You are here

Miljøhensyn ved byggeri og anlæg

Forskriftens formål er at begrænse støj, støv og vibrationer og forebygge risikoen for forurening af jord og grundvand.

Forskriften handler blandt andet om støjgrænser ved fx brug af motordrevne maskiner, opstilling og nedtagning at stillads, sandblæsning og etablering at spunsvægge.

Kontakt

Miljø
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

15.03.2019