You are here

Byggearkiv

Her har du adgang til alle byggesager, herunder verserende byggesager, i Roskilde kommune.

Byggesagerne indeholder de tegninger, kloakplaner og dokumenter, der er anvendt i forbindelse med byggesagsbehandlingen gennem årerne.

Vi gør opmærksom på, at arkivet ikke er 100 % fuldstændigt. Der kan fx mangle tegninger over ældre ejendomme samt ejendomme beliggende i landområderne.

Der er visse byggesager, der er fortrolige eller adressebeskyttede, som du ikke kan få adgang til.

Nedenfor kan du læse om Kommunernes byggesagsarkiv - hvorfor og hvordan

Ejendomsoplysninger - køb en ejendomsdatarapport

 • Hvad hvis jeg har brug for ejendomsoplysninger ved køb/salg af fast ejendom?

  På hjemmesiden Boligejer.dk, kan du mod betaling rekvirerer en ejendomsdatarapport for en ejendom. En ejendomsdatarapport koster 325 kr.

  Ejendomsrapporten indeholder godt 40 ejendomsoplysninger fra forskellige offentlige myndigheder. Hvilke oplysninger der findes i rapporten, kan du se på siden om Ejendomsdata.

  Hvis du ikke finder svar på dit spørgsmål, kan du kontakte supporten for ejendomsdatarapporten via email support@ejendomsdatarapport.dk. Du kan også ringe hverdage mellem kl. 10.00-14.00 på tlf. 41 71 78 70.

 • Byggesagsarkiv - hvorfor og hvordan

  Roskilde kommune er underlagt love og regler, som f.eks. lovgivning om arkivering, persondata, aktindsigt mv. I bestræbelse på, at give borgerne nemmest mulig adgang til oplysninger om, hvordan byggesager forvaltes, er byggesager lagt offentligt og digitalt på kommunes hjemmeside, og det er værd at bemærke at:
  • Arkivet indeholder alene oplysninger, der skal være tilgængelige i en eller anden form.
  • Arkivet indeholder ikke følsomme personoplysninger.

  Roskilde kommune arbejder efter statens fællesoffentlige digitaliseringsstrategi, der skal sikre en sagsbehandling der er hurtig, åben, brugervenlig og sikker, og bl.a. derfor tilbyder vi, såvel borgere som erhvervsliv, nem og åben adgang til arkivalierne.

  Roskilde kommune opfylder sine forpligtigelser i forhold til arkivering og bevaring og har sikret sig, at der ikke i arkivalierne fremkommer fortrolige og/eller følsomme personoplysninger, ligesom der ikke fremkommer oplysninger på ejendomme der har navne- og adressebeskyttelse.

  Arkivpligt
  I henhold til arkivloven med tilhørende bekendtgørelser skal alt, hvad en kommune modtager af breve, forespørgsler, ansøgninger m.v., som skal besvares eller sagsbehandles, som udgangspunkt gemmes og opbevares. Det gælder uanset hvem brevet måtte være stilet til. Der er i henhold til loven ikke krav til hvordan kommunerne opbevarer sine byggesager. I dag har stort set alle kommuner dog deres byggesager i elektronisk form.

  Alle henvendelse bliver således registreret i vores it-systemer. Heri indgår også telefonsamtaler når disse vurderes, at indeholde oplysninger af væsentlighed for sagens afgørelse, og der derfor er taget notat af samtalen. Samtaler uden sådant indhold vil ikke blive noteret, og derfor heller ikke ligge i byggesagen.

  Offentlighedsloven
  I henhold til offentlighedsloven har alle borgere adgang til aktindsigt i kommunens byggesagsarkiv. Som nævnt har kommunen lagt dette ud med direkte offentlig adgang for bl.a., at lette borgernes adgang til aktindsigt i kommunens digitale byggesagsarkiv. Det samme har i øvrigt stort set alle andre kommuner med digitale arkivalier.

  Persondataloven
  De oplysninger der indgår i behandlingen af sagen, er alene medtaget som nødvendige af hensyn til udførelsen af vores opgave som myndighed jf. lovens § 6 litra 6. Skulle der fremkomme oplysninger af følsom personlig karakter, jf. lovens §§ 7 og 8, som ikke uden videre må oplyses, vil disse ikke være synlige i arkivet. Sager og dokumenter kan dog udleveres/åbnes op ved anmodning om aktindsigt, idet følsomme personlige oplysninger vil blive fjernet.

  Navne- og adressebeskyttelse
  Arkivet modtager også oplysninger om navne- og adressebeskyttelse, og hele sagen bliver låst for offentligheden når der er pålagt beskyttelse. Sager og dokumenter kan dog udleveres/åbnes op ved anmodning om aktindsigt, idet oplysninger der kan røbe identitet vil blive fjernet.

Senest opdateret

18.02.2019