You are here

Ledsagerordning for 12-18 årige

Kan du ikke færdes alene uden for dit hjem på grund af dit handicap, kan du søge om en ledsager. Ordningen gælder alene for personer med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

Formålet med ordningen er at give handicappede mulighed for selvstændighed, valgfrihed og ansvar for egen tilværelse.

Du har ret til 15 timers ledsagelse om måneden, og du bestemmer selv hvilke aktiviteter, du ønsker ledsagelse til. Du kan spare timerne op inden for en periode af 6 måneder. Som regel skal du dække ledsagerens udgifter til fx busbillet, biografbillet eller lignende.

Selvbetjeningsløsning

  • I ansøgningen skal du oplyse navn og personnummer på barnet, og kontaktoplysninger om dig selv
  • I ansøgningen skal du blandt andet beskrive, hvad der ønskes ledsagelse til, og anslå tidsforbruget
  • Du kan sende ansøgningsskemaet digitalt med eller uden NemId

Tilskud udbetales til NemKonto.

Kontakt

Børn og Unge
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Skole og Børn
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

02.10.2018