You are here

Hegn - hvem bestemmer?

Hegnet i skellet mellem to ejendomme er som oftest et fælles anliggende mellem de 2 naboer - og naboerne må som regel selv bestemme, hvordan hegnet skal se ud.

Der kan dog være bestemmelser i lokal- og byplaner eller tinglyste servitutter som skal overholdes.

Hvad skal jeg gøre ved uenighed?

Det er altid bedst at finde en mindelig løsning med sin nabo. Kan du og din nabo ikke umiddelbart blive enige om hegnet, kan I bruge reglerne i Hegnsloven.
Hvis det ikke er muligt at finde en mindelig løsning, kan du anmode om et hegnssyn efter hegnslovens bestemmelser. Hegnssynet vil indkalde parterne til et forhandlings- og besigtigelsesmøde. Under forhandlings- og besigtigelsesmødet vil Hegnssynet søge at få parterne til at enes om et forlig. Hvis forlig ikke er muligt, afsiger Hegnssynet en kendelse efter bestemmelserne i Hegnsloven.

Anmodning om hegnssyn kan kun rejses af grundejeren. Et hegnssyn koster 1.897,00 kr. Beløbet betales normalt af den part, som kendelsen går imod. Du har mulighed for at søge Landbrugsstyrelsen om dækning af udgifter i sager om hegn.

Inden du anmoder om et hegnssyn, bør du kontakte sekretæren for Hegnssynene i Roskilde Kommune på tlf.nr. 3084 1619.

Hegnssynets sekretariat har åbent for telefoniske henvendelser hver torsdag mellem kl. 10 og 14 på tlf.nr. 3084 1619.

Du er også velkommen til at lægge en besked på telefonsvareren, og sekretariatet vil så vende tilbage - eller du kan sende en mail til Hegnssyn@roskilde.dk

Træer

Træer på nabogrunden er kun omfattet af Hegnsloven såfremt:

  • træerne udgør et hegn,
  • beskadiger et hegn,
  • er til gene for færdslen eller
  • hvis de udgør en fare for sikkerheden.

Skader omfattet af Mark- og Vejfredslovens § 3

Vurdering af skader forårsaget af husdyr i forhold til Mark- og Vejfredslovens § 3 varetages i Roskilde Kommune af de to Hegnssyn. Skaden skal anmeldes til Hegnssynets inden 7 dage, og sendes til Sekretariatet for Hegnssyn i Roskilde Kommune.

Hegnssyn i Roskilde Kommune er:

Hegnssynsformand Syd:
Poul H. Jensen
Nyvej 36
4621 Gadstrup

Hegnssynsformand Nord:
Peder Pedersen
Møllekrogen 5, Vor Frue
4000 Roskilde

Grænsen imellem de to Hegnssyn er Københavnsvej - Kong Valdemars Vej.

Anmodning om Hegnssyn sendes til:

Sekretariatet for Hegnssyn i Roskilde Kommune
Teknik og Miljø
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde

Telefon: 3084 1619
Mail: Hegnssyn@roskilde.dk

Læs mere om hegnssyn

Det overordnede ansvar for hegnsloven er placeret i Miljø- og Fødevareministeriet | Landbrugsstyrelsen | Jordfordeling & Landbrugslov. Forvaltningen af loven foretages af de lokale hegnssyn i kommunerne.
 

Få overblik over reglerne i pjecen

Senest opdateret

01.12.2020