You are here

Godkendelse af private pasningsordninger

Roskilde Kommune skal godkende den private pasningsordning samt føre tilsyn med ordningen.

Godkendelsen af den private pasningsordning sker på baggrund af en vurdering af:

 • Den private passers personlige og faglige kvalifikationer
 • De fysiske rammer, hvor pasningen skal finde sted
 • At sikre børnene tryghed, trivsel udvikling og læring
 • At de fysiske rammer er egnede til børnepasning

For at blive godkendt er det et krav, at:

 • Den private pasningsordning skal arbejde med læring, der indholdsmæssigt står mål med kravene til læring og læringsmiljøer, som stilles til dagtilbuddene i dagtilbudsloven.
 • Den private pasningsordning skal være tilrettelagt, så børn i ordningen sikres medbestemmelse, medansvar og forståelse for demokrati.
 • Hovedsproget i den private pasningsordning skal være dansk. Den private passer skal dokumentere tilstrækkelige danskkundskaber til at kunne udvikle barnets dansksproglige kompetencer.
 • Betegnelsen ’privat pasningsordning’ indgår i den private pasningsordnings navn

Roskilde Kommune indhenter efter samtykke børne- og straffeattest på den private passer samt børneattest på alle i husstanden over 15 år.

Du kan læse mere om de overordnede krav til de fysiske rammer her

Roskilde Kommune fører tilsyn med de private pasningsordninger. I forbindelse med godkendelses- og tilsynsbesøgene gives både pædagogisk, sikkerhedsmæssig og sundhedsmæssig vejledning. Tilsynet kan både være anmeldt og uanmeldt og varetages af Dagplejen.


Ansøgning om oprettelse af privat pasningsordning 

Ønsker du at oprette en privat pasningsordning, skal du sende en mail med navn, adresse og telefonnummer til dagplejen@roskilde.dk. I emnefeltet skal du skrive ”ansøgning om oprettelse af privat pasningsordning”. Du vil herefter blive kontaktet af Dagplejen med henblik på et godkendelsesbesøg.

Du skal påregne 4 ugers behandlingstid, fra din ansøgning er modtaget, til at godkendelsesbesøget kan finde sted.

Spørgsmål og svar

 • Er der undtagelser?

  Kommunen kan i særlige tilfælde beslutte, at hovedsproget kan være et andet end dansk

  Forældre, der er arbejdsgiver for den private passer, kan i forbindelse med kommunens godkendelse af pasningsaftalen søge om dispensation fra kravet om, at den private pasningsordning skal fremme børns læring. Dispensation kan gives for mindst 6 måneder og maksimalt 1 år.

  For at kommunen kan give dispensation, skal den private pasning være en midlertidig ordning. Det vil sige, at barnet bliver passet for en kortere periode, indtil barnet f.eks. får plads i en konkret dagpleje eller daginstitution, som forældrene har ønsket optagelse i og står på venteliste til.

Kontakt

Dagplejen
Gormsvej 7
4000 Roskilde
Administration Skole og Børn
Tlf 46 31 46 08

Senest opdateret

02.12.2019