You are here

Pædagogiske tilsyn og sprogvurdering

For at sikre børn kvalitet og god udvikling i kommunens dagtilbud fører pædagogiske konsulenter tilsyn i alle 0-6 års dagtilbud. Desuden vurderer pædagoger børnenes sprogudvikling systematisk.

Pædagogisk tilsyn

Formålene med tilsyn er:

 • At vurdere om dagtilbuddet lever op til dagtilbudslovens bestemmelser
 • At få kendskab til om dagtilbuddet styrker børnenes trivsel, læring og udvikling
 • At vurdere om de politiske mål for dagtilbuddene bliver indfriet og overholdt
 • At medvirke til den pædagogiske udvikling i dagtilbuddet

Der udarbejdes i den forbindelse en rapport. Roskilde Kommune offentliggør tilsynsrapporterne for de enkelte daginstitutioner på deres hjemmesider; For daginstitutioner, der ikke er kommunale, som kommunen fører tilsyn med, finder du rapporterne nederst på denne side.

Sprogvurdering af børn

Roskilde Kommune tilbyder en sprogvurdering af 3- og 5-årige børn. Sprogvurderingen er et øjebliksbillede af barnets aktuelle sproglige udvikling

Formålet med en sprogvurdering er at finde ud af, om et barn har de sproglige redskaber det har brug for som 3- og 5-årig. Formålet er også at sikre en tidlig målrettet støtte til barnet, hvis der er brug for det. Derfor bruges sprogvurderingen som grundlag for et opfølgende pædagogisk arbejde i forhold til det enkelte barn.

Hvis du vil vide mere

 • Om sprogvurdering af børn i dagtilbud

  Det er dit barns daginstitution, som vurderer om dit 3- eller 5- årige barn har brug for en sprogvurdering. Personalet vurderer om dit barn er i sproglige, adfærdsmæssige eller andre vanskeligheder, som gør, at dit barn kan have behov for støtte. Du kan også som forælder selv bede om at dit barn bliver sprogvurderet. Den kan du f.eks. gøre, hvis du har en bekymring for dit barns trivsel eller sprogudvikling.

  Hvis du vil vide mere, - se Sprogvurdering - mål og rammer 2013

 • Om sprogvurdering af børn udenfor dagtilbud

  Hvis dit 3-årige barn ikke går i dagtilbud, skal der altid laves en sprogvurdering. Du vil modtage et brev fra os om tid og sted for sprogvurderingen af dit barn.

  Hvis du vil vide mere, - se Sprogvurdering - mål og rammer 2013

 • Om tilsyn i vuggestuer, børnehaver og børnehuse

 • Om tilsyn i dagplejen

  Dagplejen har sit eget selvstændige tilsyn - læs mere om dagplejens tilsyn

 • Opsamling på de pædagogiske tilsyn i 2018

  I 2018 er der gennemført tilsyn i 49 kommunale institutioner, 8 selvejende institutioner, 7 privat institutioner, 2 puljeinstitutioner og specialbørnehaven Bjerget. I 2018 har der ud over det ordinære tilsyn været ført skærpet tilsyn med to dagtilbud.

  Du kan læse en sammenfatning af de pædagogiske tilsyn med daginstitutionerne, der er gennemført i 2018, her:

  Opsamling på pædagogiske tilsyn 2018

 • Institutioner med skærpet tilsyn

  Den selvejende institution Børnehaven Dyssegaarden i Ågerup er fra 21. februar 2019 underlagt skærpet tilsyn.

 • Tilsyn med daginstitutioner, der ikke er kommunale

  Her kan du se rapporterne for de pædagogiske  tilsyn med private daginstitutioner og puljeinstitutioner i Roskilde Kommune, som kommunen har gennemført i 2018. Rapporterne fra de pædagogiske tilsyn med kommunens egne daginstitutioner finder du på daginstitutionernes egne hjemmesider.

  Børnehuset Atlantis

  Brorlil og Søsterlil børnehave

  Børnehuset Guldæblet

  Vuggestuen Korallen

  Børnehaven Lindehuset

  Ro's børnehave

  Roskilde Lilleskoles børnehave

  Sct. Josefs børnehave

  Vognmandsparkens børnehave

Kontakt

Dagtilbud
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Afdeling Dagtilbud
Administration Skole og Børn
Tlf 46 31 30 00

Senest opdateret

29.11.2019