You are here

Hvad er tinglysning og deklarationer/servitutter?

En tinglysning er en registrering af de rettigheder, der knytter sig til en bestemt ejendom. En servitut er en bestemmelse, som begrænser ejerens ret til at råde over en ejendom.

Af tingbogen fremgår det bl.a.:

 • Hvem der ejer en ejendom
 • Om der er gæld i ejendommen, fx. et pantebrev, hvor ejendommen er stillet som sikkerhed
 • Om der er særlige begrænsninger (servitutter) for brugen af ejendommen

tinglysning.dk kan man se, om der er tinglyst servitutter på en ejendom og se eventuelle servitutters indhold.

Rettigheder og byrder over fast ejendom tinglyses, således at de til enhver tid er pålagt den aktuelle ejer af ejendommen.
Servitutter, der er tinglyst før 1927 findes på Landsarkivet.

Vejledning til at finde servitutter på tinglysning.dk

Link til tinglysningen (kræver NemID):

 • Indtast adresse - husnummer - postnummer og tryk på søg.
 • Når du har fundet servitutterne, skal du i dokumentet der kommer frem, bruge filnavnet (ligner denne kode: 18_?_???) og dato/løbenummer under de ønsket dokumenter.
 • Tag evt. en kopi af dokumentet til senere brug.

Derefter går du ind på dette link - tinglysning forespørgsel:
 
og indtaster filnavnet (ligner denne kode: 18_?_???)
 
I dette dokument skal du finde servitutterne med den rigtige dato og løbenummer. Vær opmærksom på, at der i dette dokumentet kan være mange servitutter, der ikke omhandler din ejendom eller er blevet aflyst.

Tag en kopi af servitutterne og send dem til Byggesag.
 
Spørgsmål kan rettes til Byggesag pr. mail til byggesag@roskilde.dk

Læs mere om

 • Hvad er en servitut?

  En servitut er en bestemmelse knyttet til en fast ejendom, som begrænser ejerens ret til at råde over den. Hvis der er servitutter knyttet til en ejendom, vil disse være tinglyst.

  En servitut stiftes ved, at man som grundejer beslutter sig for, eller indvilliger i, at pålægge sin ejendom en servitut, som bliver tinglyst på ejendommen.

  En servitut og en deklaration er det samme.

 • Hvem indgår aftalen?

  Det er kun ejeren af en ejendom og en myndighed iht. særlig lovhjemmel, der kan tinglyse en servitut på en ejendom.

  En ejer af fast ejendom kan kun med forudgående samtykke fra kommunalbestyrelsen gyldigt pålægge ejendommen servitutbestemmelser om forhold, hvorom der kan optages bestemmelser i en lokalplan.

  Alle privatretlige servitutter skal påtegnes hos kommunen før tinglysning, jf. Lov om planlægning § 42.

 • Hvad kan aftalen omfatte?

  Det kan være aftaler indgået af en ejer med en nabo eller andre grundejere, eller det kan dreje sig om forhold, som kommunen har pålagt ejendommen som plan- og bygningsmyndighed fx i forbindelse med en lokalplan eller en byggetilladelse.

  Servitutter kan fx dreje sig om fælles afløbs- og forsyningsledninger over ejendommen, som naboer er tilsluttet, eller der kan være lavet aftaler om placering af carport med fælles mur i skel, for at sikre vedligeholdelse mv. Det kan også være bestemmelser om, hvor man må placere bygninger på grunden, og hvor mange etager man må bygge, og hvilken type materialer der må anvendes.

Kontakt

Byggesag - Bolig
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

19.11.2018