You are here

Skolepolitik

Hvad er Byrådets vision på området, og hvad vil vi være kendt for?

Godkendt i Byrådet den 2. september 2015.

Roskilde Kommunes skoler hjælper alle børn til at kende og udvikle deres styrker.

Roskilde Kommunes skoler skaber sammenspil i livet. Samspil kræver: samfund, kreativitet, mangfoldighed, samskabelse, fællesskab, sammenhold.

Målsætninger og mål

 • Hvad er Byrådets politiske målsætninger for at indfri visionen?

  De nationale mål på skoleområdet er:

  • Udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan
  • Mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater
  • Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes.

  Målsætninger for Roskilde Kommunes skoler er:

  • BROBYGNING. Skaber læringsmiljøer, der gør undervisningen relevant til ungdomsuddannelser og arbejdspladser.
  • FÆLLESSKABER. Får alle børn til at føle sig som noget særligt og som en del af et fællesskab.
  • FRIVILLIGHED. Inddrager frivillighed og samfundsengagement til fremme af motivation.
 • Hvilke politiske mål for området sætter Byrådet særligt fokus på?

  Trivsel for den enkelte og i fællesskaber

  Målet er at skabe en folkeskole for alle, hvor alle elever trives og deltager aktivt i skolens læringsfællesskaber. Elever trives bedst, hvis de oplever både en faglig og social udvikling. Derfor skal elevernes motivation og nysgerrighed styrkes og alle elevers faglige og sociale læringsmål og fremskridt skal synliggøres.

  Det skal ske gennem kompetenceudvikling af skolernes ledere og medarbejdere, og ved udvikling af læringsmiljøer. Det skal understøttes af digitale læringsplatforme som værktøj til at synliggøre og dokumentere den enkeltes elevs udvikling af faglige og sociale kompetencer.

  Målemetode: Læringsrapporter i Program for Læringsledelse i forår 2016, forår 2018 og medio 2020.

  Vellykkede overgange og sammenhængende forløb

  Målet er, at alle børn og unge får den rette støtte i forbindelse med overgange fra dagtilbud til skole, skole til SFO/klub samt øvrige fritidstilbud og mellem udskoling og ungdomsuddannelse. Det skal ske ved udvikling af fælles læringsbegreber i længerevarende samarbejdsforløb og gennem formaliserede samarbejdsaftaler.

  Målemetode:

  Skabelon for samarbejdsaftaler er udarbejdet primo januar 2016.
  Overgangsprojekter i konkrete fag er gennemført ultimo skoleåret 2015/2016.
  Mentorordninger evalueres årligt og frem til ultimo skoleåret 2016/2017.

  Styrke forældresamarbejdet

  Det er målet, at øge alle forældres tillid til Roskilde Kommunes folkeskoler, og ad den vej styrke forældresamarbejdet. Det skal ske ved to indsatser:

  Forældrenes tilfredshed med skolen skal øges ved at åbne skolen via dialog om barnets læringsmål og fremskridt. Dialogen skal baseres på dokumentation, som synliggør elevernes læring og trivsel.
  Samarbejdet forældrene imellem skal styrkes og motiveres, så frivilligt engagement og initiativ skaber stærke forældrefællesskaber, der understøtter børnenes læring og trivsel. Det skal ske gennem skolebestyrelsernes udarbejdelse af principper for inddragelse af forældre og samarbejde mellem forældre lokalt på den enkelte skole.

  Målemetode:

  Læringsrapporter i Program for Læringsledelse i forår 2016, forår 2018 og medio 2020.
  Principperne er udarbejdet af skolebestyrelserne ultimo skoleåret 2015/2016.

Senest opdateret

18.02.2019