You are here

Økonomisk rådgivning

Har du stor gæld eller svært ved at overskue det med pengene, så er der forskellige muligheder for økonomisk rådgivning.

Du kan få økonomisk rådgivning hos:

Gode apps & links

Spørgsmål om økonomi og gæld

 • Kan man stoppe betalingen på sin gæld?

  JA - men du må ikke bare stoppe med at betale. Du skal orientere kreditorerne først og sende dem et budget, så de kan se din økonomiske situation. Desuden skal betalingspausen ske - med henblik på at finde en betalingsløsning, når økonomien tillader det.

  Hovedreglen er, at før der betales af på gæld, skal der altid først være penge til mad, børn og husleje samt nødvendige udgifter som f.eks. el og indboforsikring. I retsplejeloven taler man om, at der skal være penge til opretholdelse af et beskedent hjem (Jf. det såkaldte "trangsbeneficium" i retsplejelovens §509 stk. 1).

 • Bliver man så fredet af kreditorerne?

  NEJ - langt de fleste kreditorer vil fortsætte det, der kaldes inkassoprocessen d.v.s. at man som skyldner fortsat vil modtage skriftlige telefoniske henvendelser med henblik på at starte en ny aftale om betaling af gælden.

  Derimod kan man som oftest undgå at skulle i fogedretten, når man har sendt dokumentation for sin økonomiske status og dermed manglende mulighed for at betale af på gælden.

 • Hvor lang tid kan man vente med at betale af på gælden?

  For mange skyldnere kan det vare flere år, før de kan genoptage betalingen på gælden, fordi det ofte afhænger af, at indkomsten ændrer sig til en lønindkomst.

 • Bliver gælden til sidst forældet så man slipper for at betale tilbage?

  JA og NEJ - kreditorerne holder skarpt øje med at gælden netop ikke når at blive forældet.

  Afbrydelse af forældelsen sker oftest ved at kreditor sender en såkaldt skyldnererklæring til underskrift eller indkalder dig til et møde i fogedretten. 

 • Kan de tage penge fra min konto?

  NEJ - private kreditorer kan ikke tage penge fra din konto og foretage såkaldt "lønindehold", ligesom det offentlige kan.

  I fogedretten vil private kreditorer heller ikke kunne tage udlæg i de penge, du har stående på din bankkonto, når du kan bevise, at pengene skal bruges til mad, husleje osv.

 • Forskudsopgørelsen kan redde din økonomi

  Til jul er noget af det vigtigste du kan gøre (ud over at spise julemad og åbne gaver) at tjekke din forskudsopgørelse.

  Tallene i opgørelsen baserer sig nemlig på gamle tal, og hvis du i mellemtiden er blevet arbejdsløs, så har vi balladen. F.eks. baserer forskudsopgørelsen for 2019 sig på tal fra 2017.

 • Jeg har ingen sagsbehandler - hvordan får jeg hjælp?

  Borgere i Roskilde kommune kan henvende sig i den åbne rådgivning GRO, der er et gratis, kommunalt tilbud til byens borgere. Læs mere om GRO.

  Du kan også får gratis rådgivning hos Forbrugerrådet Tænk, der har rådgivningscentre flere steder i landet. Adresser og åbningstider ses på Tænk’s hjemmeside.

  Læs mere på TÆNKS's hjemmeside om gæld.

Senest opdateret

01.12.2020