You are here

Fleksjob og fleksydelse

Kan du som medarbejder på grund af sygdom eller handicap ikke varetage et arbejde på normale vilkår, har du mulighed for at blive visiteret til et fleksjob.

Hvad er fleksjob?

Et fleksjob er et almindeligt arbejde i en privat eller offentlig virksomhed på nedsat tid og/eller med særlige skånehensyn. Fleksjob er for dig, der på grund af sygdom eller handicap ikke kan klare et fuldtidsjob på normale vilkår. Jobbet er tilpasset det, som du kan klare og kan være ganske få timer om ugen. Når du er i fleksjob består din løn af lønnen fra arbejdsgiveren og et tilskud fra kommunen. Fleksjob kan oprettes inden for alle arbejdsområder, funktioner og stillingstyper, og hos både private og offentlige arbejdsgivere.

Der findes særlige regler for fleksjob til selvstændige, som du kan læse mere om i Spørgsmål og svar længere nede på siden.

Det er jobcentret, der afgør, om du kan blive godkendt til et fleksjob. Men først skal sagen behandles i et rehabiliteringsteam.

Fleksjob er midlertidigt og bevilges i en periode på fem år. Når de op til fem år er gået, skal kommunen igen vurdere din arbejdsevne og ret til fleksjob. Er du over 40 år, kan du blive godkendt permanent til fleksjob, efter at den første midlertidige periode på fem år er gået. Det kan være, hvis kommunen vurderer, at din arbejdsevne ikke kan udvikles til at klare et arbejde på normale vilkår.

Er du ledig fleksjobber, kan du modtage ledighedsydelse - læs mere i Spørgsmål og svar længere nede på siden.

Leder du efter et fleksjob? Følg med her, hvor Roskilde Kommune løbende opdaterer listen over ledige fleksjob.

Vil du vide mere? Kontakt en fleksjobkonsulent i Jobservice vedr. ansættelse i fleksjob (løn og øvrige vilkår).

Mail: jobcenter@roskilde.dk eller tlf. 46 31 30 00.

Hvad er fleksydelse?

Fleksydelse er for dig, der er godkendt til fleksjob, og som gerne vil have en ordning, der minder om efterløn, inden du går på folkepension. Når du bliver godkendt til fleksjob, bliver du automatisk tilmeldt fleksydelsesordningen, hvor du betaler fleksydelsesbidrag.

Du kan få fleksydelse i mellem tre og fem år før det tidspunkt, hvor du ville få folkepension. Perioden, hvor du kan få fleksydelse, er kortere, jo senere du er født. Det er Udbetaling Danmark, der står for at udbetale fleksydelse.

For at få fleksydelse skal du opfylde følgende betingelser:

 • Du har nået fleksydelsesalderen, som er den alder, du tidligst kan få fleksydelse fra. I dag er den 60 år, men den bliver gradvist sat op til 64 år fra 2017 til 2023.
 • Du er godkendt til et fleksjob og har været det i mere end tre måneder.
 • Du betaler fleksydelsesbidrag.
 • Du har som hovedregel betalt fleksydelsesbidrag i 30 år. Dine betalinger er senest startet på din 30 års fødselsdag. Hvis du er født før den 1. januar 1978 er der dog andre regler for, om du kan få fleksydelse.
 • Du bor i Danmark, Færøerne, Grønland, i et andet EU-/EØS-land eller i Schweiz.
 • Du har indberettet værdien af dine pensioner til kommunen.

Læs mere om fleksydelse og fleksydelsesbidrag på borger.dk

Har du spørgsmål om udbetaling af din fleksydelse? Kontakt udbetaling Danmark.
 

Spørgsmål og svar

 • Kan jeg blive godkendt til fleksjob?

  For at blive godkendt til et fleksjob, skal du opfylde nogle betingelser:

  • Din arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat.
  • Alle andre muligheder for at du kan få en almindelig ansættelse er undersøgt.
  • Du er under folkepensionsalderen.

  Læs mere om betingelserne på:

  Borger.dk

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

 • Kan jeg få et fleksjob på den arbejdsplads, jeg har haft indtil nu?

  Ja, du kan godt blive ansat i et fleksjob på den arbejdsplads, hvor du arbejder eller har arbejdet indtil nu. Det kræver blot, at du har været ansat stillingen under de sociale kapitler eller på særlige vilkår i mindst 12 måneder. Det krav gælder ikke, hvis du f.eks. har været udsat for en akut opstået arbejdsskade eller sygdom, og det derfor er åbenlyst formålsløst.

  Din arbejdsgiver skal oprette din stilling som et fleksjob, og I skal indgå en skriftlig aftale om, hvilke opgaver du kan klare, og hvilke hensyn der skal tages til dig. Din arbejdsgiver skal også dokumentere, at der er gjort et reelt forsøg på at få dig i et vedvarende ustøttet job efter de sociale kapitler eller på særlige vilkår.

  Hør mere om muligheden for et fastholdelsesfleksjob ved at kontakte:

  Job og Fastholdelse

  E-mail: jobfastpo@roskilde.dk

  Tlf: 46 31 30 00

 • Kan jeg få et fleksjob som selvstændig?

  Som selvstændig erhvervsdrivende kan du få støtte fra kommunen i form af økonomisk tilskud til din virksomhed, hvis din arbejdsevne er væsentligt og varigt nedsat, og det begrænser dit arbejde i din virksomhed. For at få støtte, skal du opfylde nogle betingelser:

  • Din virksomhed er din hovedbeskæftigelse.
  • Du har inden de seneste to år arbejdet på din virksomhed i et antal timer, der svarer til mindst 30 timer om ugen i 12 måneder.

  Størrelsen på tilskuddet afhænger af, hvor stort et overskud din virksomhed har før renter.

 • Skal arbejdsgiveren oprette mit fleksjob som en ny stilling?

  Når en arbejdsgiver opretter en stilling som et fleksjob, er der ikke krav om merbeskæftigelse på arbejdspladsen. Det vil sige, at arbejdspladsen ikke nødvendigvis skal udvide antallet af stillinger for at ansætte dig, men godt kan omlægge en af deres stillinger til et fleksjob.

 • Hvordan er løn og ansættelsesforhold i et fleksjob?

  Din arbejdsgiver betaler din løn for de timer, du arbejder i fleksjob. Det er jobcentret, der vurderer, hvor mange timer, du kan arbejde. Kommunen giver dig et tilskud, som skal dække resten af din løn.

  Du kan læse mere om din løn og dine ansættelsesforhold som fleksjobber på Borger.dk

 • Hvad hvis jeg bliver ledig?

  Hvis du ledig og godkendt til fleksjob kan du få ledighedsydelse. Det kan enten være, hvis du er blevet godkendt til fleksjob men ikke har fundet et job endnu, eller hvis du er blevet ledig efter at have været i fleksjob. Du har også ret til at holde ferie med ledighedsydelse, hvis ikke du har optjent nogen form for feriegodtgørelse. Du kan søge om ledighedsydelse ved ferie på Borger.dk

  Når du modtager ledighedsydelse, skal du selv aktivt søge job. Den højeste sats for ledighedsydelse svarer til 89 % af den højeste dagpengesats.

  Du kan læse mere om ledighedsydelse på Borger.dk

 • Får fleksjobreformen betydning for mig, hvis jeg blev ansat før januar 2013?

  Fleksjobreformen, der trådte i kraft 1. januar 2013, får ikke betydning for dig, som er ansat i fleksjob før 1. januar 2013, og som beholder dit nuværende fleksjob. Den får betydning, hvis du skifter til et andet fleksjob.

 • Hvor kan jeg klage?

  Hvis du ikke er enig i kommunens afgørelse, kan du klage til kommunen inden for fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Kommunen genvurderer afgørelsen inden for fire uger efter, at de har modtaget din klage.

  Hvis kommunen fastholder afgørelsen, sender de din klage videre til Ankestyrelse, som tager stilling til den.

 • Hvordan kan jeg ansøge om fleksydelse?

  Tre måneder inden du når fleksydelsesalderen, vil du få tilsendt et ansøgningsskema og en vejledning til, hvordan du kan søge om fleksydelse. Din skriftlige ansøgning skal gives til Udbetaling Danmark i god tid.  Du kan tidligst få fleksydelse fra d. 1. i måneden, efter du opfylder betingelserne, og Udbetaling Danmark har modtaget din skriftlige ansøgning.

 • Hvad hvis jeg ikke kan få fleksydelse?

  Hvis ikke du opfylder betingelserne for at få fleksydelse, kan du i særlige tilfælde blive tilmeldt fortrydelsesordningen, som giver en lavere fleksydelse.

  Læs mere om fortrydelsesordningen på Borger.dk

Kontakt

Job og Kompetencer
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 3 1 30 0 0
Jobcenter Roskilde
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

26.03.2020