You are here

Kostpolitik

I Roskilde Kommune har vi fokus på, at børn får mulighed for at danne sunde kost- og motionsvaner tidligt i opvæksten.

Kommunens dagtilbud, skoler, SFO/fritidshjem og klubber skal være med til at fremme sundheden. Derfor har Skole- og Børneudvalget vedtaget en kostpolitik. Som en del af kostpolitikken skal alle kommunens institutioner og dagpleje i 2008 lave deres egen lokale kostpolitik.

Overordnede mål

De overordnede mål er:

  • at den mad, der serveres i kommunens institutioner, er sund, varieret og ernæringsrigtig
  • at institutionerne bevidst arbejder med at minimere indtagelsen af sukkerholdige produkter i institutionen og
  • at institutionerne bevidst arbejder med sund kost.

Målene understøttes ved at:

  • alle bestyrelser inden udgangen af 1. halvår 2008 skal have udarbejdet lokale kostpolitikker
  • hovedparten af fødevarerne i Roskilde Kommunes institutioner skal være økologiske
  • alle bestyrelser skal drøfte, i hvilket omfang der skal tilbydes særlig mad til børn på diæt og til børn fra andre kulturer
  • alle bestyrelser inden udgangen af 1. halvår 2008 skal have truffet beslutning om, hvordan institution og forældre skal arbejde med og samarbejde om sund kost
  • alle institutioner fra 2008 i virksomhedsplaner, årsrapporter m.v. skal særskilt redegøre for institutionens arbejde med sund kost

Kontakt

Skole og Børn
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Skole og Børn
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

10.07.2019