You are here

Beredskabsplan om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge

Roskilde Kommunes vision er, at alle børn og unge i Roskilde Kommune oplever, at de er en del af et fællesskab.

Det betyder blandt andet, at børn og unge oplever, at dagtilbud, skoler, sociale myndigheder og andre professionelle voksne har bygget troværdige og trygge rammer op omkring dem. Trygge rammer hvor børn og unge kan modtage en tidlig indsats og støtte.

Roskilde Kommune har udarbejdet dette kommunale beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Det kommunale beredskab er en del af en fælles ramme for, hvordan vi ønsker, at alle professionelle, der har med børn og unge at gøre, skal handle. Det vigtigste er, at alle professionelle får de bedste forudsætninger for at forebygge, opspore og handle på mistanke og viden om overgreb. Vi skal sikre, at børn og unge i Roskilde Kommune får de bedste rammer for en tryg opvækst og udvikling.

Det kommunale beredskab

Vold og seksuelle overgreb kan have vidtrækkende konsekvenser for børn og unge. Som fagpersoner i Roskilde Kommune har vi ansvaret for at beskytte børn og unge og bidrage til, at vi så tidligt som muligt bliver opmærksomme på og reagerer, hvis børn og unge udsættes for vold eller seksuelle overgreb.

Roskilde Kommunes beredskab sigter mod at undgå vold og seksuelle overgreb mod børn og unge. Beredskabet angiver, hvordan de professionelle i kommunen skal handle, når der er mistanke, bekymring eller viden om vold eller seksuelle overgreb.

Mål:

  • at fagpersoner får den tilstrækkelige viden til at reagere
  • at fagpersoner bliver bedre til at forebygge, opspore og håndtere sager, hvor børn og unge udsættes for vold
  • at fagpersoner arbejder tværfagligt og tværsektorielt i håndteringen af sagerne
  • at fagpersoner bliver i stand til at iværksætte en faglig kvalificeret indsats

Kontakt

Børn og Unge
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Skole og Børn
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

25.03.2019