You are here

Grunde til salg

Der er både storparceller og parcelhusgrunde til salg i Roskilde Kommune.

Parcelhusgrunde

Roskilde Kommune udbyder med jævne mellemrum parcelhusgrunde til salg. Grundene sælges ved offentligt udbud til de, der byder højest.

Henvendelse vedrørende grundene kan ske til Marina Henriksen, Byrådssekretariatet, Jura på telefon 46 31 80 18 eller marinah@roskilde.dk.

Storparceller

Der er plads til nye boliger i flere forskellige områder i Roskilde Kommune.

Spørgsmål om storparceller i Trekroner og Musicon kan rettes til Byrådssekretariatet, byr.sekr@roskilde.dk

Læs om kommende udbud i denne præsentationsbrochure - Investér i fremtidens Alle Tiders Roskilde

Erhvervsarealer

Roskilde kommune har erhvervsgrunde til salg i flere områder af kommunen.

En samlet oversigt over grunde til salg til industri- og håndværksvirksomheder kan findes på Industrigrunde til salg

En samlet oversigt over grunde til salg til kontorbyggeri kan findes på kontorgrunde til salg 

Aktuelle udbud

 • UDBUD - 1 parcelhusgrund på Stenkær, Kristiansminde

  Roskilde Kommune udbyder 1 parcelhusgrund til salg på Stenkær 2 i Kristiansminde

  Kristiansminde ligger ca. 3 km. vest for Roskilde centrum, og er et af Roskildes mest attraktive områder tæt på by, skov og vand.

  Parcelhusgrunden, der udbydes til salg, ligger i et etableret område ved Margrethekær/Stenkær og Kristiansminde Plejecenter.

  Grunden sættes til salg uden fast pris, men med minimumspris på 2.550.000 kr. og inkl. moms og tilslutningsbetalinger, dog ikke investerings- og stikledningsbetaling til eventuel fjernvarme.
  Grundstørrelsen er på 736 m2.

  Ønsket overtagelsesdagen skal angives på tilbudsblanketten.

  Der er ikke fastsat tidsfrist for afgivelse af købstilbud. 

  Tilbudsblanket skal sendes til Roskilde Kommune, Byrådssekretariatet-Jura, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde i en lukket kuvert mrk. ”Margrethekær/Stenkær – Bud på parcelhusgrund”.

  OBS, idet Rådhuset pt. er lukket, bedes der givet besked på marinah@roskilde.dk, såfremt der afleveres eller sendes en fysisk kuvert med tilbud til Rådhuset. 
  Købstilbud kan også fremsendes pr. mail indscannet med underskrift til marinah@roskilde.dk.

  Roskilde Kommune kan frit vælge mellem alle tilbud og kan forkaste alle tilbud.

   * Oversigt over minimumspriser

  * Tilbudsblanket (skal benyttes ved afgivelse af købstilbud)

  Tilbud afgives på grundlag af denne:

  Købsaftale med følgende bilag:

  1. Matrikelkort med måleblad
   Matr.nr. 14di – Stenkær 2
   Måleblad
  2. Særlige forhold vedrørende de enkelte parcelhusgrunde i udstykningen
  3. Lokalplan 392
  4. Servituterklæring af 8. oktober 2020
  5. Dokument om forbud mod videresalg lyst 7. januar 2019
  6. Dokument om jordforurening (membram) lyst 17. maj 2018
  7. Dokument om vandforsyning lyst 27. august 1976
  8. Dokument om kollektiv varmeforsyning lyst 30. november 2007
  9. Dokument om spildevandsledning lyst 3. september 2020
  10. Dokument om drænledning (regnvandssystem) lyst 6. februar 2020
  11. Ejendommens blad i tingbogen
   Matr.nr. 14di – Stenkær 2
  12. Stikledningskort af 9. september 2019 fra Niras
   Matr.nr. 14di – Stenkær 2
  13. Grundejerforeningsvedtægter
  14. Grundejerforeningsregnskaber, fælles og parcel
  15. Lægmandsrapport af 21. marts 2019 fra Niras
  16. Geoteknisk undersøgelse af 15. marts 2019, revideret 16. september og 11. oktober 2019 fra Niras
  17. Udtalelse vedrørende fortidsminder fra Roskilde Museum af 4. maj 2017
  18. Kort over ledninger og byggefelter af 22. oktober 2019
  19. Oplysning om fortrydelsesret
  20. Udbudshæfte

   Henvendelse vedrørende grundene kan ske til Marina Henriksen, Byrådssekretariatet, på tlf. 4631 8018 eller marinah@roskilde.dk.

  Tilbudsblanket skal sendes til Roskilde Kommune, Byrådssekretariatet-Jura, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde i en lukket kuvert mrk. ”Margrethekær/Stenkær – Bud på parcelhusgrund”.
  Der er ikke fastsat tidsfrist for afgivelse af købstilbud.

 • UDBUD - Parcel I.5 og I.7 af matr.nr. 4d Viby By, Syv, Damgårdsvej 1, Viby Sj. - Budfrist 22. december 2020 kl. 12.00.

  Roskilde Kommune udbyder to storparceller I.5 og I.7 i det nye byudviklingsområde Skousbo i Viby til salg

   Roskilde Kommune udbyder to storparceller I.5 og I.7 del af matr.nr. 4d Viby By, Syv, beliggende Damgårdsvej 1, 4130 Viby Sjælland, til salg.  

   Storparcellerne, som udbydes samlet,  ligger tæt på offentlig transport, butikker, skole og foreningsliv.

  Storparcellerne er ubebyggede og må anvendes til boliger opført som både etagebyggeri og tæt-lav byggeri, f.eks. i form af rækkehuse.
  Se nærmere i udbudsmaterialet.

  Storparcellerne udgør et samlet grundareal på ca. 10.670 m2 og udbydes med en maksimal byggeret på 7.665 m2.

  Tilbud skal være sælger i hænde senest den 22. december 2020, kl. 12.00.

  Udbudsvilkår kan ses her.

  Komplet bilagsmateriale kan rekvireres ved henvendelse til Marina Henriksen på marinah@roskilde.dk.

  Kontakt:

  Stine Elken
  Roskilde Kommune
  Byrådssekretariatet
  Email: stinee@roskilde.dk
  Tlf.: 40 17 63 26

  Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb og være uden forbehold.
  Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem alle de indkomne tilbud og eventuelt forkaste dem alle.

 • UDBUD - 2 storparceller - Toppen 139 og Hegnet 1, 4000 Roskilde - Trekroner - Budfrist 15. september 2020 kl. 12.00.

  Roskilde Kommune udbyder to attraktive og velbeliggende grunde i Trekroner til salg

  Roskilde Kommune udbyder matr.nr. 123mu og 123ov St. Hede, Roskilde Jorder, beliggende Toppen 139 og Hegnet 1, 4000 Roskilde, til salg.  

  Grundene er beliggende i den attraktive og naturskønne bydel Trekroner, som ligger i forlængelse af Roskilde By.  
  Begge grunde er ubebyggede og må anvendes til boligformål. Se nærmere i udbudsmaterialet.  

  Toppen 139 har et grundareal på 5.561 m2 og udbydes med en maksimal byggeret på 1.946 m2.  

  Hegnet 1 har et grundareal på 6.978 m2 og udbydes med en maksimal byggeret på 3.489 m2.  

  Tilbud samt skitseprojekt skal være sælger i hænde senest den 15. september 2020 kl. 12.00.

  Udbudsvilkår for matr.nr. 123mu St. Hede – Toppen 139 – kan ses her.

  Udbudsvilkår for matr.nr. 123ov St. Hede – Hegnet 1 – kan ses her.

  Komplet bilagsmateriale på begge udbud kan rekvireres ved henvendelse til Marina Henriksen på marinah@roskilde.dk.

  Kontakt:
  Chefkonsulent Laleh Husmand
  Roskilde Kommune
  Byrådssekretariatet
  Email: lalehh@roskilde.dk
  Tlf.: 24 79 40 41

  Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb og være uden forbehold.
  Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem alle de indkomne tilbud og eventuelt forkaste dem alle.

 • UDBUD - storparcel i Ågerup - Gundsølillevej 2, 4000 Roskilde - Budfrist 1. oktober 2020 kl. 12.00

  Roskilde Kommune udbyder en velbeliggende storparcel i Ågerup til salg

  Roskilde Kommune udbyder matr.nr. 9y Ågerup By, Ågerup, beliggende Gundsølillevej 2, 4000 Roskilde, til salg.  

  Storparcellen ligger tæt på offentlig transport, butikscenter og bibliotek. 
  Storparcellen er ubebygget og må anvendes til boligformål i form af dobbelthuse og/eller rækkehuse i et plan samt tilhørende fælleshus.
  Se nærmere i udbudsmaterialet.  

  Grundarealet udgør 7.545 m2 og udbydes med en maksimal byggeret på 1.900 m2. 

  Tilbud samt skitseprojekt skal være sælger i hænde senest den 1. oktober 2020, kl. 12.

  Udbudsvilkår kan ses her.

  Komplet bilagsmateriale kan rekvireres ved henvendelse til Marina Henriksen på marinah@roskilde.dk.

  Kontakt:

  Chefkonsulent Laleh Husmand
  Roskilde Kommune
  Byrådssekretariatet
  Email: lalehh@roskilde.dk
  Tlf.: 24 79 40 41

  Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb og være uden forbehold.
  Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem alle de indkomne tilbud og eventuelt forkaste dem alle.

 • UDBUD - Gråbrødre Skole, Grønnegade 17, 4000 Roskilde - Budfrist 8. oktober 2020 kl. 12.00

  Roskilde Kommune udbyder Gråbrødre Skole til boligformål samt et byggefelt til opførelse af boligbyggeri i hjertet af Roskilde By til salg

  Roskilde Kommune udbyder matr.nr. 150c og en del af matr.nr. 147a Roskilde Bygrunde, beliggende Grønnegade 17, 4000 Roskilde, til salg.  

  Udbuddet omfatter en velbevaret og charmerende skolebygning, som har et etageareal på 3.428 m2, med henblik på omdannelse til etageboligbyggeri
  samt et byggefelt til opførelse af maks. 1.090 m2 etageareal til boligformål i form af etagebyggeri eller tæt-lavt byggeri.  

  Grundarealet udgør ca. 5.097 m2, heraf 348 m2 vej.  

  Tilbud samt skitseprojekt skal være sælger i hænde senest den 8. oktober 2020, kl. 12.

  Udbudsvilkår kan ses her.

  Komplet bilagsmateriale kan rekvireres ved henvendelse til Marina Henriksen på marinah@roskilde.dk.

  Kontakt:

  Chefkonsulent Laleh Husmand
  Roskilde Kommune
  Byrådssekretariatet
  Email: lalehh@roskilde.dk
  Tlf.: 24 79 40 41

  Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb og være uden forbehold.
  Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem alle de indkomne tilbud og eventuelt forkaste dem alle.

  Spørgsmål/Svar

  - Etageplaner i 1:200 – Etageplanerne i 1:200 kan ikke vises i sin fulde udstrækning på A3 format. Er det muligt at vedlægge planer i 1:200 på et større format bagerst i A3-præsentationsmappen, som kan udfoldes?

  Svar: Jo det kan godt lade sig gøre.

   - Kælder, skolebygning – Er det tilladt at etablere lejligheder i kælderetagen i skolebygningen, hvis disse er sammenhængende med stueetagen (duplex), (se vedhæftet skitse)?

  Der kan ikke forventes dispensation til at hele kælderen indgår som boligareal.  Det er muligt, at der partielt vil kunne opnås dispensation fra Bygningsreglementet til at dele af kælderen - langs den facade, hvor der i dag er gravet fri kan indgå i en overliggende bolig. Vi forventer at der kan opnås dispensation, hvis der eksempelvis indrettes trappe og et spisekøkken i kælderniveauet mod lysgården og med de øvrige beboelses- og soverum  placeret i lejlighedens overliggende stueetage. Den øvrige del af kælder vil i så fald ikke kunne indgå som en del af i lejligheden - men i stedet udlægges til fælles kælderrum. Altså efter principperne skitseret på figuren nedenfor.

   

   - Kviste, skolebygning – Udfra lokalplan 692 §7, stk. 12, samt facadetegninger bilag 6, er det muligt at etablere kviste på skolebygninges vest- og nordfacade. Er det også tilladt at etablere kviste i den midterste del på vestfacadens hævede gesims (som ikke er bygget)?

  Svar: Ja

   - Vinduesåbninger, skolebygning – Lokalplan 692 anviser jf. §7, stk. 19, at der ikke må etableres altaner på skolebygningen. Er det tilladt, jf. §7, stk. 11, at tilføje franske altaner ved eksisterende vindueshuller?

  Svar: Som udgangspunkt må der ikke etableres altaner (ej heller franske) på facaden. Det er ikke muligt på nuværende tidspunkt, at tage stilling til om der ved et evt. ønske om etablering af franske altaner, kan dispenseres fra lokalplanens bestemmelser. Det vil afhænge af et konkret projekt og om det vurderes, om dette vil være i strid med lokalplanens formål.

   - Hovedindgang, skolebygning samt ny bygning – Lokalplan 692 anviser jf. §6, stk. 8 samt bilag 5 hhv. 5 hovedindgange i skolebygningen og 3 hovedindgange i den nye bygning. Er det muligt at tilføje flere indgange, og justere/tilpasse deres faktiske placering udfra boligernes indretning?

   Svar: Det er sandsynligt, at der vil kunne dispenseres fra lokalplanens bestemmelser om hovedindgange for delområde 2, men ikke for delområde 3.

   - Byggefelt A – Er det rigtigt forstået, at tilbuddet ikke skal indeholde forslag til udforming af ny bygning på byggefelt A?

  Svar: Ja

  Spørgsmål:
  Er det tilladt at etablere frontispicer/gavlkviste på den nye bebyggelse, eller skal gesimsen være ubrudt?
  Svar:
  Der er ikke nogen bestemmelser, som forhindrer det, men lokalplanerne skal overholdes, se bl. a. lokalplan 622 §§ 5 og 6 samt lokalplan 692 §7.

  Spørgsmål:
  I udbudsmaterialet s.5 pkt. 2.2 angives det at matr.147a er under udstykning.

  På bilag 1 er der markeret en rød streg der adskiller ”delnr. 3” på 431 m2.
  Skal det forstås sådan, at det er denne del stykkes fra, og derved ikke indgår i handlen?
  Svar:
  Ja, det er korrekt forstået.
  Spørgsmål:
  Hvis ja, vil det være muligt for tilbudsgiver at lade den indgå i handlen/tilbuddet ifm. tilbudsafgivningen den 8.10, således at den er omfattet af hans bud?
  Svar:
  Nej, det er ikke muligt på nuværende tidspunkt. Den del vil blive udbudt på et senere tidspunkt.
  Spørgsmål:
  Køber ønsker at anvende den til (grøn) overfladeparkering. Vil dette være muligt?
  Svar:
  Den del er udlagt til boliger iht. lokalplanen, men en køber vil kunne fortsætte den nuværende anvendelse.

 • UDBUD - Parcel I.8 af matr.nr. 4d Viby by, Syv, Syvmose Allé 1, Viby Sj. - Budfrist 20. maj 2020 kl. 12.00.

  Roskilde Kommune udbyder en attraktiv storparcel i naturskønt område til salg

   Roskilde Kommune udbyder parcel I.8 af matr.nr. 4d Viby By, beliggende Syvmose Allé 1, 4130 Viby Sjælland, til salg. 

  Storparcellen er beliggende i bydelen Skousbo, som er et af Roskilde Kommunes nye store byudviklingsområder, tæt ved Viby Station, Viby bymidte, butikker, skole, foreningsliv, iværksætterhus, kulturhus, institutioner, Klosterskoven og Ramsødal. Afstanden til Viby Station er ca. 350 meter med nem adgang til København (32 min.) og Roskilde (7 min.).    

  Storparcellen har et grundareal på ca. 7500 m2 og kan anvendes til boligformål i form af op til 30 tæt-lave boliger. Den samlede bebyggelsesprocent udgør maks. 40.

  Tilbud samt skitseprojekt skal være sælger i hænde senest 20. maj 2020, kl. 12.00.
  OBS!
  Grundet situationen og et aflåst Rådhus, kan tilbud KUN afleveres den 20. maj 2020 mellem kl. 8.30 og 12.00 på Roskilde Rådhus, Rådhusbuen 1, 4000 Roskilde, hovedindgang 1A eller sideindgangen.
  I skal ringe til Marina Henriksen, for at blive lukket ind. Hendes mobilnummer vil være opsat i dørene.

  Udbudsvilkår kan ses her.
  Komplet bilagsmateriale kan rekvireres ved henvendelse til Marina Henriksen på marinah@roskilde.dk.

  Kontakt:

  Chefkonsulent Laleh Husmand
  Byrådssekretariatet
  Email: lalehh@roskilde.dk    
  Tlf.: 4631 8015 

  Købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb og være uden forbehold.
  Kommunen forbeholder sig ret til frit at vælge mellem alle de indkomne tilbud og eventuelt at forkaste dem alle.

 • Storparceller i Trekroner: Generelle betingelser og oversigt

  På storparcellerne er der mulighed for at bygge et større antal tæt-lav eller etageboliger i områder med attraktive omgivelser. Flere af områderne er velegnede til at opføre boliger for bofællesskaber.

  Vores standardbetingelser ved salg af storparceller er:

  • Købesummen betales kontant på overtagelsesdagen.
  • Kommunen fraskriver sig ansvaret for jordbundsforholdene, det være sig forurening, bæreevne m.v. Det samme gælder støjforurening. Kommunen fraskriver sig endvidere ansvaret for købers eventuelle meromkostninger ved tilstedeværelse af fortidsminder m.v.
  • Køber forpligter sig til at anvende et beløb svarende til 4% af købesummen til integreret kunst.
  • Køber skal beskrive projektets bæredygtige initiativer
  • Der er forbud mod at videresælge grunden i ubebygget stand, og byggeri skal være påbegyndt opført i marken senest et år efter overtagelsesdagen. Der stilles en bankgaranti på 1 mio. kr. til sikkerhed herfor.
  • Der skal endvidere stilles en bankgaranti på 1 mio. kr. til sikkerhed for opfyldelse af forpligtelser, dels til udbedring af skader, der i byggeperioden er forvoldt på veje, anlæg, friarealer mv., dels til færdiggørelse af veje, anlæg, fællesarealer mv.

  Spørgsmål om storparceller i Trekroner kan rettes til Byrådssekretariatet, byr.sekr@roskilde.dk

Læs om realisering af større byggeprojekter

Er du bygherre og står foran realiseringen af et større byggeprojekt ? Så kan du her få et overblik over de forskellige tilladelser fra kommunen som der typisk er krav om. Endvidere kan du få et overblik over kommunens organisering omkring netop dit projekt.
Se siden Skal du realisere et større byggeprojekt?

Senest opdateret

18.12.2020