You are here

Beboerklagenævn

Beboerklagenævnet modtager klager for boliger i almennyttigt byggeri.

Vær opmærksom på, at hvis det drejer sig om privat udlejning, skal sagen i stedet sendes til huslejenævnet.

Nævnet kan afgøre tvister - uenigheder - mellem lejer og boligselskaberne om bl.a.:

 • Indflytningsmangler
 • Fraflytninger
 • Tilbagebetaling af depositum eller beboerindskud
 • Fremleje
 • Bytte
 • Husorden
 • Manglende vedligeholdelse
 • Færdiggørelse af arbejder
 • Varme- og vandregnskaber
 • Á conto varme og vand
 • Regler om varslinger
 • Fællesantenner
 • Ventelister
 • Lejers ret til at foretage installationer og forbedre det lejede
 • Lovligheden af beslutninger taget af beboerdemokratiet

Spørgsmål og svar

 • Hvordan starter jeg en sag?

  Hvis du vil indbringe en sag for beboerklagenævnet, skal du gøre det skriftligt til adressen
  Roskilde Kommune, Beboerklagenævn, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, eller på e-mail naevn@roskilde.dk

  Der skal som regel være opstået uenighed mellem parterne.

  Du skal beskrive, hvilke forhold, du klager over. Beboerklagenævnet skal altid have en kopi af hele lejekontrakten, samt relevante bilag.

  Såfremt der findes fotodokumentation kan der indsendes et begrænset antal, med dato og beskrivelse.

  Nævnets sagsbehandlingssystem kan ikke håndtere zip-filer og heller ikke tilgå dokumenter mv., der ligger i dropbox, On Drive og lignende. Af sikkerhedsmæssige årsager åbnes USB-stick ikke.

  Du skal betale et gebyr i 2020 på 147 kr. for at få behandlet en sag. Beløbet returneres ikke.
  Beløbet skal indbetales således:

  • Roskilde Kommune, Nordea med reg. nr. 2232 og konto nr.: 688 61 81 335. Husk at skrive navnet på den adresse, det drejer sig om, og indbetalers navn som meddelelse til modtageren.
 • Hvad koster det at oprette en sag?

  Du skal betale et gebyr i 2020 på 147 kr. for at få behandlet en sag. Beløbet returneres ikke.
  Beløbet skal indbetales således:

  • Roskilde Kommune, Nordea med reg. nr. 2232 og konto nr.: 688 61 81 335. Husk at skrive navnet på den adresse, det drejer sig om, og indbetalers navn som meddelelse til modtageren.
 • Hvad kan jeg gøre, hvis jeg ikke er tilfreds med afgørelsen?

  Du kan inden for 4 uger fra modtagelse af afgørelsen anke Beboerklagenævnets afgørelse til boligretten.

  Nævnet kan ikke yde bistand hertil. Omkostningerne ved en anke afholdes af parterne selv.

  Retten i Roskilde
  Ved Ringen 1
  4000 Roskilde
  Tlf. 99 68 76 00

 • Hvor kan jeg modtage råd og vejledning?

  Beboerklagenævnet træffer ikke afgørelser om lejens størrelse. Nævnet kan heller ikke rådgive. Har du brug for råd og vejledning så må du kontakte de respektive lejer og udlejer foreninger.

   

 • Hvordan er beboerklagenævnet sammensat?

  Roskilde og Lejre Kommuner har fælles beboerklagenævn. Beboerklagenævnet har 3 medlemmer og suppleanter til disse. Medlemmerne er:

  • Cand. jur. Jens Axel Pedersen, formand
  • Henrik Stougaard, der repræsenterer lejerforeningerne
  • Birthe Houlind, der repræsenterer de almene boligorganisationer

  I særlige tilfælde deltager en sagkyndig i sociale forhold.

  Nævnet har en juridisk sekretær, der forbereder sagerne til møderne, som afholdes 5-7 gange om året eller oftere efter behov. Sagsbehandlingstiden afhænger af sagernes karakter. Hvis det er nødvendigt, besigtiger nævnet lejemål. Nævnet kan også indkalde parterne til at afgive forklaring for nævnet.

Kontakt

Beboerklagenævnet, fælles for Roskilde og Lejre
Rådhuset Postboks 100, Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Social Job og Sundhed
Tlf 46 31 31 13

Senest opdateret

19.05.2020