You are here

Takster for pasning af børn og unge

Oversigt over takster for pasning af børn og unge. Læs ofte stillede spørgsmål og svar om betaling, muligheder for søskenderabat

Takster kr. pr. måned i 2021

Almindelig fuldtidspladsDeltidspladsAlmindelig fuldtidsplads  
BørnehaveDagpleje med mad 1.2043.257
Vuggestue uden mad 3.257
Børnehave uden mad 1.707
Mad i vuggestue eller børnehave 672
Almindelig fuldtidspladsDeltidspladsSFO og Klub  
BørnehaveSFO 0. - 3. klasse (11. mdr.)  1.970
Morgenpasning for børn, der er startet i klub 1/5 131
Klub 4. - 7. klasse 415
Klub Ung gratis*

 * Der er brugerbetaling på arrangementer. 

Kombinationstilbud  
Vuggestue  
20 timer pr. uge uden mad 1.810
30 timer pr. uge uden mad 2.270
42,5 timer pr. uge uden mad 2.877
Børnehave  
20 timer pr. uge uden mad 1.002
30 timer pr. uge uden mad                      1.226
42,5 timer pr. uge uden mad 1.506
Dagpleje  
20 timer pr. uge med mad 1.810
30 timer pr. uge med mad 2.270
42,5 timer pr. uge med mad 2.844
Almindelig fuldtidspladsDeltidsplads  
Dagpleje med mad 20182.270
Vuggestue uden madVuggestue uden mad 3.1592.270
Børnehave uden mad 1.226

 

Spørgsmål og svar

 • Hvilken takst skal jeg betale?

  Hvis dit barn går i et børnehus

  Hvis dit barn går i et børnehus, hvor der både er vuggestue og børnehave, skal du betale vuggestuetakst indtil den måned, hvor dit barn fylder 3 år. Fra måneden dit barn fylder 3 år skal du betale børnehavetakst. Her er det altså alderen, der afgør, hvilken takst du skal betale - fordi det er en integreret institution.

  Hvis dit barn ikke går i et børnehus

  Hvis dit barn ikke går i et børnehus, skal du betale den takst for det tilbud dit barn går i - uanset alder. Først når barnet flytter fra dagpleje eller vuggestue til en børnehave, gælder børnehavetaksten. Det betyder altså for børn, der ikke går i en integreret institution som et børnehus:

  • at børn i vuggestue uanset alder skal betale vuggestuetakst
  • at børn i dagpleje uanset alder skal betale dagplejetakst
  • at børn i børnehaver skal betale børnehavetakst
 • Kan jeg få søskenderabat?

  Du får automatisk søskenderabat, hvis du har mere end et barn i dagtilbud. Dine børn skal have samme folkeregisteradresse.

  Bemærk, at du ikke får rabat til den dyreste plads. Søskenderabatten på 50 % gælder de øvrige søskendes pladser. Børn, som går i klub, kan ikke få søskenderabat.

 • Kan jeg søge om friplads?

  Økonomisk friplads

  Du kan søge om tilskud fra kommunen til betaling af daginstitution, hvis husstandens samlede indkomst ligger under en vis grænse. Tilskuddet hedder økonomisk friplads.

  Læs mere og søg om økonomisk friplads

  Socialpædagogisk friplads

  Du kan søge om socialpædagogisk friplads til dit barn, hvis der er særlige sociale og pædagogiske grunde til barnets ophold dagtilbuddet, og hvis spørgsmålet om betaling gør det vanskeligt for barnet at blive i dagtilbuddet. Ansøgningen behandles ud fra en konkret og individuel vurdering af din families og dit barns situation.

  Du kan få ansøgningsskema og retningslinjer for tildeling af socialpædagogisk friplads ved at henvende dig til Borgerservice på borgerservice@roskilde.dk

 • Hvad er reglerne for indbetaling?

  Du betaler forud på de udsendte girokort eller via Betalingsservice (BS). Opkrævning for nyindmeldte børn sker over Betalingsservice (BS), hvis der i forvejen opkræves gennem BS på søskende. Hvis du allerede betaler til Musisk Skole eller Kulturskolen via BS, foregår betalingen automatisk via BS.

  Vær opmærksom på betalingsfristen. Betaler du for sent, bliver der beregnet renter, og får du en rykkerskrivelse, koster det et gebyr på 250 kr. Det bliver opkrævet som en efterfølgende betaling sammen med skyldige renter.

  Manglende betaling modregnes i Børnefamilieydelsen med op til 100%.

 • Hvad er opsigelsesvarslet?

  Opsigelsesvarslet er én måned i Roskilde Kommune.

  Hvis du vil opsige dit barn i barnets institution, skal du give Roskilde Kommune besked senest én måned inden.

  Du kan melde dit barn ud til den 1. eller den 15. i hver måned.

  Meld dit barn ud her (selvbetjening).

 • Har du gæld til kommunen, som du vil betale?

  På Mit Betalingsoverblik kan du få overblik over dit økonomiske mellemværende med Roskilde Kommune, og du kan betale din gæld med Dankort eller via Mobile Pay.

  Log på Mit Betalingsoverblik med NemID.

Kontakt

Borgerservice
Administration By Kultur og Miljø
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

30.11.2020