You are here

Oprettelse af private institutioner

Siden den 1. oktober 2005 har det været muligt at oprette private institutioner for børn mellem 0-6 år.

For at oprette en privat institution, skal du ikke indgå en egentlig aftale med kommunen, Institutionen skal dog godkendes. Det kræver, at institutionen kan leve op til og overholde en række kriterier f.eks.:

En privat institution kan ikke etableres som dagplejetilbud.

Oprettelse

Ønsker du at oprette en privat institution, skal du indsende ansøgning og dokumentation til Skole- og Børnesekretariatet. I din ansøgning skal du redegøre for, hvordan du vil leve op til godkendelseskriterierne.

Materialet skal sendes til:

Roskilde Kommune
Skole- og Børnesekretariatet
Postboks 100
4000 Roskilde

Email: skoleogboern@roskilde.dk

Vi forbeholder os ret til at kræve uddybende oplysninger, i det omfang det er nødvendigt, for at kunne godkende.

Kontakt Skole og Børnesekretariatet, hvis du vil vide mere om private institutioner.

Spørgsmål og svar

 • Hvor stort er tilskuddet?

  • Institutionens tilskud afhænger af, hvor mange børn, der er optaget.
  • Kommunen yder tilskud til børn i alderen fra 6 måneder til skolestart.
  • Børnene skal være berettiget til en plads i et kommunalt dagtilbud.

  Tilskuddet gives også, hvis barnet er optaget i en privat institution, som er godkendt af en anden kommune.

 • Hvad med optagelse og forældrebetaling?

  • Institutionen bestemmer selv, hvor meget forældrene skal betale.
  • Institutionen laver selv regler for optagelse af børn i institutionen og beslutter selv, hvem der optages.
  • Visiteringen af børn sker altså ikke gennem kommunens pladsanvisning.

Kontakt

Skole- og Børnesekretariatet
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Skole og Børn
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

25.11.2020