You are here

Fleksydelse

Fleksydelse gives til personer der er visiteret til fleksjob og som ønsker en efterlønslignende ordning, inden de går på folkepension

Du kan få fleksydelse i op til fem år før det tidspunkt hvor du ville få folkepension. Fra 1. juli 2018 bliver perioden kortere.

En række betingelser skal være opfyldt. Du:

  • Har nået fleksydelsesalderen, som i dag er 60 år. Alderen bliver gradvist forhøjet til 64 år fra 2017 til 2023.
  • Er vurderet egnet til et fleksjob og har været det i mere end tre måneder.
  • Betaler fleksydelsesbidrag.
  • Skal som hovedregel have betalt fleksydelsesbidrag i 30 år og senest have startet betalingerne på din 30 års fødselsdag. Du kan opnå ret til fleksydelse efter nogle mildere krav, hvis du er født før 1. januar 1978.
  • Bor i Danmark, Færøerne, Grønland, i et andet EU-/EØS-land eller i Schweiz.
  • Har indberettet værdien af dine pensioner til kommunen.

Hvis du ikke kan blive tilmeldt fleksydelsesordningen efter de almindelige regler, kan du i visse tilfælde melde dig til gennem fortrydelsesordningen. Læs mere om fleksjob og fleksydelse på Borger.dk og  læs her om hvordan du indbetaler til fleksydelsesordningen.

Henvend dig hos kommunen med en skriftlig ansøgning i god tid, inden du vil gå på fleksydelse. Kommunen beregner din ydelse. Du kan tidligst få fleksydelse fra d. 1. i måneden efter du opfylder betingelserne og kommunen har modtaget din skriftlige ansøgning.

Har du spørgsmål om udbetalingen af din fleksydelse?

Det er Udbetaling Danmark, der udbetaler fleksydelse. Kontakt Udbetaling Danmark

Kontakt

Voksenservice
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

20.06.2018