You are here

Nedgravede affaldsløsninger

Roskilde Kommune tilbyder tømning af nedgravede beholdere til fraktionerne restaffald, madaffald, glas, metal og papir/karton.

Etablering af nedgravede affaldsløsninger skal ske på egen grund og i henhold til det enhver tid gældende affaldsregulativ for husholdningsaffald i Roskilde Kommune.

Ejerforeninger og boligselskaber, der ønsker at etablere nedgravede affaldsbeholdere, skal være opmærksomme på, at der kan ske ændringer i Roskilde Kommunes regler for sortering af affald, som senere kan få indflydelse på den samlede affaldsløsning.

Boligselskaber og ejerforeninger er selv ansvarlige for indkøb, etablering, vintervedligeholdelse og almindelig vedligeholdelse herunder slidtage og vask. Roskilde Kommune er således udelukkende ansvarlig for tømning af beholderne.

Alle udgifter til etablering, herunder nedgravning og indkøb af beholderne, afholdes af boligselskabet eller ejerforeningen.

Læs mere her i Retningslinjer og krav for etablering af nedgravede affaldsløsninger i Roskilde Kommune, hvor du kan finde svar på mange spørgsmål.

Inden etablering, bedes du udfylde dette skema. Vi har en forventet  sagsbehandlingstid på 2-3 uger og vil kontakte dig med eventuelle spørgsmål.

Gebyrerne for at få tømt nedgravede beholdere fremgår af denne prisliste.

Kontakt

Affald og Genbrug
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Affald og Genbrug
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 36 21

Senest opdateret

21.11.2018