You are here

FAQ - affaldsordning i Roskilde Kommune

Her finder du svar på ofte stillede spørgsmål om affald, sortering, affaldsordningen og meget mere.

Hvordan er det nu lige, jeg sorterer syltetøjsglasset med metallåg? Og hvad koster det at få hentet sit affald? Og hvad sker der egentligt med mine brugte batterier, når jeg afleverer dem til genbrug? 

Svarene giver ikke altid sig selv. I FAQ'en herunder har vi derfor samlet en række svar på de spørgsmål, vi ofte bliver stillet.

Har du en idé til et svar, der mangler, er du mere end velkommen til at skrive til os på affaldoggenbrug@roskilde.dk

FAQ

 • Hvorfor skal vi have en ny affaldsordning?

  Verdens ressourcer er begrænsede, og vi bliver nødt til at tænke anderledes for at skåne miljøet. Hvert år producerer vi samlet ca. 15,5 millioner tons affald i Danmark. Det svarer til, at hver dansker smider 2-3 tons affald i skraldespanden om året. Det er 8 gange så meget, som et menneske i Afrika smider ud.

  Derfor er målet, at Roskilde Kommune skal genbruge 50 % af alt husholdningsaffald i år 2022. Samtidig vil kommunen være førende ressourcecykluskommune, hvor man i højere grad genbruger frem for at fremstille. Det kan du læse mere om i Affalds- og ressourceplan 2015-2024. Affalds- og ressourceplanen beskriver kommunens ambitiøse strategi for at nå målet om mere genanvendelse og har fokus på både private husstande, erhvervsvirksomheder og kommunale institutioner.

  Ressourcer frem for affald
  I de kommende år skal du ikke længere tænke ’affald’, men i stedet tænke ’ressourcer’ hver gang du vil smide noget væk. Langt størstedelen af det affald, vi producerer, kan faktisk genanvendes. Det gælder både ting fra den helt almindelige husholdning som fx plast, madaffald, møbler og elektronik, men også mange byggematerialer som fx træ, mursten og vinduer kan genanvendes. Men det kræver, at affaldet bliver håndteret korrekt, før det bliver en genanvendelig ressource.

  Vi har også brug for din hjælp
  Roskilde Kommune kan tilbyde de tekniske løsninger, der understøtter visionen. Men en omstilling af affaldshåndteringen kræver, at alle borgere i Roskilde Kommune bærer en del af læsset. Til gengæld er det kommunens opgave, at gøre det så nemt som muligt for dig at sortere dit affald. Vi tror på, at Roskilde Kommune kan nå i mål, når vi hjælper hinanden.

  Vidste du, at genanvendelsen af aluminium kun kræver 5 % af den energi, det kræver at udvinde nyt aluminium?

 • Hvad koster det?

  Der er en prisforskel alt efter, om du er på den nye eller gamle affaldsordning. Derfor har vi opstillet to regnestykker for typiske familier på henholdsvis den nye affaldsordning og den gamle ordning, for at give et hurtigt overblik over hvad du betaler i dag sammenlignet med de nye gebyrer.

  Enfamiliebolig

  Gammel ordning med følgende løsning:

  • 140 beholder til restaffald med ugetømning

  • 140 liter beholder til papir med 6 ugers tømning

  • Øvrige ordninger er til rådighed

  Fast gebyr: 1.543 kr.

  Variabelt gebyr 1.236 kr.

  Samlet: 2.779 kr. inkl. moms

  Ny ordning med følgende løsning:

  • 2-delt 240 liter beholder til rest/mad med 2 ugers tømning

  • 2-delt 240 liter beholder til glas/metal med 8 ugers tømning

  • 140 liter beholder til papir med 6 ugers tømning

  Fast, årligt gebyr: 2.812,92 kr. inkl. moms.

  Gebyret dækker ovenstående tre løsninger og muligheden for frit at benytte genbrugspladserne i Roskilde Kommune. Du har desuden mulighed for at ændre størrelsen på din beholder til rest- og madaffald, og hvor ofte den bliver tømt. Det kan du gøre mod en begrænset merpris. Hør mere om dine specifikke muligheder ved at kontakte affaldoggenbrug@roskilde.dk

  Etagebolig, hvor 8 husstande deler minicontainere

  Gammel ordning med følgende løsning

  • 1 stk. 660 liter til restaffald med ugetømning

  • 1 stk. 660 liter til papir med 3 ugers tømning

  • Øvrige ordninger er til rådighed

  Fast gebyr: 8.642 kr.

  Variabelt gebyr: 3.948 kr.

  Samlet pr. bolig:  kr. 1.573 inkl. moms

  Ny ordning med følgende løsning

  • 1 stk. 660 liter til restaffald med 2 ugers tømning

  • 1 stk. 400 liter til madaffald med 2 ugers tømning

  • 1 stk. 240 liter til glas med 8 ugers tømning

  • 1 stk. 240 liter til metal med 8 ugers tømning

  • 1 stk. 660 liter til papir med 3 ugers tømning

  • Øvrige ordninger er til rådighed

  Faste gebyrer: 8.445 kr.

  Variabelt gebyr: 4.388 kr.

  Samlet pr. bolig: 1.604 kr. inkl. moms

  PDF icon Affaldsgebyrer for private husstande 2018 - overordnede priser

  PDF icon Affaldsgebyrer for private husstande 2018

  Mulighed for ændringer

  Det er muligt at ændre beholderstørrelse og tømmefrekvens mod en begrænset merpris. Hør mere om dine specifikke muligheder ved at kontakte affaldoggenbrug@roskilde.dk

 • Hvornår kommer jeg på den nye ordning?

  Affaldsordningen udrulles i 6 etaper i løbet af 2017 og 2018. Hvornår du kommer på den nye ordning afhænger af, om du har egen affaldsløsning, eller du har fælles affaldsløsning – f.eks. hvis du bor i etagebolig.

  Jeg bor i en husstand med egen affaldsløsning

  Roskilde syd (tidligere Ramsø kommune): 1. maj 2017
  Roskilde nord (tidligere Gundsø Kommune): 1. september 2017
  Roskilde midt-vest: 1. februar 2018 – se kort
  Roskilde midt-øst: 1. maj 2018 – se kort

  Alt efter hvor du bor i kommunen, overgår du til den nye affaldsordning og modtager nye beholdere ca. 4-8 uger før opstart.

  Jeg bor i en husstand med fælles løsning

  Roskilde syd (tidligere Ramsø kommune): 1. maj 2017
  Roskilde nord (tidligere Gundsø Kommune): 1. september 2017
  Roskilde midt-vest: 1. september 2018 – se kort
  Roskilde midt-øst: 1. november 2018 – se kort

 • Hvad gør jeg, hvis jeg har ekstra affald?

  Det kan ske, at du har mere affald, end der kan være i din affaldsbeholder. Alt efter hvilken ordning du er på, at der forskellige muligheder for at komme af med dit affald.

  Den nye affaldsordning

  • Du kan tilkøbe et affaldsmærkat med teksten ”ekstra sæk til dagrenovation”. Mærkatet er et klistermærke, som du sætter på en affaldssæk. Affaldssækken stiller du sammen med din beholder, og så tager skraldemanden den med ved næste tømning. Sækken må maksimalt veje 15 kg.

  Bemærk: Du kan kun bruge den ekstra sæk til dit restaffald. Du kan ikke anvende mærkatet til dit madaffald eller andet genanvendeligt affald.

  Læs mere og bestil dit mærkat her.

  Hvis du har overskydende madaffald, som ikke kan være i din beholder, er du nødsaget til at tilkøbe en ekstra tømning af din beholder.

  På den gamle affaldsordning

  • Du kan tilkøbe et affaldsmærkat med teksten ”ekstra sæk til dagrenovation”. Mærkatet er et klistermærke, som du sætter på en affaldssæk. Affaldssækken stiller du sammen med din beholder, og så tager skraldemanden den med ved næste tømning. Sækken må maksimalt veje 15 kg.

  Bemærk: Du kan kun tilkøbe en ekstra sæk til din dagrenovation. Du kan ikke anvende mærkatet til andet genanvendeligt affald.

  Læs mere og bestil dit mærkat her.

 • Hvad sker der med mit affald bagefter?

  Når dine nye affaldsbeholdere bliver tømt, sker det i specialdesignede skraldebiler med to kamre, som passer til den opdeling, der er i dine nye beholdere.

  Skraldebilen tømmes efterfølgende ad to omgange. Først aflæsses den ene type affald og derefter den anden type affald. På denne måde kan restaffald, madaffald, glas og metal blive afleveret til særskilt behandling og omdannet til henholdsvis el, varme, biogas, kompost og nye genbrugsmaterialer.

 • Hvor stor er den nye affaldsbeholder?

  Dine nye affaldsbeholdere er forskellige alt efter om du bor i villa/rækkehus eller i etagebolig.

  Bor du i villa/rækkehus med egen affaldsløsning?

  Hvis du bor i villa eller rækkehus og i dag har din egen affaldsbeholder, vil du modtage nye beholdere. Affaldsbeholderne er betalt og ejet af kommunen, men det er dit ansvar at renholde dem. Beholderne er designet til at gøre det let at sortere flere typer affald derhjemme. Beholderne har en praktisk indretning, og de har desuden et dobbelt låg, så du let kan åbne dem, og skraldemanden let kan tømme dem.

  Hvordan ser de nye affaldsbeholdere til restaffald/madaffald og metal/glas ud?

  Alle borgere som idag har sine egne beholdere, får udleveret 2 stk. 240 liter beholdere - ét stk. til rest-/madaffald og ét stk. til metal/glas affald. 240 liter beholderen måler 58 cm i bredden, 78 cm i dybden og 108 cm i højden. Hvis din familie har behov for en større affaldsbeholder, kan du efter aftale med kommunen få en 370 liter affaldsbeholder. Denne beholder måler 74 cm i bredden, 84 cm i dybden og 110 cm i højden.

   

                   370 L                                  240 L

  Billede af affaldsbeholdere: Beholderen måler 58 cm i bredden, 78 cm i dybden og 108 cm i højden. Hvis din familie har et ekstraordinært behov for en større affaldsbeholder får du en 370 liter beholder. Den måler 74 cm i bredden, 84 cm i dybden og 110 cm i højden 

   

  Bor du i etagebolig og har fælles affaldsløsning?

  I boligområder hvor der er fælles opsamling af affald, kommer der ekstra fælles beholdere til madaffald, metalaffald og evt. glasaffald. Beholderne har varierende størrelser alt efter behovet i din forening. Alle beholdere har overskuelige klistermærker, så det er nemt for dig at sortere korrekt.

  Du skal fortsætte den fælles sortering af papir, restaffald og glas. Beholderne står så vidt muligt opstillet samlet, så du kun skal gå et sted hen med dit genanvendelige affald. Skraldemanden skal altid sætte beholderen tilbage på samme sted.

  Hvordan affaldsbeholderne præcis kommer til at stå afhænger af de konkrete forhold, der hvor du bor.

  Hvis du er affaldsansvarlig, kan du kontakte Affald og Genbrug på affaldoggenbrug@roskilde.dk for en dialog om, hvordan du bedst placerer de nye beholdere.


  Hvad får jeg til mit køkken?

  Uanset om du bor i villa, rækkehus eller etagebolig modtager du en bio-spand og bioposer, som du skal bruge i dit køkken til dit madaffald. Biospanden er 23 cm høj, 25 cm bred, og 23 cm dyb. Den kan rumme 7 liter madaffald.

  Ikke to køkkener er ens, og nogle vælger at sortere affald på én måde - andre på en anden, derfor udleverer vi ikke yderligere køkkenløsninger. Det er vigtigt, at en indendørsløsning til affaldssortering passer præcis til dig og dine behov. Vi opfordrer derfor til, at du gør dig nogle tanker om, hvordan din indendørs affaldssortering bedst kan indrettes.

   

 • Hvor ofte bliver min beholder tømt?

  På den nye affaldsordning tømmes beholderne anderledes end på den gamle ordning.

  Den nye affaldsordning:

  I perioden 1. september til 31. maj tømmes beholderen med rest-/madaffald hver 14. dag.
  I de varme måneder; juni, juli og august tømmes beholderen med rest-/madaffald hver uge.

  Glas/metalbeholderen tømmes hver 8. uge.

  Papir/kartonbeholderen tømmes hver 6. uge.

  Se hvornår du får tømt din beholder.

  Du kan også tilmelde dig vores SMS-Service. Så får du en påmindelse dagen før skraldemanden kommer forbi. Tilmeld dig SMS-service.

  Ændring af beholderstørrelse og tømmefrekvens
  Du har mulighed for at ændre størrelsen på din beholder til rest- og madaffald, og hvor ofte den bliver tømt. Det kan du gøre mod en begrænset merpris. Hør mere om dine specifikke muligheder ved at kontakte affaldoggenbrug@roskilde.dk

  Den gamle affaldsordning

  Dagrenovation bliver hentet én gang om ugen fra alle boliger. Din papirbeholder tømmes hver 6. uge.

  Se hvornår du får tømt din beholder.

  Du kan også tilmelde dig vores SMS-Service. Så får du en påmindelse dagen før skraldemanden kommer forbi. Tilmeld dig SMS-service.

 • Hvordan sorterer jeg mit affald?

  Der gemmer sig mange vigtige ressourcer i dit affald, som med fordel kan genanvendes til stor gavn for miljøet. Derfor er det vigtigt, at du sorterer dit affald rigtigt, så det kan bruges til genanvendelse. Hvis du sorterer dit affald forkert, risikerer du at ”forurene” det andet affald, så det ikke kan genanvendes.

  Vi har lavet en overskuelig sorteringsguide, som du kan downloade og printe ud. Guiden er en god hjælp til, hvordan dit affald skal sorteres:

  Du kan også printe denne sorteringsoversigt, som du med fordel kan hænge op i dit køkkenskab eller på dit køleskab:

 • Bioposer - hvordan får jeg flere?

  Når du starter på den nye affaldsordning, får du udleveret 200 bioposer. Du vil hvert halve år får du udleveret 200 nye poser.
  Vi anbefaler, at du skifter din biopose mindst hver 2. dag. Det er vigtigt, at du altid lukker dine poser grundigt og ikke overfylder dem. Det hjælper til, at du holder din affaldsbeholder ren.

  Løber du tør for poser, kan du kontakte os på affaldoggenbrug@roskilde.dk.
  Har du egen affaldsløsning, kan du også binde en pose rundt om håndtaget på beholderen til rest- og madaffald, så lægger skraldemanden en rulle bioposer til dig. 

 • Hvad gør jeg, hvis mine bioposer sidder fast i beholderen?

  Bioposerne er fremstillet af materiale, der nedbrydes organisk. Derfor kan det nogle gange ske, at de fyldte bioposer i bunden af din beholder går lidt i opløsning og sætter sig fast. Især i vintermånederne, når det fryser. De kommer derfor ikke med ud, når beholderen bliver tømt ned i skraldebilen. 

  Det kan du gøre:

  • Brug en ekstra biopose til dit madaffald.
  • Smid et par brugte aviser i bunden af din beholder. 
 • Må jeg bruge bioposerne til restaffald?

  Nej. Bioposerne er kun beregnet til dit madaffald. De er ikke udviklet til at kunne håndtere ”skarpe” kanter fra restaffald m.m.

  Du skal altid emballere dit restaffald i almindelige plastposer, som du finder i dit supermarked.

 • Bliver mit affald blandet i skraldebilen?

  Nej. Når dine nye affaldsbeholdere bliver tømt, sker det i specialdesignede skraldebiler med to kamre, som passer til den opdeling, der er i dine nye beholdere.

  Skraldebilen tømmes efterfølgende ad to omgange. Først aflæsses den ene type affald og derefter den anden type affald. På denne måde kan restaffald, madaffald, glas og metal blive afleveret til særskilt behandling og omdannet til henholdsvis el, varme, biogas, kompost og nye genbrugsmaterialer.

 • Skal jeg emballere mit glas-, metal- og papiraffald?

  Nej. Dit glas-, metal- og papiraffald kan du bare lægge direkte i din beholder.

  Husk: Du må gerne lade metallåget sidde på dit glasaffald, dette minimerer risikoen for, at glasset slås i stykker, og at madrester løber ud i din beholder.

 • Må jeg flytte på rumdeleren i min to-delte beholder?

  Nej. Du må ikke flytte på rumdeleren i din affaldsbeholder.

  Rumdeleren er indstillet, så den passer præcis til vores skraldebiler, som jo netop har to kamre for at kunne håndtere dit sorterede affald.

 • Hvad gør jeg med min gamle beholder?

  Du ejer selv din gamle beholder, og du er meget velkommen til at bruge den til noget andet, når den nye affaldsordning går i gang.

  Hvis du gerne vil af med din gamle beholder, så henter vi den gerne for dig. Sæt det gule "Tag mig med"-klistermærke, som du fik sammen med informationsmaterialet i startpakken, på din gamle affaldsbeholder og stil den frem til skel.

  Husk, det skal være let for skraldemanden at finde din beholder.

  I en periode på 6 uger, fra du starter på den nye affaldsordning, henter vi de gamle beholdere.

  Vi henter selvfølgelig også trådstativer og containere, hvis du stiller dem frem til skel.

  Husk: Du skal beholde din gamle beholder til papir.

  Hvad sker der med din gamle beholder?

  Alle gamle beholdere bliver samlet på en plads, hvor de bliver skilt ad i henholdsvis plast, metal og evt. glasfiber. Alt bliver sendt til oparbejdning, så materialerne kan blive genbrugt.

  F.eks. bliver plastbeholderne neddelt og transporteret til Tyskland og Sverige for at indgå i produktionen af nye affaldsbeholdere.

  Vidste du, at 50% af plasten i de nye affaldsbeholdere er genbrugt plast?

 • Hvilke krav er der til min adgangsvej?

  Hvis du bor i et hus med egne affaldsbeholdere, er der en række krav til afstand, adgangsforhold, belysning og belægning, du skal opfylde for at få hentet affald inde på din grund.

  Kravene skal opfyldes, for at skraldemanden nemt kan komme til dine beholdere.

  Hvis du ikke kan overholde disse krav, skal du køre dine affaldsbeholdere ud til skel, inden vi kommer og henter dit affald.

  Krav:

  • Der må maksimalt være 40 meter fra det sted, hvor skraldebilen kan holde, og hen til dine nye affaldsbeholdere. Når skraldemanden har tømt dine beholdere, stiller ham dem på plads igen på din grund.
  • Der skal minimum være en frihøjde på 2,2 meter.
  • Der skal være en passage til affaldsbeholderne på mindst 1 meter. Hvis der holder biler ved adgangsvejen, skal der være en passage på minimum 2 meter, så skraldemanden ikke kommer for tæt på bilerne.
  • Adgangsvejen må ikke stige med mere end 1 meter pr. 10 meter.
  • Underlaget skal være jævnt og fast, f.eks. fliser eller asfalt.
  • Har du en låge eller dør, skal denne kunne stå åben af sig selv.
  • Adgangsvejen skal være oplyst og fri for cykler m.m.
  • I vinterhalvåret skal adgangsvejen ryddes for sne og is.

  PDF icon Regulativ for husholdningsaffald i Roskilde Kommune 2017.pdf (Se bilag).

 • Hvilke krav er der til placering af mine beholdere?

  Hvis du bor i et hus med egne affaldsbeholdere, er der en række krav til, hvordan du placerer dine affaldsbeholdere.

  Kravene skal opfyldes, for at skraldemanden nemt kan komme til dit affald.

  Krav:

  • Beholderne skal stå med håndtagene og hjulene ud mod skraldemanden, når han kommer og henter dem ved tømning. Derfor er beholderne monteret med et dobbelt låg, så du nemt kan komme af med affaldet, når beholderne vender den "rigtige" vej for skraldemanden.
  • Afstanden mellem beholderne skal være mindst 10 cm.

  Husk: Skraldemanden sætter altid din affaldsbeholder tilbage, hvor den stod.

  Læs mere om kravene til afgangsforhold her:

  PDF icon Regulativ_husholdningsaffald_2017.pdf

  Vidste du, at én skraldemand i gennemsnit tømmer 250 skraldespande pr. dag?

 • Hvad skal jeg gøre, indtil jeg får de nye affaldsbeholdere?

  Vi kan desværre ikke give alle husstande hele Roskilde Kommune nye beholdere på samme tid. Derfor må nogen vente lidt længere på de nye beholdere. Det betyder dog ikke, at du ikke allerede nu kan begynde at sortere dit affald.

  Glas med pant kan afleveres i dagligvarebutikker. Glas uden pant kan afleveres på genbrugspladsen eller på særlige områdepladser. Læs mere om pap og glas.

  Metal skal afleveres på genbrugspladsen. Hvis du ikke ønsker at køre på genbrugspladsen så ofte, kan du eventuelt lave en aftale med dine naboer om, at I skiftes til at tage hinandens metal med.

  Madaffald kan desværre ikke sorteres fra, før du har din nye beholder, så dér må du vente. I mellemtiden kan du måske prøve at se, om du kan gøre noget for at mindske dit madspild, hvilket både er godt for miljøet og for din pengepung. Læs mere om hvad du kan gøre ved madspild.

  Karton må du allerede nu gerne smide i din papirbeholder (Otto). Karton er f.eks. rør fra toiletpapir, tomme æsker fra morgenmad, tandpastapakker, bøger m.m..

  Producer mindre affald

  Husk: En af de nemmeste måder at være miljøvenlig på er ved simpelthen at producere mindre affald. Der findes mange gode måder at mindske sit affald på, og ofte betyder det endda også, at du får flere penge mellem hænderne. Læs mere om den nationale strategi for affaldsforebyggelse.

 • Må jeg bruge en køkkenkværn?

  Nej. Roskilde Kommune tillader ikke køkkenkværne.

  Dette skyldes målsætningen om, at kommunen i år 2022 skal genanvende 50% af alt husholdningsaffald. 

  Læs mere i Roskilde Kommunes Affalds- og ressourceplan for 2015-2024.

 • Retningslinier for nedgravede affaldsløsninger

  Boligforeninger har mulighed for at købe og installere nedgravede affaldsløsninger.
  Kommunen skal godkende disse, derfor er det en god ide at sætte sig grundigt ind i retningslinerne for nedgravede løsninger.  

  Læs mere om nedgravede affaldsløsninger her

  I taktskataloget herunder finder du priserne for nedgravede løsninger. De ligger under "Klima- og miljøudvalget" - "Øvrige gebyerer".

  Se takstkatalog for nedgravede løsninger her

  Se skema til brug ved ansøgning om nedgravede affaldsløsninger her

  Du er altid velkommen til at kontakte Roskilde Kommune på: affaldoggenbrug@roskilde.dk for yderligere informationer.

Senest opdateret

14.12.2018