You are here

Pædagogisk tilsyn

For at sikre børn kvalitet og god udvikling i kommunens dagtilbud fører pædagogiske konsulenter tilsyn i alle 0-6 års dagtilbud.

Formålene med tilsyn er:

  • at sikre, at dagtilbuddet lever op til dagtilbudslovens bestemmelser,
  • at vejlede og rådgive i forhold til den pædagogiske praksis, set i et udviklingsperspektiv,
  • at vurdere, om de politiske mål for dagtilbuddene bliver indfriet og overholdt.

Roskilde Kommune udarbejder efter tilsynsbesøget en rapport. I kommunale og selvejende dagtilbud offentliggør lederen tilsynsrapporten på dagtilbuddets hjemmeside. For private og puljeinstitutioner offentliggør kommunen tilsynsrapporterne her på hjemmesiden.

Hvis du vil vide mere

Kontakt

Dagtilbud
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Skole og Børn
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

17.01.2020