You are here

Motion og bevægelse

 • Bevægelse i matematiktimen

  Fotograf: Michelle Rivas

 • Bevægelse på Østervangsskolen

  Fotograf: Line Rieck

 • Bueskydning

  Fotograf: Line Rieck

 • Bevægelse i undervisningen

  Fotograf: Line Rieck

Motion og bevægelse giver sunde, glade og motiverede børn, som har lyst til at lære og er en integreret del af alle elevernes skoledag.

Alle elever skal bevæge sig, hvad der i gennemsnit svarer til ca. 45 minutter dagligt. Motion og bevægelse kan indgå i skoledagen på mange forskellige måder. Det kan både være en del af den fagopdelte undervisning, men kan også indgå i den understøttende undervisning. Derudover kan skolerne lave korte bevægelsesaktiviteter i løbet af dagen. Det kan fx være morgenløb eller ”matematik-stafet”, hvor eleverne bevæger sig, samtidig med at de øver de små tabeller.

For at styrke fagets status og øge elevernes udbytte, er Idræt nu et prøvefag i 9. klasse. Prøven består af både en praktisk og mundtlig del. Eleverne får derfor også standpunktskarakterer i faget fra og med 8. klassetrin.

Senest opdateret

13.09.2018