You are here

Bedre mobildækning

Hvad kan du gøre, hvis din mobildækning er dårlig, hvor du bor eller færdes?

Dårlig mobildækning kan have flere årsager, men normalt skyldes det, at mobilsignalet er for svagt, fx fordi du befinder dig langt fra mobilmasten eller fordi der er for mange forhindringer mellem dig og mobilmasten. Det kan for eksempel være bakket terræn eller bygninger, der er i vejen.

Oplever du problemer med mobildækningen indendørs, kan årsagen være velisolerede bygninger og vinduer med energiruder, som dæmper mobilsignalet. De fleste moderne telefoner kan foretage opkald via WIFI, det vil sige din egen trådløse internetforbindelse i hjemmet. Det kan være en løsning for dig med en dårlig mobildækning indendørs.

3 trin til at forbedre din mobildækning

 • 1. Undersøg de forskellige teleselskabers dækning

  Undersøg de forskellige teleselskabers dækning der hvor du bor eller færdes

  Selskabernes net er forskellige, og dækningen varierer alt efter, hvor master og antenner er placeret. På www.tjekditnet.dk kan du skrive din adresse ind og se, hvilke selskaber og udbydere, der er i dit område.
   

 • 2. Spørg ind til andres erfaringer

  Spørg ind til andres erfaringer og vær opmærksom på, at mobiltelefoner er forskellige.

  Det er en god ide at spørge indtil den oplevede dækning hos dine naboer eller dine venner og familier, som kommer på besøg. Det kan give et fingerpeg om hvilke selskaber eller mobiltelefoner, der dækker bedre end andre i dit område.

 • 3. Kontakt os

  Vi vil gerne høre fra dig, hvis du vil vide mere eller oplever udfordringer med din mobildækning.

  Vi arbejder for at forbedre mobildækningen i hele kommunen. Derfor er vi i løbende kontakt og samarbejde med teleselskaberne om at opstille master eller opsætte antenner i de områder, hvor mobildækningen er udfordret eller på sigt kan blive udfordret grundet øget aktivitet.

  Skriv til mobilogbredbaand@roskilde.dk

Nul huller

I 2016 gennemførte Roskilde Kommune målinger af mobildækningen. Derudover modtog kommunen mere end 300 indrapporteringer om dårlig mobildækning som en del af kampagnen ”Nul huller” i 2016. Samlet set giver de et billede af, at der er udfordringer i særlige geografiske områder i Roskilde Kommune.

Kontakt

Anna Højeng
Afdeling IT-service
Administration Kommunaldirektøren
Tlf 30 84 10 23

Senest opdateret

13.11.2018