You are here

Kvalitetsrapporter

Byrådet skal forholde sig til kvaliteten og det faglige niveau i kommunens skolevæsen gennem den lovpligtige kvalitetsrapport.

Kvalitetsrapporten er med skolereformen august 2014 ændret, så der skal være fokus på at beskrive skolevæsenets og de enkelte skolers niveau i forhold til de nationale mål og fire resultatmål, som danner grundlag for en vurdering af folkeskolens resultater og faglige niveau.

Kvalitetsrapporter udarbejdes hvert andet år.

Som en overgangsordning blev der udarbejdet kvalitetsrapporter både i skoleårene 2014/2015 og 2015/16.

Nøgletalsrapport for folkeskolerne 2012 - 2013

Kvalitetsrapport for skoleåret 2013 - 2014

Kvalitetsrapport for skoleåret 2014 - 2015

Kvalitetsrapporten 2015 - 2016

Kvalitetsrapporten 2016 - 2017

Kvalitetsrapporten 2018 - 2019

Spørgsmål og svar

 • Hvad indeholder kvalitetsrapporten?

  • Elevernes faglige niveau ved folkeskolens 9.-klasseprøver og de nationale test
  • Overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse
  • Resultater af den obligatoriske trivselsmåling
  • Oplysninger om klager til Klagenævnet for Specialundervisning

  Resultatoplysningerne skal fremgå af kvalitetsrapporten for en treårig periode, i det omfang data er tilgængelige herfor.

  Følgende skal midlertidigt indgå:

  • Undervisningskompetence for en treårig periode i skoleårene 2014-2022
  • Andelen af folkeskoleelever, der undervises i den almene undervisning, for en treårig periode i skoleårene 2014-2020
 • Hvad indeholder de nationale mål og fire resultatmål?

  Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan.

  • Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test
  • Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år

  Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater.

  • Andelen af elever med dårlige læseresultater i de nationale test for læsning og matematik uanset social baggrund skal reduceres år for år

  Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis.

  • Elevernes trivsel skal øges
 • Hvad sker der, hvis kvaliteten ikke er tilfredsstillende?

  I Folkeskoleloven § 40 a stk. 2 står der: ” Er niveauet i skolevæsenet eller på en skole ikke tilfredsstillende, skal kommunalbestyrelsen som en del af kvalitetsrapporten udarbejde en handlingsplan med henblik på at forbedre niveauet i skolevæsenet eller på skolen.”

Kontakt

Skole og Klub
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Skole og Børn

Senest opdateret

18.06.2020