You are here

Danskundervisning

Er du udenlandsk statsborger, fyldt 18 år og er flyttet til Roskilde, så kan du i de fleste tilfælde få danskuddannelse via kommunen.

Hvordan får du danskuddannelse?

Er du kommet til Roskilde Kommune som flygtning, familiesammenført fra lande uden for EU/EØS og Schweiz eller er selvforsørgende under et integrationsprogram, vil du automatisk blive tilbudt danskuddannelse som en del af dit integrationsforløb.

Er du kommet til Roskilde Kommune som:

 • arbejdstager
 • studerende
 • medfølgende ægtefælle
 • grænsependler fra et EU/EØS land
 • au pair

skal du kontakte Integration, Roskilde Kommune for at blive tilmeldt til danskuddannelse. Du kan også vælge at kontakte et sprogcenter. Det er CLAVIS Sprog og Kompetence der udbyder danskuddannelse i Roskilde Kommune som kan kontaktes på tlf: 41 73 81 00  og e-mail: kontakt@clavis.org. Du kan flere informationer om CLAVIS Sprog og Kompetence ved at besøge deres hjemmeside www.clavis.org

Hvilke krav er der til deltagelse på danskuddannelse?

For at deltage i danskuddannelsen, skal du:

 • være fyldt 18 år
 • bo i Danmark
 • have et cpr-nummer.

Når du har valgt det sprogcenter, du ønsker at modtage undervisning hos, skal du selv kontakte Integration, Roskilde Kommune eller sprogcenteret for at blive indskrevet.

Det er ikke påkrævet at have noget kendskab til det danske sprog inden uddannelsen påbegyndes.

Henvisning til danskuddannelse

Hvis du er selvforsørgende kursist (udenlandsk arbejdstager, studerende m.v.) og for første gang henvises til danskuddannelse fra januar 2018, kan du få undervisning i op til 3,5 år inden for en 5-årig periode.

Er du flyttet direkte til Roskilde fra udlandet så har du modtaget et henvisningsbrev fra kommunen, som igangsætter din uddannelsesperiode - uanset om du benytter tilbuddet eller ej. Når du har modtaget dit henvisningsbrev, har du 30 dage til at rette henvendelse til et sprogcenter eller til kommune.

Du har frit valg af sprogcentre og du kan finde listen over sprogcentre i hele Danmark ved at besøge hjemmesiden http://www.nyidanmark.dk/.

Hvad koster det at få Danskuddannelse?

Hvis du er arbejdstager eller studerende, vil du blive opkrævet et depositum på 1.250 kr. samt en deltagerbetaling på 2.000 kr. pr. modul.

Deltager- og depositumbetalingen gælder ikke for au pair-personer og udlændinge omfattet af et integrationsprogram.

Klippekortsordning

Udenlandske arbejdstagere og studerende får tildelt et klippekort med op til seks klip – et klip pr. modul.

Danskuddannelsen består af seks moduler, uanset niveau, og du har derfor som udgangspunkt ét klip per modul til at gennemføre uddannelsen. Kursister, der ved uddannelsesstart placeres på et højere modul end modul 1, vil kun få det antal klip, som svarer til de resterende moduler på danskuddannelsen.

Hvert klip er tidsnormeret med en uddannelsesret op til 3½ år svarende til maksimalt 42 måneder. Klippekortet har en samlet gyldighedsperiode på 5 år.

Spørgsmål og svar

 • Hvilket niveau foregår undervisningen på?

  Uddannelsen på sprogcentrene tilbydes på tre forskellige niveauer, hvor hver uddannelse består af seks moduler. Du vil blive placeret på det niveau og modul, som passer til det antal års skolegang du har og til lige præcis dine kvalifikationer. De tre uddannelser og underliggende moduler varierer i længde. 

 • Hvornår kan jeg få danskuddannelse?

  Der er undervisning både om dagen, om aftenen og i weekenden. Nogle sprogcentre tilbyder desuden online undervisning. Du kan også få undervisning på din arbejdsplads eller studiested, hvis din arbejdsplads eller uddannelsesinstitution har en aftale om dette.

 • Hvad hvis jeg bliver alvorligt syg?

  Hvis du bliver forhindret i at deltage i danskuddannelse på grund af sygdom i en langvarig periode, skal du straks søge om forlængelse af perioden med danskuddannelse.

  Hvis du ikke søger, har du ikke ret til forlængelse. Du skal søge forlængelsen og dokumentere sygdomsforløbet hos Integration.

 • Hvad hvis jeg ønsker at holde pause i min uddannelse?

  Klippekortet giver dig mulighed for at holde pauser i dit undervisningsforløb. F.eks. i forbindelse med intensive arbejdsperioder, udlandsophold, sygdom eller barsel. Pauserne kan også holdes, efter du har bestået en modultest, og inden du går i gang med et nyt modul.

  Du skal dog gøre sprogcenteret opmærksom på, hvis du ønsker at holde pause - ellers vil du automatisk bruge et nyt klip, når et nyt modul går i gang.

 • Tilbagebetaling af depositum

  Ønsker du at få tilbagebetalt dit depositum, skal du anmode om det hos den sprogskole du har været tilmeldt.

  Depositum kan tilbagebetales, når:

  • du har bestået modultesten for det modul, du har været henvist til,
  • du har bestået den afsluttende prøve for danskuddannelse,
  • du ønsker at ophøre med danskuddannelse, eller
  • du ikke længere er berettiget til danskuddannelse.

  Udbetalingen af dit depositum kan tage op til 30 dage, efter din anmodning er modtaget.

Kontakt

Integration
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

29.05.2019