You are here

Kuber og nedgravede affaldsløsninger

  • Nedgravet løsning med tre rum.

    Her er et eksempel på, hvordan en nedgravet affaldsløsning kan se ud.

Boligforeninger, ejerforeninger og andre interesserede har mulighed for at købe og installere kuber eller nedgravede affaldsløsninger. Her finder du krav, priser og regler.

Kommunen skal altid godkende den løsning, I vælger, inden løsningen etableres. 

I er altid velkommen til at kontakte Affald og Genbrug på affaldoggenbrug@roskilde.dk for at få råd og vejledning.

Krav til etablering af kuber eller nedgravede affaldsløsninger

Roskilde Kommune stiller følgende krav til boligselskaber og ejerforeninger for at kunne få tilladelse til at etablere en kube eller nedgravet affaldsløsning: 

  • Kuben eller de nedgravede affaldsbeholdere skal kunne placeres på egen grund
  • Affaldsløsningen skal opfylde Roskilde Kommunes regulativ for husholdningsaffald.
  • Boligselskabet eller ejerforeningen er selv ansvarlige for indkøb, etablering og vedligeholdelse af kuben og den nedgravede affaldsløsning.
  • Boligselskabet eller ejerforeningen skal selv afholde alle udgifter forbundet med etablering og vedligehold af kuben og den nedgravede affaldsløsning. 
  • Boligselskabet eller ejerforeningen skal ansøge kommunen om tilladelse til at etablere kuber eller en nedgravet affaldsløsning.

Der er en forventet sagsbehandlingstid på 2-3 uger på ansøgninger om kuber og nedgravede affaldsløsninger.

Der kan løbende ske ændringer i kommunens regler for sortering af affald, som kan få indflydelse på den samlede affaldsløsning. Boligselskabet eller ejerforeningen har altid ansvaret for, at deres kuber eller nedgravede affaldsløsninger lever op til de aktuelle krav og retningslinjer og afholde eventuelle udgifter. 

I dokumentet "Retningslinjer for kuber og nedgravede affaldsløsninger i Roskilde Kommune finder du de gældende krav, regler og retningslinjer.

Hvad koster det at få hentet affald fra en kube eller nedgravet affaldsløsning?

Prisen for at få hentet affaldet afhænger bl.a. af volumen på kuben og den nedgravede løsning, hvor ofte den skal tømmes og hvilken type affald, der skal hentes. Priserne finder du i  

Du er mere end velkommen til at kontakte affaldoggenbrug@roskilde.dk og få oplyst, hvad du betaler for din løsning.

Kontakt

Affald og Genbrug
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

28.10.2020