You are here

Skolebestyrelser

Skolebestyrelsens arbejde fremgår af Folkeskolelovens § 42-44.

Hver folkeskole har en skolebestyrelse. Valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelserne sker for 4 år. I Roskilde Kommune sker valg af forældrerepræsentanter til bestyrelserne ved forskudte valg hvert andet år, hvor omkring halvdelen af forældrerepræsentanterne vælges. Næste forskudte valg er i 2018.

Skolebestyrelsen består af:

 • 7 forældrerepræsentanter
 • 2 medarbejderrepræsentanter
 • 2 elevrepræsentanter
 • 2 repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger

For enkelte skoler kan sammensætningen dog være anderledes. Se mere om dette i Folkeskolens styrelsesvedtægt.

Valgperioden for medarbejderrepræsentanter, elevrepræsentanter og repræsentanter for det lokale erhvervsliv, lokale ungdomsuddannelsesinstitutioner eller lokale foreninger er 1 år.

Arbejdsområde

Skolebestyrelsen arbejder med alle skolens tilbud, dvs.:

 • børnehaveklassen
 • grundskolen
 • specialundervisning
 • fritidsundervisning
 • SFO
 • voksnes deltagelse i undervisningen
 • samarbejde med lokalsamfundet

Bestyrelsen fastsætter principper for skolens virksomhed, fx.:

 • undervisningens organisering
 • samarbejdet mellem skole og hjem
 • underretning om elevens udbytte af undervisningen
 • arbejdets fordeling mellem lærere
 • fælles arrangementer i skoletiden

Bestyrelsen godkender:

 • skolens budget
 • undervisningsmidler
 • voksnes deltagelse i undervisningen
 • kulturcenteraktiviteter

Bestyrelsen

 • fastsætter ordensregler
 • Udtaler sig, når der ansættes ledere og lærere
 • udarbejder forslag om skolens læseplaner
 • laver forslag om forsøgs- og udviklingsarbejder
 • laver en årlig beretning
 • indkalder forældrene til et møde om skolens virksomhed

Det er skolelederen, der er ansvarlig for den daglige ledelse af skolen.

Kontakt

Skole og Klub
Rådhusbuen 1
4000 Roskilde
Administration Skole og Børn

Senest opdateret

02.10.2018