You are here

Dækning af merudgifter

Familier med et handicappet barn skal ligestilles med andre familier. Det betyder, at I som forældre kan få dækket de merudgifter, I har ved at forsørge et barn med handicap i hjemmet.

Betingelserne for at få økonomisk hjælp er kort fortalt

  • at merudgifterne er nødvendige
  • at barnet forsørges i hjemmet (bor hos forældrene)
  • at barnet er under 18 år
  • at barnet har betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse

I skal som forældre sandsynliggøre, at merudgifterne til forsørgelsen overstiger en minimumsgrænse. Minimumsgrænsen reguleres hvert år.

Tilskud udbetales til NemKonto.

Kontakt

Børn og Unge
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Skole og Børn
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

12.10.2017