You are here

Spar på vandet

Roskilde Kommune har iværksat en kampagne om bæredygtig vandindvinding. Kampagnen handler om mængden og kvaliteten af det grundvand vi bruger til drikkevand.

Vores drikkevand i Danmark kommer fra grundvandet. Derfor er det vigtigt at passe på grundvandet og tage de nødvendige forholdsregler i forhold til at beskytte grundvandsressource imod forurening og overudnyttelse.

Kampagnen handler om bæredygtig vandindvinding i Roskilde Kommune. Begrebet Bæredygtig vandindvinding omfatter beskyttelse af grundvandsressourcen, både hvad angår mængden og kvaliteten af det vand vi pumper op. Kampagnen har fokus på begge disse temaer.

De to overordnede temaer i kampagne for bæredygtig vandindvinding er følgende:

 • Spar på vandet, med fokus på hvad borgere og virksomheder selv kan gøre for at spare på vandressourcen. Dette gøres for at den enkelte kan spare penge og skåne resten af miljøet ved ikke at overudnytte grundvandsressourcen.
 • Brug af miljøfremmede stoffer, med fokus på privates forbrug af miljøfremmede stoffer, herunder pesticider, i private haver og på virksomhedsarealer/landbrug. Dette gøres for at undgå dårlig grundvandskvalitet, lukning af vandboringer samt opnå større beskyttelse af grundvandet i Roskilde Kommune nu og i fremtiden.

Kampagnens indhold og gode råd

 • Spar på vandet - oplysning og gode råd

  Spar på vandet - kampagne

  Gode råd og sparetips. Det kan betale sig at spare på vandet. Både for miljøets skyld og for din pengepungs skyld.

  Undgå vandspild

  Det koster mange penge, hvis din vandhane drypper eller dit toilet løber. Se her hvor meget du risikerer at skulle betale ekstra.

  Priserne er beregnet på baggrund af Fors' aktuelle vandpriser og spildevandspriser.

  Vandhane

   

  Liter pr. døgn

   

  m pr. år

   

  Din ekstraudgift

  Langsomme dryp 19   7   412 kr.
  Hurtige dryp 96   35   2.058 kr.
  Løber konstant 384   140   8.232 kr.

   

  Toilet

   

  Liter pr. døgn

   

  m pr. år

   

  Din ekstraudgift

  Løber stille uden uro i vandspejlet 274   100   5.880 kr.
  Løber så det kan ses i vandspejlet 548   200   11.760 kr.
  Løber så der er uro i vandspejlet 1.096   400   23.520 kr.

  Løber kraftigt ned i vandspejlet

   5.580   2.000   117.600 kr.

   

   

   

   

   

   

   

   

  Spar på badevandet

  Vandforbruget til badning er værd at have fokus på. Der er meget markedsføring, som sælger velvære, i form af brusekabiner med hoved- og kropsbruser – det kan hurtigt give et meget stort forbrug i badeværelset. En meget stor del af vandforbruget i hjemmet går til badning. Et karbad bruger ca. 120 liter vand og et 5 minutters brusebad ca. 30-50 liter vand, hvis der er installeret sparebruser og 80-90 liter, hvis der ikke er.

  Det kan du gøre

  På eksisterende installationer kan der indsættes en vandbegrænser kombineret med et brusehoved, der virker godt ved en mindre vandgennemstrømning. Der findes flere gode vandbesparende brusere på markedet – også brusere der kan indstilles til både blød brus og en hårdere masserende stråle.

  Man kan også vælge at udskifte hele armaturet og installere en ny bruser med termostatblander, skoldningssikring og indbygget vandbegrænser. Mange nye brusebatterier har en indbygget spærre, som sikrer at vandet ikke bliver over 38 °C med mindre man udløser spærren.

  Gode råd ved indkøb og opsætning

  • Find ud af hvor stor vandgennemstrømningen er for dit eksisterende udstyr
  • Vandbegrænsere, sparebrusere og blandingsbatterier kan købes i diverse byggemarkeder, hos isenkræmmere, hos din VVSer og via nettet
  • Armaturer skal have godkendte vand- og afløbsinstallationer (VA-godkendt)
  • Installer bruseren på en glidestang, så højden kan indstilles til den enkelte. Jo tættere på kroppen bruseren sidder, jo mindre afkøles vandet – og energiforbruget falder
  • Ved en håndbruser med plastslange, skal vandbegrænser placeres før slangen, da den ellers risikerer at sprænge

  Besparelser i kroner

  En ny sparebruser kan fås for 200 kr. Et nyt brusearmatur med termostatblandingsbatteri koster fra 1000 kr. og opad.
  Ved 5 minutters bad pr. dag spares der ca. 15 m3 vand og 1.100 kr. (fjernvarme) -1.800 kr. (elvandvarmer) pr. år ved at opsætte en sparebruser.
  For hvert eneste minut der bades mindre om dagen spares 3 – 6 m3 vand og 2-500 kr. årligt, afhængigt af om der er sparebruser eller ej.

  • Tag brusebad i stedet for karbad.
  • Monter en vandsparer på dit blandingsbatteri eller i dit brusehoved. Det kan omtrent halvere vandforbruget.
  • Luk for vandet, når du sæber dig ind.

  Kilde: Energitjenesten og Fors A/S

  Spar vand til toilettet

  En stor del af vandforbruget i hjemmet går til toiletskyl, især hvis det er ældre toiletter.
  Helt gamle toiletter med en cisterne der hænger højt på væggen bruger 12 liter vand eller mere pr. skyl. Ældre toiletter, hvor cisterne og wc-kumme er bygget sammen (normalt i dag) bruger ca. 9 liter pr. skyl – nogle en del mere. Nyere toiletter bruger ca. 6 liter pr. skyl. Toiletter med 2-skylsknap bruger typisk 3 liter til lille skyl og 6 liter til stort skyl.

  • Tjek om der løber vand i toilettet. Løber der vand her, kan vandforbruget blive meget højt. Du kan teste det ved at sætte lidt toiletpapir inde i kummens kant. Bliver papiret vådt, selvom det er længe siden der sidst er trukket, så er toilettet ikke tæt.
  • Skift til to-skyls toilet, hvis du har et toilet af ældre dato. På et nyt toilet med lille og stort skyl, er vandforbruget mindre end på det gamle. En investering i et nyt to skyls-toilet kan normalt tjene sig ind på et år.

  Da de fleste beboere normalt er ude af huset i dagtimerne på hverdage, skal man som tommelfingerregel regne fire skyl pr. beboer pr. døgn i gennemsnit - nemlig tre små skyl og et stort.

  Med gammeldags toiletter med enkelt skyl, bruger man minimum 8 liter vand pr. skyl - altså 32 liter pr. beboer pr. døgn. Installerer man i stedet sparetoiletter med 3+6 liters skyl, bruger man kun 15 liter vand pr. døgn pr. beboer til toiletskyl - altså en besparelse på ca. 17 liter pr. døgn pr. beboer eller ca. 340 kr. sparet/beboer/år.

  Et næsten usynligt vandspild fra en defekt toilet-pakning koster 3.000 - 4.000 kr. om året i rent drikkevand, der løber direkte ud i din kloak.

  De nye toiletter er indrettet til at fungere korrekt ved de lave vandmængder. Derimod skal man ikke fylde sten eller andet i cisternen på et eksisterende toilet, da det kan ødelægge skyllevirkningen og evt. medføre stoppede afløbsrør. Der fås dog indsatser til eksisterende toiletter, som gør det muligt at vælge lille skyl på 3 liter og stort skyl som er uændret.

  Gode råd ved indkøb og opsætning

  • Vælg toiletter der bruger 2/4 liter vand til skyl
  • Vælg toiletter hvor skyllemængden kan reguleres
  • Få en kloakmester til at tjekke at afløbssystemet er egnet til vandbesparende toiletter.
  • En ikke-autoriseret må selv udskifte wc’er, hvis installationen er lovlig og der er afspærringsventil indenfor den pågældende lejlighed.

  Kilde: Energitjenesten og Fors A/S

  Spar vand i køkkenet

  Der kan spares en del vand og energi ved at vælge det rigtige armatur.

  Armaturer med vandbegrænsning

  Det er vigtigt at vælge armaturer med indbygget vandbegrænser og perlator. Til køkkenet fås etgrebsarmaturer med turboeffekt, hvor man kan opnå en højere vandmængde ved at løfte grebet helt op. Det er en fordel, når man skal fylde en spand eller gryde med vand.

  Berøringsfri armaturer

  Det er også muligt at få berøringsfri armaturer. Dette nedsætter brugstiden væsentligt. Vær opmærksom på at købe en, hvor temperaturen kan reguleres og vandgennemstrømningen ikke er for stor.

  Gode råd ved indkøb og opsætning

  • Nye armaturer kan købes i diverse byggemarkeder, hos isenkræmmere, hos jeres VVSer og via nettet.
  • Armaturer/blandingsbatterier skal være VA-godkendt. Det sikrer at grænseværdier for cadmium og bly er overholdt.
  • Vil du undgå nikkel, bør du undgå at købe forkromede armaturer.
  • Tjek at de armaturer I køber fungerer ved det vandtryk der er i jeres bolig. Nogle armaturer fungerer ikke ordentligt ved lavt vandtryk.
  • Køb armatur med vandbegrænser – spørg til vandgennemstrømning. 4 liter pr. minut er nok til badeværelse, 6 liter pr. minut er passende i køkkenet. Mange oplyser desværre ikke vandgennemstrømning. Og er der indbygget sparefunktioner angives det ofte som en 50% besparelse, eller lignende.
  • En del armaturer har en indbygget vandbegrænser, hvor man selv kan indstille vandgennemstrømningen.
  • Overvej at købe armaturer med turboeffekt til steder, hvor der tit tappes vand (oftest køkkenet).
  • En ikke-autoriseret må selv udskifte armaturer, hvis installationen er lovlig og der er afspærringsventil indenfor den pågældende bolig.

  Økonomi

  Et togrebsarmatur koster fra 200 kr. og opefter og et etgrebsarmatur fra 500 kr. og opefter. Vandsparende nye armaturer sparer nemt 7 m3 vand eller mere årligt, altså fra 3-400 kr. og opefter årligt.

  • Luk for vandhanen, når du vasker op eller renser grøntsager - brug en balje
  • Stil en kande med vand i køleskabet, så har du altid koldt vand til at drikke
  • Fyld opvaskemaskinen helt op. En opvaskemaskine bruger ca. 13-14 liter vand pr. vask.
  • Hvis en vandhane drypper med langsomme dryp, så bruger du 19 liter vand ekstra pr. døgn. Er den derimod så utæt, at det løber fra den, så bruger du op til 384 liter vand i døgnet - selvom du egentlig har lukket for vandet.

  Kilde: Energitjenesten og Fors A/S

  Spar vand til tøjvask

  En stor andel af vandforbruget i boligen skyldes tøjvask. I gennemsnit 15% eller ca. 15-20 liter pr. dag pr. person. Der er stor forskel på, hvor meget energi og vand de bedste og de dårligste vaskemaskiner bruger. Og et højt vandforbrug betyder ikke nødvendigvis, at maskiner vasker bedre. Forskellen på en ældre maskine og en god ny vaskemaskine kan nemt være 40 liter pr. vask og dertil kommer et mindre elforbrug, som kan være på op til 1 kWh pr. vask.

  Når du skal købe en vaskemaskine

  • Sørg for ikke, at købe for store maskiner. Undersøgelser viser, at 80% af alle vaske er under 5 kg. Har I købt en stor maskine, vil den derfor ofte kun blive fyldt delvis, og det samlede vand og elforbrug bliver større. Dette skal selvfølgelig vurderes i forhold til antal personer i husholdningen, og om I er en familie med små børn, som typisk vasker større mængder ad gangen
  • Køb maskiner der har lavt vand- og energiforbrug samt en høj centrifugeringsevne. Husk at kigge efter energimærket. Gå som minimum efter en A++-mærket maskine
  • Det koster ca. dobbelt så meget at vaske ved 60°C i stedet for 40°C og tre gange så meget at vaske ved 90°C.
  • Vask ved lavere temperatur og fyldte vaskemaskiner sparer vand og el. Ofte er 40 °C nok – og både bakterier i karklude og støvmider forsvinder ved 60 °C vask

  Økonomi og besparelser

  Hvor meget I sparer ved indkøb af en ny effektiv vaskemaskine afhænger af vand- og elforbrug for den eksisterende maskine samt, hvor meget den bruges.
  2 sparede vaske pr. uge giver en årlig besparelse på 4-8 m3 vand (afhængigt af vaskemaskine) og ca. 700 kr. inkl. vaskemiddel, el og afskrivning.

  På https://ens.dk/maalgruppe/forbrugere (tidligere Go' Energi) kan du finde en oversigt over de vaskemaskiner, der har det laveste vand- og energiforbrug. Kig efter en maskine, der passer til dit behov, så du fylder den op hver gang.

  Kilde: Energitjenesten

  Spar vand ved at tjekke dine rør

  • Hver 5. vandinstallation er utæt
  • Der er over 50.000 rørskader hvert år i Danmark.
  • Et millimeterfint hul på en skjult installation kan medføre et årligt spild på 15.000 kr.
  • Følg dit forbrug ved at aflæse din vandmåler jævnligt, f.eks. en gang om måneden.
  • Har du fjernaflæst måler, kan du hver måned se dine aflæsninger og følge dit forbrug på Fors hjemmeside under selvbetjening. Du logger på med dit kundenummer og målernummer, som du finder på din regning eller Betalingsoversigt.
  • Installér en vandalarm. Så opdager du hurtigt utætheder og lækager på dine vandledninger, og kan på den måde undgå vandskader.

  Kilde: Fors A/S

 • Undgå sprøjtemidler - oplysning og gode råd

  En del af kampagnen bæredygtig vandindvinding handler om at undgå brug af miljø fremmede stoffer, herunder pesticider og sprøjtegifte generelt, i private haver og på virksomhedsarealer i Roskilde Kommune. Ligeledes er der fokus på landbrugets brug af sprøjtemidler i Roskilde Kommune.

  Denne del af kampagnen har det mål, at private haveejere, virksomheder og landbrug anvender ingen eller færre sprøjtemidler. Dette kan blandt andet opnås ved at benytte nogle af de mange alternativer der er, i stedet for brug af sprøjtemidler.

  Roskilde Kommune benytter IKKE miljøfremmede stoffer eller sprøjtemidler i parker og på rekreative områder. I få tilfælde er det nødvendigt at benytte sprøjtning i forbindelse med bekæmpelse af den invasive art Kæmpebjørneklo.

  Hvad kan man selv gøre?

  Kvaliteten af det grundvand, vi skal bruge til drikkevand er afhængigt af, hvad vi foretager os på jordoverfladen.

  En af de store trusler imod grundvandskvaliteten, og derfor drikkevandskvaliteten, er de rester af de sprøjtegifte der bruges i private haver, på virksomhedsarealer og i landbruget.

  Blot 1 gram sprøjtegift, som når grundvandet, kan gøre 10 mio. liter drikkevand ubrugeligt. Denne mængde vand svarer til en gennemsnitsfamilies forbrug i 80 år.

  Kilde: Danske Vandværker og kampagnemateriale fra Sprøjtefri have i Skanderborg Kommune

  Læs mere om hvordan du undgår sprøjtemidler i haven på Danske Vandværkers hjemmeside.

 • Fra grundvand til drikkevand

  Drikkevandet i Danmark er næsten kun baseret på grundvand

  Der stilles meget store krav til kvaliteten af drikkevand i Danmark. Derfor bliver det grundigt kontrolleret for bakterier, opløsningsmidler og meget andet.

  Den blå planet

  75% af jorden er dækket af vand. Den samlede vandmængde anslås til ca. 1,4 milliarder km3. Heraf er størstedelen saltvand. Knap 3% er ferskvand, hvoraf det meste findes som is, sne eller utilgængeligt grundvand. 1 promille af ferskvandet er tilgængeligt drikkevand. Vi er heldige i Danmark, at have glæde af denne ressource. I mange lande må man bruge overfladevand fra søer og vandløb. Det er meget mere vanskeligt at rense til en ordentlig kvalitet - og derfor også dyrere.

  Hvad er grundvandet og hvordan indvindes det?

  Grundvand er nedbør, som har været mange år om at sive ned i jorden. Det kan tage helt op til 50 år inden det når grundvandet. Nogle steder i jorden er forholdene helt specielle - og der dannes grundvandsmagasiner. Her er jordlagene mættet med vand, samtidig med at vandet kan strømme gennem de mange sprækker og porer i jorden med en vis hastighed. Fra grundvandsmagasinerne er det muligt at indvinde vandet og bruge det til drikkevand. Det oppumpede vand betegnes råvand.

  Grundvandet er dannet for 30 år siden

  Det grundvand vi i dag tapper fra vores vandhane, er i gennemsnit dannet for 30 år siden. Hvis forskningen i morgen finder ud af, at et bestemt pesticid er særlig farligt, kan vi holde op med at sprøjte vores æbler for at slippe for det, men det tager meget længere tid at få stoffet væk fra vores grundvand.

  Fra grundvand til drikkevand

  Råvandet som indvindes i vandboringerne behandles på vandværkerne. Det er som regel så rent, at det kun behøver at blive iltet og filtreret, før det kan betegnes som rent drikkevand.

  Ved iltning af råvandet fjernes bl.a. metan (CH4) og svovlbrinte (H2S) som giver anledning til dårlig lugt og et stort iltforbrug. Jern (Fe2+) og mangan (Mn2+) ændres fra opløst form til fast form, så det kan fjernes i den efterfølgende filtrering sammen med diverse partikler.

  Til filtrering bruges typisk et sandfilter - dels et forfilter (grovrensning) og et efterfilter (finrensning).

  Kilde: FORS A/S

 • Oplysninger om app'en "Spar på Vandet"

  …om kampagnen

  Roskilde Kommune har udarbejdet appen "Spar på vandet". Dette læringsspil er udarbejdet som en del af Roskilde Kommunes kampagne om bæredygtig vandindvinding. Kampagnens formål er at informere borgere og virksomheder om de miljømæssige og økonomiske gevinster ved at spare på drikkevandet, samt at forebygge og undgå forurening af grundvandet.

  Rent drikkevand er vores vigtigste ressource, og Roskilde Kommune sætter med denne kampagne fokus på en bæredygtig udnyttelse og påvirkning af grundvandet. 

  …om spillet

  Formålet med spillet er at fortælle historien om vandets lange vej til vores vandhaner og om de udfordringer, der kan være undervejs i forhold til kvaliteten og mængden af det vand, vi bruger. Historien begynder set ud fra et globalt perspektiv, men ender helt lokalt i Roskilde Kommune. Derudover får du tips til, hvad du selv kan gøre for at spare på vandet og hjælpe miljøet.

  Spillet giver faglig oplysning på en sjov og illustrativ måde til alle, både store og små, unge som gamle.

  Spillet består af 3 temaer, hvor hvert tema er opdelt i 3 følgende dele: En animationsfilm, et spil og en quiz. Man optjener point undervejs i spillet, som til sidst giver et samlet resultat.

  Du kan hente app'en via Google Play eller App Store.

  Vi håber at, du og din familie, venner og bekendte vil få en sjov og lærerig oplevelse i selskab med dette læringsspil.

 • Kampagnemateriale

  Udvalgt kampagnemateriale er vist herunder:

  Kampagne: Gift for grundvandet

  Kampagne: Genbrug dit grundvand

  Kampagne: Kun grundvand i risten

  Kampagne: Spar på vandet

  Kampagne: Lille skyl

  En perlator - hvad for noget

   

  Kampagne: Gør noget!

                                                                               Kampagne: Gør noget!

Senest opdateret

06.02.2020