You are here

FAQ om affaldsordningen

Find svar på ofte stillede spørgsmål om Roskilde Kommunes affaldsordning.

Hvordan er det nu lige, jeg sorterer syltetøjsglasset med metallåg? Og hvad koster det at få hentet mit affald? Og hvad sker der egentligt med mine brugte batterier, når jeg afleverer dem til genbrug? 

Svarene giver ikke altid sig selv. I FAQ'en herunder har vi derfor samlet en række svar på de spørgsmål, vi ofte bliver stillet.

Har du en idé til et svar, der mangler, er du mere end velkommen til at skrive til os på affaldoggenbrug@roskilde.dk eller udfylde formularen her.

FAQ om affald og genbrug

 • Hvorfor skal jeg sortere affald?

  Hvert år producerer vi samlet i Danmark mere end 15 millioner tons affald. Det svarer til, at hver dansker smider 2-3 tons affald i skraldespanden om året. Det er 8 gange så meget, som et menneske i Afrika smider ud.

  Roskilde Kommune har et mål om, at vi skal genbruge 50 procent af alt husholdningsaffald i år 2022. Samtidig vil kommunen være førende ressourcecykluskommune, hvor vi i højere grad genbruger frem for at fremstille. Det kan du læse mere om i affalds- og ressourceplanen.

  Affalds- og ressourceplan 2015-2024.

  Affalds- og ressourceplanen beskriver kommunens ambitiøse strategi for at nå målet om mere genanvendelse. Den har både fokus på private husstande, erhvervsvirksomheder og kommunale institutioner.

  Ressourcer frem for affald

  Vi kan genanvende størstedelen af det affald, vi producerer. Det gælder både ting fra den helt almindelige husholdning som fx plast, madaffald, møbler og elektronik, men også mange byggematerialer som fx træ, mursten og vinduer kan genanvendes. Men det kræver, at affaldet bliver håndteret korrekt, før det bliver en genanvendelig ressource. Og vi får med tiden bedre og bedre muligheder for både at indsamle og efterbehandle affaldet.

  Vi har brug for din hjælp

  Roskilde Kommune kan tilbyde de tekniske løsninger, der understøtter visionen. Men en omstilling af affaldshåndteringen kræver, at alle borgere i Roskilde Kommune tager en del af skraldet. Til gengæld er det kommunens opgave, at gøre det så nemt som muligt for dig at sortere dit affald. Vi tror på, at Roskilde Kommune kan nå i mål, når vi hjælper hinanden.

 • Hvad gør jeg, hvis jeg har ekstra affald?

  Du kan købe et affaldsmærkat med teksten "Ekstra sæk til restaffald". 

  Affaldsmærkatet er et klistermærke, du sætter på en sæk i klar plast. Du skal selv anskaffe sækken, som skal være af en kvalitet og styrke, der gør den anvendelig til restaffald.

  • Den klare sæk må maksimum være 100 liter (standard-størrelse)
  • Sækken må kun indeholde sorteret restaffald 
  • Den må maksimalt veje 15 kg

  Sækken med affaldsmærkatet stiller du ved siden af dit affaldsstativ eller affaldsbeholder. Så tager skraldemanden sækken med næste gang, han henter dit affald.

   

 • Findes der information om sortering på flere sprog?

 • Kan jeg ændre størrelsen på min beholder?

  Ja. Du har mulighed for at ændre størrelsen på din beholder til rest- og madaffald. Det kan du gøre mod en begrænset merpris. Hør mere om dine specifikke muligheder ved at sende en mail til affaldoggenbrug@roskilde.dk. Så hjælper vi med at finde en løsning, der passer til dine behov. 

 • Hvor ofte bliver min beholder tømt?

  I perioden 1. september til 31. maj tømmes beholderen med rest-/madaffald hver 14. dag.
  I juni, juli og august tømmes beholderen med rest-/madaffald hver uge for at undgå, at det kommer til at lugte.

  Glas-/metalbeholderen tømmes hver 8. uge.

  Papir-/kartonbeholderen tømmes hver 6. uge.

  Se, hvornår du får tømt din beholder

  Du kan tilmelde dig vores SMS-service. Så får du en påmindelse dagen før, skraldemanden henter dit affald. 

  Tilmeld dig SMS-service

  Ændring af beholderstørrelse og tømmefrekvens

  Du har mulighed for at ændre størrelsen på din beholder til rest- og madaffald, og hvor ofte den bliver tømt. Det kan du gøre mod en begrænset merpris. Hør mere om dine specifikke muligheder ved at kontakte affaldoggenbrug@roskilde.dk

 • Kan jeg få hentet mit rest- og madaffald hver uge?

  Som udgangspunkt henter vi dit rest- og madaffald hver 14. dag. Erfaringer viser, at det ikke er nødvendigt at hente affaldet hver uge, når dagrenovationen bliver sorteret korrekt. Skulle du mod forventning have mere sorteret affald, end der er plads til i beholderen, kan du mod en merbetaling få hentet affaldet hver uge.

  Hør mere om dine specifikke muligheder ved at sende en mail til affaldoggenbrug@roskilde.dk. Så hjælper vi med at finde en løsning, der passer til dine behov. 

 • Bioposer - hvordan får jeg flere?

  Løber du tør for bioposer skal du binde en biopose rundt om håndtaget på din beholder til rest- og madaffald. Så lægger skraldemanden nye poser til dig, når han henter dit affald.

  Bor du i etageejendom, skal du kontakte din vicevært eller den affaldsansvarlige.

  Vi anbefaler, at du skifter din biopose mindst hver 2. dag - også selvom den ikke er fyldt. Det er vigtigt, at du altid lukker dine poser grundigt og ikke overfylder dem. Brug gerne en "ballonknude" for at mindske risikoen for, at poserne lækker. 

 • Hvad gør jeg, hvis mine bioposer sidder fast i beholderen?

  Bioposerne er fremstillet af materiale, der nedbrydes organisk. Derfor kan det nogle gange ske, at de fyldte bioposer i bunden af din beholder går lidt i opløsning og sætter sig fast. Især i vintermånederne, når det fryser. De kommer derfor ikke med ud, når beholderen bliver tømt ned i skraldebilen. 

  Undgå, at bioposerne sidder fast i beholderen

  1. Smid et par aviser i bunden af din beholder. Så opsuger de det meste af det kondensvand, der samler sig nederst i beholderen.
  2. Sørg for, at posen er lukket med en tæt knude. Brug fx den knude, du binder på en ballon. Så lækker posen ikke. Brug også gerne en ekstra pose.
  3. Vask og tør din beholder, efter den er blevet tømt. Så mindsker du posernes mulighed for at fryse fast i gamle rester.

  Følg med på vores Facebook-side, Skidt er godt, og få flere gode tips om affald, genbrug og sortering

   

 • Bliver mit affald blandet i skraldebilen?

  Nej. Når dine affaldsbeholdere bliver tømt, sker det i specialdesignede skraldebiler med to kamre. De passer til den opdeling, der er i dine beholdere.

  Skraldebilen tømmes efterfølgende ad to omgange. Først aflæsses den ene type affald og derefter den anden type affald. På denne måde kan restaffald, madaffald, glas og metal blive afleveret til særskilt behandling.

 • Må jeg flytte på rumdeleren i min to-delte beholder?

  Nej. Du må ikke flytte på rumdeleren i din affaldsbeholder.

  Rumdeleren er indstillet, så den passer præcis til vores skraldebiler, der jo netop har to kamre for at kunne håndtere dit sorterede affald.

 • Hvad gør jeg, hvis min beholder er gået i stykker?

  Hvis din beholder er gået i stykker, er blevet beskadiget eller på anden måde er ødelagt, skal du anmelde det på vores selvbetjeningsløsning. 

  Anmeld en ødelagt beholder 

  Du kan også skrive en mail til affaldoggenbrug@roskilde.dk. Oplys, hvilken beholder det drejer sig om, og beskriv, hvad der er galt. Vedhæft gerne et billede af beholderen. Så vurderer vi, om beholderen kan repareres, eller om du skal have en ny. Det er kommunen, der betaler for reparation eller en ny beholder.

 • Hvad koster det?

  Der er en prisforskel alt efter, hvilken affaldsløsning du har hjemme hos dig.

   

   

Senest opdateret

04.01.2021