You are here

Kontanthjælpsloft og timeregel

Når du afspiller videoen, accepterer du, at Youtube sætter en trackingcookie, som kan bruges til fx markedsføring. Hvis du ønsker at undgå dette, bør du ikke afspille videoen.

Er du på kontanthjælp, uddannelseshjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, kan du miste en del af din støtte på grund af kontanthjælpsloft og timeregel.

Hvis du modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, er der nu en grænse for, hvor meget du kan få i ydelse. De nye regler betyder, at du risikerer at miste en del af din støtte hvis du ikke arbejder. Det er din boligstøtte og din særlige støtte (§ 34), der bliver berørt.

Ved at arbejde relativt få timer om ugen, kan du begrænse virkningen af kontanthjælpsloftet. Reglerne er lavet sådan, at jo mere du arbejder, desto mere kan du beholde af den boligstøtte eller særlig støtte, som du ellers ville miste. Du kan få råd om jobsøgning af professionelle virksomhedskonsulenter i Jobcentret

Med få timers arbejde om ugen lever du samtidig op til timereglen – også kaldet ”det skærpede rådighedskrav”. Kravet er, at du skal arbejde 225 timer om året.

​Du kan altid kontakte din sagsbehandler i jobcenteret, Ungeguiden eller integrationsafsnittet, som kan hjælpe dig videre, hvis du har brug for rådgivning om job eller uddannelse.

 

Kontakt Udbetaling Danmark med spørgsmål om din nye ydelse

Det er Udbetaling Danmark, der træffer afgørelsen om, hvor meget du evt. skal sættes ned i særlig støtte og/eller boligstøtte. Hvis du har spørgsmål til beregningen af din nye ydelse, skal du kontakte Udbetaling Danmark på tlf. 70 12 20 60.

Se eksempler på, hvad loft og timeregel betyder, hvis du er:

Gode råd og mere info

 • Få hjælp af en jobkonsulent

  Hver torsdag mellem kl. 8.30 -10 kan du møde en af vores virksomhedskonsulenter i Jobbutikken på Rådhusbuen 3 i Roskilde.

  Konsulenten står klar til at svare på spørgsmål og sparre med dig om jobmuligheder.
  • Hvilke jobs kan du søge med de kvalifikationer, du har?
  • Få idéer til ufaglærte jobs eller småjobs, som ikke er på fuld tid.
  • Bliv udfordret på, hvilken type jobs du kan søge?

  Du skal tage dit CV med, så I kan tale ud fra det.
   

 • Hvad kan du selv gøre?

  Jobcentret har kendskab til nogle af de lokale jobmuligheder. Men det er vigtigt, du selv er aktiv i jobsøgningen.

  • Opdater dit CV på jobnet.dk med al din erfaring og alle dine kompetencer.
  • Brug din familie, venner og bekendte i jagten på job.
  • Brug dit netværk på de sociale medier.
  • Søg også tidsbegrænsede job - det kan føre til noget mere fast.
  • Søg uopfordret. Mange job bliver ikke annonceret, og det viser motivation, at du selv henvender dig.

  Overvej, om du skal tage en uddannelse. Download appen Ungeguiden og find den uddannelse, der passer til dig.

 • Gældsrådgivning & sparetips

  Har du gæld og brug for hjælp, kan du kontakte Forbrugerrådet Tænk Gældsrådgivning. De kan hjælpe dig med at lægge et nyt budget, hvor du får prioriteret betaling af de vigtigste udgifter først. De kan også hjælpe med kontakt til dine kreditorer. Gældsrådgivningen er gratis, uvildig og anonym.

  En anden mulighed er hjemmesiden: Råd til penge, som er en service til forbrugere om privatøkonomi. Her kan du få uvildig og gratis hjælp af professionelle. Du kan få en række tips, råd og ideer til at spare penge og få mere luft i budgettet.

  Hvis du er ledig, har du mulighed for at få gratis, økonomisk rådgivning af kommunens egen gældsrådgiver. Læs mere her!

 • Info om kontanthjælpsloft

  Fra 1. oktober 2016 vil der være et loft over, hvor meget man kan modtage i kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og boligstøtte. Loftet bliver fastsat ud fra, hvilken ydelse man modtager, hvor mange børn man har og om man er gift eller samlevende.

  Hvordan virker loftet?

  Hvis man modtager boligstøtte fra Udbetaling Danmark (boligsikring) og/eller særlig boligstøtte efter Aktivloven (§ 34) vil den samlede boligstøtte blive nedsat hvis forsørgelsesydelse + boligstøtte tilsammen er højere end loftet. Forsørgelsesydelsen bliver ikke nedsat.

  Hvis man får arbejde, vil man kunne få sin boligstøtte helt eller delvist igen.

  Hvis man får arbejde, modregnes lønnen i forsørgelsesydelsen og dermed bliver forsørgelsesydelsen lavere. Det giver plads til mere i udbetalt boligstøtte under loftet.
  Hvis den samlede boligstøtte f.eks. er på 2000 kr. men der kun udbetales 900 kr. på grund af loftet, vil man kunne få de 1100 kr. man har mistet, ved at få en arbejdsindtægt på ca. 1100 kr. (løn efter arbejdsmarkedsbidrag). Dermed får man i alt netto 1100 kr. mere i samlet indtægt.

  Husk, at man altid vil kunne beholde 25,74 kr. brutto for hver time man arbejder, uden modregning i forsørgelsesydelsen.

 • Er der undtagelser fra kontanthjælpsloftet?

  Personer, der af kommunen er visiteret til en særlig bolig pga. af handicap og personer, der bor sammen med en person der er visiteret til en særlig bolig pga. handicap, kan være undtaget fra loftet. Undtagelsen gælder i de situationer, hvor personen er berettiget til mere i boligsikring end det normalt maksimale støttebeløb, som følge af, at der er tale om en særlig bolig.

  Se skema med oversigt over undtagelser fra kontanthjælpsloftet - fordelt på enkeltparagraffer i Aktivloven og Boligstøtteloven

 • 225 timersreglen er sat på pause pga Coronakrisen

  Siden 2016 har der været et skærpet rådighedskrav. Det skærpede rådighedskrav (også kaldet timereglen) betyder, at man skal have haft ordinært arbejde i 225 timer indenfor de seneste 12 måneder, for at modtage fuld kontanthjælp, uddannelseshjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.

  Har man ikke haft det krævede antal timer, vil ydelsen blive nedsat.

  På grund af coronakrisen er 225-timersreglen suspenderet. Hvis du inden coronakrisen har fået besked om, at du skulle optjene 225 timers arbejde inden en dato, som ligger i perioden 9. marts til 8. juli, vil din ydelse hverken blive nedsat eller bortfalde, selvom du ikke når at optjene timerne. Du får yderligere tid til at optjene dem, da datoen for, at din ydelse bliver nedsat eller bortfalder, bliver skubbet med 4 måneder fra den dag, din ydelse stod til at blive nedsat eller bortfalde.
  Hvis din ydelse blev nedsat eller bortfaldt før d. 8. marts, sker der ingen ændringer.

 • Mere info om timereglen

  Hvornår indtræder det skærpede rådighedskrav?

  Når du har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse i sammenlagt 1 år indenfor de seneste 3 år, vil du blive omfattet af det skærpede rådighedskrav.

  Hvis du er gift og både du og din ægtefælle har modtaget kontanthjælp, uddannelseshjælp eller selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse i sammenlagt 1 år indenfor de seneste 3 år, vil I begge blive omfattet af det skærpede rådighedskrav.

  Perioden på 1 år kan forlænges, så din ydelse nedsættes på et senere tidspunkt. Perioden kan forlænges med:

  1) Perioder, hvor du ikke har kunnet arbejde på grund af dokumenteret sygdom.
  2) Perioder, hvor du har haft ret til fravær ved graviditet, barsel eller adoption.
  3) Perioder, hvor du har modtaget støtte efter lov om social service til pasning af handicappet barn eller døende nærtstående eller efter lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel til pasning af alvorligt sygt barn.
  4) Perioder, hvor du har aftjent værnepligt.
  5) Perioder, hvor din arbejdsevne af Jobcentret har været vurderet så begrænset, at du ikke har kunnet opnå beskæftigelse på det ordinære arbejdsmarked.
  6) Perioder, hvor du har været under ordinær uddannelse eller anden uddannelse eller opkvalificering til uddannelse, hvor der ikke stilles krav om udnyttelse af arbejdsmulighederne, eller hvor du har modtaget en anden offentlig forsørgelsesydelse, der ikke er betinget af, at du udnytter dine arbejdsmuligheder.

  Ydelsescenter vil sende dig et varslingsbrev 3 måneder før din ydelse eventuelt nedsættes. Brevet vil indeholde oplysning om, hvor mange timers arbejde du har haft, så du ved hvor mange timer du mangler at optjene for at undgå, at din ydelse bliver sat ned.

  Hvis du er syg eller af anden årsag ikke kan arbejde i sammenlagt 113 timer indenfor 6 måneder, kan Jobcentret fritage dig for arbejdskravet for en periode.

  Hvor meget nedsættes min ydelse, når jeg ikke er gift og ikke har haft de 113 timers arbejde indenfor de seneste 6 måneder?

  • Hvis du modtager en ydelse der svarer til voksensatsen, vil din ydelse blive nedsat med kr. 1000,- brutto.
  • Hvis du modtager en ydelse der er mindre end voksensatsen, vil din ydelse blive nedsat med kr. 500,- brutto.
  • Hvis du modtager uddannelseshjælp på SU-niveau, vil din ydelse ikke blive nedsat.
  • Hvis du modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, vil din ydelse ikke blive nedsat.

  Hvor meget nedsættes min ydelse, når jeg er gift og ikke har haft de 113 timers arbejde indenfor de seneste 6 måneder?

  • Hvis du er forsørger, vil din og din ægtefælles samlede ydelse blive nedsat, så I tilsammen højst vil kunne få kr. 14.575,- brutto.
  • Hvis du ikke er forsørger, vil din og din ægtefælles samlede ydelse blive nedsat, så I tilsammen højst vil kunne få 10.968,- brutto.

  Hvis jeres samlede ydelse bliver nedsat, vil I begge miste retten til at modtage særlig boligstøtte efter aktivlovens § 34. Samtidig vil både du og din ægtefælle blive omfattet af andre lofter.

  Hvis din ægtefælle modtager en ydelse der ikke er betinget af rådighed, (f.eks. efterløn, pension, SU) vil din ydelse blive nedsat med kr. 1000,-brutto, hvis
  • Du er fyldt 30 og modtager kontanthjælp.
  • Du er under 30 år, forsørger, modtager uddannelseshjælp + evt. tillæg, på niveau med voksensatsen (14.575 brutto).
  • Du er under 30 år, ikke er forsørger, modtager kontanthjælp + evt. tillæg på niveau med voksensatsen (10.968 brutto).

  Hvis din ægtefælle modtager en ydelse der ikke er betinget af rådighed, (f.eks. efterløn, pension, SU) vil din ydelse blive nedsat med kr. 500,-brutto, hvis
  • Du er under 30 år, forsørger, modtager uddannelseshjælp + evt. tillæg, på et lavere niveau end voksensatsen (14.575 brutto) men et højere niveau end SU.
  • Du er under 30 år, ikke er forsørger, modtager kontanthjælp + evt. tillæg på et lavere niveau end voksensatsen (10.968 brutto) men et højere niveau end SU.

  Hvis din ægtefælle modtager en ydelse der ikke er betinget af rådighed, (f.eks. efterløn, pension, SU) og du modtager en uddannelseshjælp på SU-niveau, vil din ydelse ikke blive nedsat.

  Kan jeg undtages fra det skærpede rådighedskrav?

  Du er ikke omfattet af det skærpede rådighedskrav, hvis:
  • Du ikke er gift og modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse.
  • Du er forsørger, modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og endnu ikke har ret til fuld børne- og ungeydelse.
  • Du er gift, modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og din ægtefælle modtager en ydelse der ikke er betinget af rådighed.
  • Du er gift, modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse og din ægtefælle modtager ressourceforløbsydelse.
  • Du er i gang med forrevalidering.
  • Jobcentret har vurderet, at du ikke vil kunne arbejde 225 timer indenfor et år.
  • Jobcentret, i samarbejde med dig, er påbegyndt udfyldelse af den forberedende del af rehabiliteringsplanen.

Pjecer fra borger.dk

Kontakt

Ydelsen
Rådhusbuen 3
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 3 1 30 0 0

Senest opdateret

01.12.2020