You are here

Regler for nedgravede affaldsløsninger

Boligselskaber, ejerforeninger og andre interesserede må gerne etablere nedgravede affaldsløsninger i Roskilde Kommune. Her finder du de gældende krav, der skal opfyldes.

Krav til etablering af nedgravede affaldsløsninger

Roskilde Kommune stiller følgende krav til boligselskaber og ejerforeninger for at kunne få tilladelse til at etablere en nedgravet affaldsløsning: 

  • De nedgravede affaldsbeholdere skal kunne placeres på egen grund
  • Affaldsløsningen skal opfylde Roskilde Kommunes regulativ for husholdningsaffald.
  • Boligselskabet eller ejerforeningen er selv ansvarlige for indkøb, etablering og vedligeholdelse af den nedgravede affaldsløsning.
  • Boligselskabet eller ejerforeningen skal selv afholde alle udgifter forbundet med etablering og vedligehold af den nedgravede affaldsløsning. 
  • Boligselskabet eller ejerforeningen skal ansøge kommunen om tilladelse til at etablere en nedgravet affaldsløsning.

Der er en forventet sagsbehandlingstid på 2-3 uger på ansøgninger om nedgravede affaldsløsninger.

Der kan løbende ske ændringer i kommunens regler for sortering af affald, som kan få indflydelse på den samlede affaldsløsning. Boligselskabet eller ejerforeningen vil i disse tilfælde have ansvaret for at foretage de nødvendige ændringer i deres nedgravede affaldsløsninger, herunder afholde eventuelle udgifter.  

Kontakt

Affald og Genbrug
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Affald og Genbrug
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 36 21

Senest opdateret

16.09.2019