You are here

Frikommunevedtægt - almene boligorganisationer

Roskilde Byråd har den 26. september 2018 besluttet at igangsætte forsøg med funktionel tilgængelighed jf. lov om frikommunenetværk.

Almene boligorganisationer kan, med henblik på at bygge små boliger, der er billigere end normalt, få lov til at fravige bygningsreglementets krav om adgangsforhold, bygningers indretning og elevatorer.

Under betingelse af, at der er udarbejdet en tilgængelighedsstrategi, hvorved det dokumenteres, at det overordnede formål med bygningsreglementets krav om adgangsforhold, bygningers indretning og elevatorer er opfyldt, inden der kan meddeles byggetilladelse.

Senest opdateret

02.10.2018