ske, at de fyldte bioposer i bunden af din beholder går lidt i opløsning og sætter sig fast. Især i vintermånederne, når det fryser. De kommer derfor ikke med ud, når beholderen bliver tømt ned i skraldebilen. 

  Her er tre ting, du selv kan gøre:

  1. Smid et par aviser i bunden af din beholder. Så opsuger de det meste af det kondensvand, der samler sig nederst i beholderen.
  2. Sørg for, at posen er lukket med en tæt knude. Brug fx den knude, du binder på en ballon. Så lækker posen ikke. Brug også gerne en ekstra pose.
  3. Vask og tør din beholder, efter den er blevet tømt. Så mindsker du posernes mulighed for at fryse fast i gamle rester.

  Følg med på vores Facebook-side, Skidt er godt, og få flere gode tips om affald, genbrug og sortering.

   

 • Må jeg bruge bioposerne til restaffald?

  Nej. Bioposerne er kun beregnet til dit madaffald. De er ikke udviklet til at kunne håndtere ”skarpe” kanter fra restaffald m.m.

  Du skal altid emballere dit restaffald i almindelige plastposer, som du finder i dit supermarked.

 • Bliver mit affald blandet i skraldebilen?

  Nej. Når dine affaldsbeholdere bliver tømt, sker det i specialdesignede skraldebiler med to kamre, som passer til den opdeling, der er i dine beholdere.

  Skraldebilen tømmes efterfølgende ad to omgange. Først aflæsses den ene type affald og derefter den anden type affald. På denne måde kan restaffald, madaffald, glas og metal blive afleveret til særskilt behandling og omdannet til henholdsvis el, varme, biogas, kompost og nye genbrugsmaterialer.

 • Skal jeg emballere mit glas-, metal- og papiraffald?

  Nej. Dit glas-, metal- og papiraffald kan du bare lægge direkte i din beholder.

  Husk: Du må gerne lade metallåget sidde på dit glasaffald, dette minimerer risikoen for, at glasset slås i stykker, og at madrester løber ud i din beholder.

 • Må jeg flytte på rumdeleren i min to-delte beholder?

  Nej. Du må ikke flytte på rumdeleren i din affaldsbeholder.

  Rumdeleren er indstillet, så den passer præcis til vores skraldebiler, som jo netop har to kamre for at kunne håndtere dit sorterede affald.

 • Hvad gør jeg, hvis min beholder er gået i stykker?

  Hvis din beholder er gået i stykker, er blevet beskadiget eller på anden måde er ødelagt, skal du anmelde det på vores selvbetjeningsløsning. Du skal blot indtaste din adresse og vælge den beholder, det drejer sig om. Herefter har du mulighed for at beskrive problemet i et kommentarfelt.

  Du kan også skrive en mail til affaldoggenbrug@roskilde.dk. Oplys, hvilken beholder det drejer sig om, og beskriv, hvad der er galt. Vedhæft gerne et billede af beholderen. 

  Så vurderer vi, om beholderen kan repareres, eller om du skal have en ny. Det er kommunen, der betaler for reparation eller en ny beholder.

 • Hvilke krav er der til min adgangsvej?

  Hvis du bor i et hus med egne affaldsbeholdere, er der en række krav til afstand, adgangsforhold, belysning og belægning, du skal opfylde for at få hentet affald inde på din grund.

  Kravene skal opfyldes, for at skraldemanden nemt kan komme til dine beholdere. Hvis du ikke kan overholde disse krav, skal du køre dine affaldsbeholdere ud til skel, inden kl. 05.00 på dagen, vi henter dit affald. 

  Sådan sikrer du en korrekt adgangsvej til din affaldsbeholder.

 • Hvordan tilmelder/afmelder jeg mig SMS-service?

  Er du i tvivl om, hvornår du får hentet dit affald? Så kan du tilmelde dig vores SMS-service og få en påmindelse på SMS eller e-mail, inden vi kommer forbi.

  Hvis du ikke længere ønsker at modtage påmindelser, kan du let afmelde servicen igen. Du skal blot logge ind og slette din e-mail og/eller telefonnummer.

  Læs mere om, hvordan du tilmelder/afmelder dig vores SMS-Service her

 • Må jeg bruge en køkkenkværn?

  Nej. Roskilde Kommune tillader ikke køkkenkværne.

  I Roskilde Kommune har vi en målsætning om, at kommunen i år 2022 skal genanvende 50 % af alt husholdningsaffald. 

  Læs mere om Roskilde Kommunes Affalds- og ressourceplan for 2015-2024.

 • Retningslinier for nedgravede affaldsløsninger

  Boligforeninger har mulighed for at købe og installere nedgravede affaldsløsninger. Kommunen skal godkende disse. Derfor er det en god ide at sætte sig grundigt ind i retningslinerne for nedgravede løsninger.  

  Læs mere om nedgravede affaldsløsninger her

  I takstkataloget herunder finder du priserne for nedgravede løsninger. De ligger under "Øvrige gebyrer".

  Se skema til brug ved ansøgning om nedgravede affaldsløsninger her

  Du er altid velkommen til at kontakte Roskilde Kommune på affaldoggenbrug@roskilde.dk for yderligere informationer.

Senest opdateret

13.08.2019