You are here

Få bedre mobil- og bredbåndsdækning i dit område

Hvis du oplever langsomt internet eller dårlig mobildækning, kan vi rådgive dig.

Roskilde Kommune har fokus på, at lokale virksomheder og borgere har adgang til hurtigt internet og god mobildækning.

Selvom det ikke er en kommunal opgave at varetage mobil- og bredbåndsdækning, så investerer vi løbende ressourcer og økonomiske midler i indsatser, der kan forbedre mobil- og bredbåndsdækning i dit område.

Bedre bredbånd

Hvis du oplever problemer med at loade sider eller streame videoer på din computer, kan det være fordi din bredbåndsforbindelse ikke er tilstrækkelig.

Læs mere om, hvad du kan gøre for at få bedre bredbånd.

Bedre mobildækning

Oplever du udfald, når du taler i din mobiltelefon, eller har du svært ved fx at hente apps, tjekke rejseplanen eller vejret? Så kan det skyldes flere ting.

Læs mere om, hvad du kan gøre for at få bedre mobildækning 

Kontakt os

Vi hører meget gerne fra dig, hvis du ønsker hjælp og vejledning til, hvilke muligheder du og dit lokalområde har for at opnå bedre mobil- og bredbåndsløsninger.

Vi kan være behjælpelige med at formidle de forskellige muligheder samt at følge op på kontakten til mobil- og bredbåndsudbyderne. Du kan kontakte kommunens mobil- og bredbåndskoordinator på mobilogbredbaand@roskilde.dk.

Fokus på hurtigt internet og god mobildækning

Roskilde Kommune har fokus på, at lokale virksomheder og borgere har adgang til hurtigt internet og god mobildækning.

Selvom det ikke er en kommunal opgave at varetage mobil- og bredbåndsdækning, så investerer vi løbende ressourcer og økonomiske midler i indsatser, der kan forbedre den lokale mobil- og bredbåndsdækning.

Roskilde Kommune kan ikke selv være leverandør af internet, men vi kan gøre det attraktivt for teleudbyderne at etablere sig i kommunen. Derfor har byrådet besluttet at tilslutte sig Regions Sjællands retningslinjer for digital infrastruktur. Det er ensbetydende med:

  • En rimelig leje af kommunale arealer og områder til operatører, som anvender arealerne til opsætning af master og sendeudstyr
  • En gravepolitik, hvor der er fokus på at nedbringe omkostningerne forbundet med at etablere mobil- og bredbåndsdækning

Læs Region Sjællands retningslinjer for digital infrastruktur

Senest opdateret

11.02.2019