You are here

Kombinationstilbud - for forældre med skæve arbejdstider

Kombinationstilbud er til forældre, som har et dokumenteret, arbejdsbetinget behov for pasning af deres barn uden for dagtilbuddenes åbningstider.

Kombinationstilbuddet er et tilbud til forældre med børn fra 26 uger til skolestart. Kombinationstilbuddet gælder ikke for forældre med børn, som er optaget i et sprogstimuleringstilbud i et dagtilbud 30 timer om ugen

Et Kombinationstilbud består af en deltidsplads i et dagtilbud kombineret med tilskud til fleksibel pasning uden for dagtilbuddenes åbningstid. Se takst for deltidsplads i dagtilbud her.

Fleksibel pasning

Fleksibel pasning er en ordning, hvor du som forælder selv indgår aftale med en privat børnepasser (fleksibel passer) om at passe dit barn uden for dagtilbuddenes almindelige åbningstid, med tilskud fra kommunen.

Du kan kun få tilskud til fleksibel pasning uden for dagtilbuddenes åbningstid og kun i tidsrum, hvor du som eneforsørger eller hvor I begge som forældre er forhindret i at passe jeres barn på grund af arbejde.

Den fleksible pasning skal have et tidsmæssigt omfang på mindst 10 timer om ugen i gennemsnit. Timerne skal opgøres over en periode på fire uger.

Den fleksible pasning skal kombineres med en deltidsplads i kommunens dagtilbud.

Kombinationspladser og fleksibel pasning

 • Kombinationsmuligheder

  Du kan vælge mellem tre forskellige muligheder for at kombinere en deltidsplads i kommunens dagtilbud med fleksibel pasning i op til 52,5 timer om ugen. Den fleksible pasning skal udgøre mindst 10 timer om ugen i gennemsnit.

  Deltidsplads i dagtilbud   

     Maksimalt timetal for fleksibel pasning

  20 timer om ugen

     Op til 32,5 time om ugen

  30 timer om ugen

     Op til 22.5 time om ugen

  42,5 time om ugen

     10 timer om ugen

  Kombinationsmulighederne betyder eksempelvis, at du med en 20 timers deltidsplads kan få tilskud til fleksibel pasning i op til 32,5 time om ugen.

  Timerne opgøres som et gennemsnit over en periode på fire uger. Timerne kan derfor godt veksle fra uge til uge, men de aftales for en måned ad gangen. Timerne skal placeres i sammenhængende forløb på de enkelte dage.

  Et kombinationstilbud begynder den 1. eller den 16. i en måned og ophører tilsvarende den sidste hverdag eller den 15. i den måned, hvor kombinationstilbuddet skal ophøre.

 • Hvem kan søge?

  Du kan søge om kombinationstilbud, hvis du som eneforsørger eller hvis I som forældre begge har et arbejdsbetinget pasningsbehov, der ligger udenfor dagtilbuddenes almindelige åbningstid, og kan dokumentere dette.

 • Ansøgning og dokumentation

  Du skal ansøge kommunen senest 1 måned før du ønsker at bruge kombinationstilbuddet.

  Som dokumentation for, at du/I har et arbejdsbetinget behov for pasning udenfor dagtilbuddenes åbningstid, skal du/I sende en kopi af vagtplanen fra din/jeres arbejdsplads og bekræftelse fra arbejdsgiver.

  Hvis dit barn endnu ikke har fået en plads i et dagtilbud, er det de almindelige regler om optagelse, der gælder.

  Du ansøger om kombinationstilbud i den digitale pladsanvisning.

 • Godkendelse af den fleksible pasning

  For at få tilskud til fleksibel pasning, skal du indgå en pasningsaftale med en privat børnepasser (fleksibel passer) og Roskilde Kommune skal godkende pasningsaftalen og den fleksible passer. Reglerne er de samme som ved privat pasning, dog er den fleksible pasning ikke omfattet af kravet om, at der skal arbejdes med at fremme børns læring gennem trygge læringsmiljøer.

  Når den fleksible pasning er godkendt fører Roskilde Kommune tilsyn med ordningen.

  Lønnen aftales mellem dig som forælder og den fleksible passer. Egenbetaling samt størrelsen på det kommunale tilskud afhænger af timetallet og barnets alder.

 • Ophør af kombinationstilbuddet

  Når du ikke længere ønsker at benytte dig af kombinationstilbuddet, skal Roskilde Kommune have besked senest 1 måned før du ønsker, at det skal ophøre.

  Når ordningen ophører, er dit barn garanteret en fuldtidsplads i det dagtilbud, hvor barnet er indskrevet.

Senest opdateret

21.06.2019