You are here

Økonomisk hjælp i særlige tilfælde

Er der sket ændringer i dit liv, som ikke har været til at forudse, kan du søge om økonomisk hjælp til helt nødvendige udgifter, som du ikke på nogen anden måde kan betale.

Ydelsen vil altid foretage en økonomisk behovsvurdering og vurdere udgiftens nødvendighed.

Du skal altid søge om hjælp inden du påtager dig udgiften. Kommunen kan normalt ikke bevilge hjælp til udgifter, som du har påtaget dig inden du søgte hjælpen.

Du kan søge om økonomisk støtte, hvis du er ledig med lav indkomst og har brug for hjælp til at betale enkeltudgifter eller høje boligudgifter. Er du gift, skal du være opmærksom på, at din ægtefælles formue også tæller med i vurderingen af din økonomiske situation.

Søg om enkeltydelser

For at få hjælp fra kommunen til at betale enkeltudgifter gælder det, at:

 • Der skal være tale om en engangsudgift.
 • Der skal være sket ændringer i dine forhold, som ikke har været til at forudse.
 • Det skal være en rimeligt begrundet enkeltudgift.
 • Hvis du selv skal betale, vil det gøre det svært for dig og din familie at klare sig økonomisk fremover.

Eksempler på enkeltudgifter kan være støtte til flyttehjælp, depositum, dækning af udgifter til tandbehandling eller medicin. Hvis der er tale om en behandling, skal den være nødvendig for dit helbred, og hvis du kan blive behandlet i det offentlige, skal du i stedet blive det. Ansøg om økonomisk støtte nederst på siden eller læs mere om enkeltydelser på Borger.dk.

Hjælp til depositum/flyttehjælp skal du søge om i den kommune, hvor boligen ligger. Du kan derfor kun søge om depositum/flyttehjælp i Roskilde Kommune, hvis boligen ligger i Roskilde Kommune.

Tilskud til tandbehandling

Hvis du modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse eller andre ydelser på samme niveau, og ville være berettiget til kontanthjælp, uddannelseshjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, hvis du ikke modtog den anden ydelse, kan du søge om at få dækket dine udgifter til tandbehandling. For at være sikker på, at du opfylder betingelserne, skal du søge inden behandlingen. Du kan ikke få tilskud til kosmetiske behandlinger eller behandlinger hos tandlæger uden overenskomst. Tilskuddet gives, efter at eventuelle tilskud fra sygeforsikring Danmark er fratrukket.

Det er din alder og indtægt, der afgør, hvor stort et tilskud du kan få fra Roskilde Kommune. Det gælder for alle, at der er en egenbetaling på 600 kr. årligt (2018):

For dig under 25 år gælder det, at:

 • Tilskuddet fra kommunen dækker 100 % af udgifterne udover din egenbetaling.

For dig, der er mellem 25 år 29 år og modtager uddannelseshjælp, men ikke aktivitetstillæg el. barselstillæg eller modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, men ikke dansktillæg gælder det, at:

 • Tilskuddet fra kommunen dækker 100 % af udgifterne udover din egenbetaling.

For dig, der er fyldt 25 år og ikke opfylder kravene for de andre grupper

 • Tilskuddet fra kommunen dækker 65 % af udgifterne udover din egenbetaling.

Hvis prisen på din behandling overstiger 10.000 kr., skal du søge om tilskud, inden du starter behandlingen. Hvis prisen på behandlingen er på under 10.000 kr., skal du i stedet sende regningen til kommunen, efter behandlingen er afsluttet, og så sørger vi for, at du får dit tilskud. Send regningen fra behandlingen sammen med oplysninger om, hvorvidt du er medlem af sygeforsikring Danmark og eventuelt hvilken gruppe til adressen:

Ydelsen
Rådhusbuen 3,
4000 Roskilde

Støtte til høje boligudgifter

Du kan søge om særlig støtte til høje boligudgifter, hvis du er ledig på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og har været ude for det, der i lovgivningen hedder en social begivenhed. En social begivenhed kan f.eks. være arbejdsløshed, sygdom, skilsmisse eller lignende, der gør, at du står i en økonomisk svær situation, fordi du har høje boligudgifter eller mange børn at forsørge.

Den særlige støtte (§34 tillæg) til høje boligudgifter er ikke det samme som boligstøtte (boligsikring).

Læs mere om, hvem der kan søge om særlig støtte til høje boligudgifter i Spørgsmål & svar nedenfor eller på Borger.dk. Ansøg om støtten gennem linket herunder.

Spørgsmål og svar

 • Hvordan søger jeg om enkeltydelser?

  Vil du søge tilskud til at få dækket en enkeltudgift, skal du udfylde ansøgningsskemaet nederst på siden. Roskilde Kommune skal se dokumentation for dine indtægter og udgifter og for den udgift, du søger om tilskud til.

 • Kan jeg søge om tilskud til at dække en enkeltudgift, jeg allerede påtaget mig?

  Kommunen kan som hovedregel ikke give støtte til udgifter, du allerede selv har betalt, inden du søger om økonomisk hjælp. Det er derfor vigtigt, at du venter på kommunens svar, inden du gør mere.

  Hvis ikke du opfylder kravene for at søge om tilskud til enkeltudgifter, er der forskellige former for familieydelser, du kan søge i stedet.

 • Hvornår kan jeg forvente svar på min ansøgning?

  Du kan normalt forvente at få svar inden for fire uger. Vi behandler din ansøgning hurtigst muligt, men der kan være forlængede svartider i særligt travle perioder.

  OBS: Frem til 1. maj 2021 må der forventes en sagsbehandlingstid på op til 8 uger, før du får svar på din ansøgning.

   

 • Hvem kan få særlig støtte til høje boligudgifter?

  Den særlige støtte er for dig, der har oplevet ændringer i din økonomiske situation, som gør det svært for dig at betale dine boligudgifter og ikke kan flytte i en billigere bolig.

  Du kan ikke få særlig støtte til høje boligudgifter hvis du:

  • Er fyldt 60 år og modtager kontanthjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse fordi du ikke opfylder betingelserne for at få social pension.
  • Modtager førtids- eller folkepension eller efterløn, SU eller anden forsørgelse, hvor du ikke skal stå til rådighed for arbejdsmarkedet.
  • Er gift og din partner har valgt ikke at udnytte sine uddannelses- og arbejdsmuligheder.

  Modtager du ressourceforløbsydelse, kan du kun få særlig støtte, hvis du opfylder betingelserne for at få uddannelses- eller kontanthjælp.

 • Hvor meget kan jeg få i særlig støtte til høje boligudgifter?

  Hvis du bliver godkendt, beregner kommunen, hvor stor en del af dine boligudgifter, de forventer, at du selv kan betale. Dit tilskud vil udgøre det beløb, der mangler, for at betale de samlede udgifter.

  Modtager du kontant- eller uddannelseshjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, er der et loft over, hvor meget du samlet kan modtage i forsørgelsesydelse og boligstøtte. Overstiger dine samlede ydelser, hvad du maksimalt kan få, vil din særlige støtte og boligstøtte fra Udbetaling Danmark blive reduceret.

 • Kan jeg få særlig støtte til høje boligudgifter, hvis jeg bor i en andels- eller ejerbolig?

  Du kan godt modtage den særlige støtte, hvis du bor i en andels- eller ejerbolig, men du skal betale den del af støtten tilbage, som dækker dine afdrag på lån.

  I ansøgningsskemaet kan du fravælge at modtage den del af den særlige støtte, som skal betales tilbage.

Den Digitale Hotline logo grafik

Brug for hjælp? Ring til Den Digitale Hotline

Har du brug for hjælp til selvbetjening eller har du generelle spørgsmål?

Kontakt

Ydelsen
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 3 1 30 0 0

Senest opdateret

21.12.2020