You are here

Ledige med Drive

Er du ledig og har du lyst til at udvide dit netværk, så kan tilbuddet på INSP! være noget for dig.

Ledige med drive mødes på frivillig basis, uafhængigt af systemet, alle hverdage mellem kl. 10-12. Fredag kl. 9.00 er der fælles morgenmad. Hver tirsdag kl. 9.30 er der særlig intro for nye. Man kommer kun, når man har lyst, og der er ingen registrering.

Har du lyst til at være med, så kom ned på INSP! på det gamle skoleslagteri lige ved stationen (Køgevej 4-6).

Lidt mere info om netværket:

  • Det blander ledige med forskellig baggrund, både alder, uddannelse, erfaring mv.
  • Det henvender sig både til modtagere af kontanthjælp og forsikrede ledige, både nyledige og langtidsledige, samt dem der slet ikke er inde i systemet
  • Dets aktiviteter udvikles og drives af ledige selv ud fra aktuelle behov
  • Det handler både om trivsel mellem jobs og hjælp til selvhjælp med CV, ansøgninger,besøg på virksomheder, kontakt til vikar- og rekrutteringsbureauer mv.
  • En professionel facilitator står for koordinering og planlægning og som kan tilbyde individuel sparring efter behov
  • Civilsamfundet er afsender, ikke systemet – og der er hurtig adgang til mange relationer, som kan give jobåbninger

Se filmen om Ledige med Drive - WHY? (film på Youtube).

Du kan få ugens program for netværket ved at registrere dig.

Borgerinitiativet "Ledige med Drive" har eksisteret siden 2012 og holder til på INSP!

Roskilde Kommune betaler til netværket for at være med til at sikre, at denne mulighed kan fortsætte.

Senest opdateret

12.11.2018