You are here

Varmepumper

Mange naboer oplever støjgener fra varmepumper. Inden du anskaffer dig en varmepumpe er det derfor en god ide at undersøge, hvor meget den støjer, og om der kan findes en egnet placering på din grund.

Der findes to typer af varmepumper:

  1. Jordvarmeanlæg, der høster varme fra jorden via jordslanger. Denne type anlæg støjer ikke, men du skal have tilladelse fra kommunen til etablering. Læs mere om jordvarmeanlæg.

  2. Øvrige varmepumper, der omdanner varme i udeluften til varme i hjemmet. Denne type varmepumpe kræver ikke tilladelse til etablering, men du skal opfylde nogle støjkrav i skel til dine naboer.
    Hvis din varmepumpe støjer for meget, kan du blive pålagt at nedbringe støjen. Det er kommunen, der er myndighed på støj fra varmepumper, og Roskilde Kommune håndhæver sædvanligvis Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser.

    Det er derfor en god ide at købe en støjsvag varmepumpe samt placere udedelen af pumpen væk fra naboer, hvis det er muligt - eller i hvert fald med størst mulig afstand til skel.
    Energistyrelsen har udarbejdet et støjberegningsprogram, som hjælper dig med at finde den rette placering for din varmepumpe. Link til Energistyrelsens Støjberegner

Du kan desuden finde flere oplysninger på Energistyrelsens hjemmeside sparenergi.dk.

Senest opdateret

15.03.2019