You are here

Obligatorisk læringstilbud

Obligatorisk læringstilbud er et nyt tilbud, som er målrettet 1-årige børn fra udsatte boligområder

Fra den 1. juli 2019 skal alle børn på 1 år, der bor i Æblehaven eller Rønnebærparken, optages i et obligatorisk læringstilbud, hvis de ikke er indskrevet i et ordinært dagtilbud. 

Som forælder har du pligt til at lade dit barn deltage i det obligatoriske læringstilbud 25 timer om ugen. Som forældre er I desuden forpligtet til selv at deltage i målrettede forældreforløb 6 timer pr. uge i 3 uger. 

Roskilde Kommune skal træffe afgørelse om standsning af børneydelsen, hvis barnet ikke benytter det obligatoriske læringstilbud, eller hvis forældrene ikke deltager i de målrettede forløb.

De nye regler skyldes en ændring i dagtilbudsloven som led i regeringens parallelsamfundspakke. Reglen om obligatorisk læringstilbud gælder i Roskilde Kommune i 2019 udelukkende børn med bopæl i Æblehaven/Rønnebærparken, som Trafik-, Bygnings- og Boligministeriet har defineret som et "udsat boligområde". 

Spørgsmål og svar

 • Hvem er omfattet?

  Reglerne om obligatorisk læringstilbud omfatter alene børn med bopæl i enten Æblehaven eller Rønnebærparken i de tilfælde hvor:

  • et barn ikke er optaget i dagtilbud, når det fylder 1 år
  • et barn på mellem 1-2 år udmeldes af et ordinært pasningstilbud uden at blive indmeldt i et nyt ordinært dagtilbud
  • et barn mellem 1-2 år flytter til Æblehaven eller Rønnebærparken uden at være indskrevet i et ordinært dagtilbud

  Et barn skal fortsætte i et obligatorisk læringstilbud, indtil der er foretaget en sprogvurdering af barnet i 3-års alderen, eller indtil barnet optages i et ordinært pasningstilbud eller fraflytter boligområdet. 

 • Hvad er taksten?

  Obligatorisk læringstilbud skal stilles gratis til rådighed for forældre. Som forælder skal du dog medbringe bleer til dit barn, ligesom dit barn er omfattet af den bespisningsordning, der er gældende for dagtilbuddet. 

 • Hvor foregår tilbuddet?

  Obligatorisk læringstilbud kan oprettes i alle Roskildes kommunale eller selvejende daginstitutioner. Den endelige placering af det obligatoriske læringstilbud fastlægges ud fra en konkret, individuel vurdering af det enkelte barns behov. 

  Børn i obligatorisk læringstilbud skal integreres i børnegruppen i daginstitutionen og indgå i lege og andre pædagogiske aktiviteter med de øvrige børn. Kort efter optagelsen af barnet, skal der iværksættes målrettede forløb for at styrke barnets dansksproglige kompetencer, generelle læringsparathed mv. 

 • Kan man som forælder stå for tilbuddet selv?

  Forældre, der ikke ønsker, at deres barn skal optages i et obligatorisk læringstilbud, har mulighed for at forestå indsatsen selv. Det er et krav, at indsatsen skal stå mål med indholdet af det obligatoriske læringsindhold. 

  Du skal give Roskilde Kommune skriftligt besked, hvis du ønsker at forestå indsatsen selv, inden indsatsen påbegyndes. Som minimum skal du give besked om, hvilke børn der skal deltage i indsatsen, hvor indsatsen skal foregå, og hvem der skal varetage indsatsen. 

  Hvis du selv vil stå for læringstilbud, skal du rette henvendelse til pladsanvisningen@roskilde.dk

  Roskilde Kommune skal føre tilsyn med den indsats, som forældre selv forestår. Det første tilsyn skal være gennemført inden for den første måned. 

 • Hvad forpligter du dig til som forælder?

  Forældre er forpligtet til at samarbejde om deres barns deltagelse i det obligatoriske læringstilbud. Forpligtelsen indebærer, at barnet og begge forældre skal deltage i de målrettede forløb, der iværksættes som led i det obligatoriske læringstilbud, og at barnet ikke benytter det obligatoriske læringstilbud mere eller mindre end 25 timer om ugen. 

  Hvis forældre ikke overholder deres forpligtelse, skal Roskilde Kommune træffe afgørelse om standsning af børneydelsen. Standsningen gælder for et kvartal.  

 • Hvordan udmelder jeg mit barn?

  Hvis du har et barn i et obligatorisk læringstilbud, kan du til enhver tid udmelde dit barn af tilbuddet, hvis dit barn i umiddelbar forlængelse heraf er optaget på almindelige vilkår i et dagtilbud. 

  Du skal have fået tilbudt en plads i et dagtilbud samt accepteret pladsen, før dit barn kan udmeldes af det obligatoriske læringstilbud. 

  Frister for udmeldelse af obligatorisk læringstilbud følger Rosilde Kommunes retningslinjer for udmeldelse af øvrige dagtilbud. Udmeldelsen af barnet skal ske med mindst 1 måned varsel til den sidste hverdag i måneden eller den 15. i en måned. 

 • Kan jeg stadig få tilskud til pasning af egne børn eller privat pasning?

  Du skal være opmærksom på, at reglerne om obligatorisk læringstilbud betyder, at du ikke kan opnå tilskud til pasning af egne børn samt tilskud til privat pasning, hvis dit barn er i målgruppen for obligatorisk læringstilbud. 

Kontakt

Dagtilbud
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Dagtilbud
Administration Skole og Børn
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

01.07.2019