You are here

Dagtilbudsforum

For Skole- og Børneudvalget er dialogen med dagtilbudsbestyrelserne vigtig i udviklingen af vores dagtilbud.

Møder i Dagtilbudsforum 2020

Der holdes møde i Dagtilbudsforum den 25. maj 2020 (aflyst grundet corona) og den 4. november 2020.

Begge møder afholdes kl. 17.00 - 19.00 i kantinen på Rådhuset, Rådhusbuen 1. Dagsordener til møderne bliver lagt på denne side senest en uge inden møderne.

I 2019 blev det blandt andet drøftet hvordan dagtilbud kan arbejde med FN's verdensmål for bæredygtig udvikling samt hvad der skal kendetegne dagtilbud i Roskilde Kommune forud for Skole- og Børneudvalgets drøftelser af politikker på udvalgets område.

Dagtilbudsforum

Dagtilbudsforum består af:

  • Forældrerepræsentanter for områdebestyrelserne samt for Dagplejen og Børnehaven Bjerget
  • Fælles repræsentanter for de selvejende institutioner
  • Skole- og Børneudvalgets medlemmer
  • Repræsentanter for lederne af området
  • Repræsentanter for medarbejderne på området
  • En lederrepræsentant for de selvejende institutioner

Det er aftalt, at alle forældrerepræsentanter for bestyrelser og forældrekontaktudvalg kan deltage i møderne.

Dagsorden for møderne i Dagtilbudsforum planlægges i fællesskab mellem formanden for Skole- og Børneudvalget og forældrerepræsentanter for Dagtilbudsforum, der vælges på det foregående møde.

Forvaltningen deltager i møderne og er sekretariat.

Materiale til Dagtilbudsforum sendes via dagtilbudslederen og vil også være her på hjemmesiden ca. en uge før møderne. 

Materiale til Dagtilbudsforum

Kontakt

Skole- og Børnesekretariatet
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Skole og Børn
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

07.10.2020