You are here

Roskildemodellen

I Roskilde Kommune ønsker vi at prioritere indsatsen overfor børn, unge og familier højt. Roskildemodellen - hvad gør vi, hvis omsorgen svigter, eller et barn har brug for særlig støtte

Den elektroniske Roskildemodel er et arbejdsredskab for institutioner og skoler, og i det tværfaglige samarbejde.

Roskildemodellen skal give professionelle et fælles redskab, når de skal handle i forhold til et barn eller en ung, som måske har brug for særlig støtte eller er omsorgssvigtet. Modellen skal sikre, at samarbejdet mellem institutioner, skole, de sociale myndigheder og den enkelte familie kan foregå, så vi er sikre på, at barnet og familien får den nødvendige hjælp.

Som forældre, ung eller barn er du også velkommen til at læse om, hvordan vi som professionelle samarbejder om børn og unge, der har behov for særlig støtte. Du kan også læse om, hvordan forældre, unge og børn inddrages i deres egen sag.

Bekymring for et barn eller en ung

Har du mistanke om overgreb eller svigt mod et barn eller en ung, du kender? Eller er sagen akut?

Læs mere om hvad du kan gøre, når du har en bekymring for et barn eller ung

Senest opdateret

06.08.2019